logologo_small

FAQ00364

streda, 13.01.2021
ID článku: 19532

1. Športovci, ktorí reprezentujú SR a odmeny, ktoré dostávajú na základe reprezentácie:

Ak som správne pochopila aj v prípade ak športovec, či už zamestnanec nejakého klubu alebo SZČO ide reprezentovať krajinu musí mať s vysielajúcou športovou organizáciou uzavretú dohodu podľa § 43 ZDP, na základe ktorej sú mu potom vyplácané odmeny (nemali by už reprezentovať podľa zákona o športe bez akejkoľvek dohody).
Potom samozrejme ale takýto príjem spadá normálne medzi príjmy podľa § 5 ZDP, pričom športová organizácia mu zdaní vyplácané odmeny za súťaž, ak mu teda nejaké vyplatí, ako zamestnancovi. Aj keď celkovo vykonáva činnosť len počas reprezentácie pre túto športovú organizáciu, ktorá v tom čase kedy reprezentuje mu určuje všetky činnosti/prácu, voľno ......, správam sa k tomu obdobne (hlavne pre daňové účely) ako by išlo o iné zamestnanie napr. na základe dohody o vykonaní práce. Samozrejme o tom svedčí aj uzavretie tejto dohody podľa § 43 zákona o športe.

Avšak niektorý poradcovia zastávajú názor, že sa to nemôže posudzovať ako závislá činnosť, lebo tvrdia, že sa vraj žiadne dohody neuzatvárajú a športová organizácia s ktorou reprezentuje mu neurčuje dovolenky atď.

Je možné reprezentovať bez akejkoľvek dohody? Uzatvára sa naozaj podľa § 43 zákona o športe resp. ako to teda v takomto prípade funguje?

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Hlavný kontrolór športu - Najdôležitejšie zmeny zákonov k 1.1.2022

22.1.2022

10+ pozitív Zákona o športe

12.1.2022

Venované pamiatke Mareka Majtána ...

20.1.2022

Aký máme záujem písať a čítať o športe?

10.11.2021

Úvodné slovo Petra Sepešiho

3.11.2021

Záštitu nad DVOJ-konferenciou prijali

26.10.2021

Mentalita víťaza

7.11.2021

Príprava dvoj-konferencie "Šport a médiá 2021" a "Šport a právo 2021"

14.9.2021

FAQ00482

23.10.2019

FAQ00481

23.10.2019

FAQ00480

23.10.2019

FAQ00479

21.7.2021

FAQ00478

21.7.2021

FAQ00477

21.7.2021

FAQ00476

21.7.2021

FAQ00475

23.10.2019

FAQ00474

23.10.2019

FAQ00473

23.10.2019

FAQ00472

23.10.2019

FAQ00471

23.10.2019

FAQ00470

23.10.2019

FAQ00469

23.10.2019

FAQ00468

23.10.2019

FAQ00467

23.10.2019

FAQ00466

23.10.2019

FAQ00465

23.10.2019

FAQ00464

23.10.2019

FAQ00463

23.10.2019

FAQ00462

23.10.2019

FAQ00461

23.10.2019