logologo_small

FAQ00408

piatok, 12.02.2021
ID článku: 27449

15. Dobrý deň, žiadam o usmernenie, či podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sponzorom môže byť aj obec a či je možné považovať sponzorské za určitú formu dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona č. 584/2003 Z.z. poskytnuté právnickej osobe - športovému klubu, ktorý má právnu formu záujmového združenia, na účely podpory športu alebo či obec môže postupovať v rámci výkonu samosprávy pri podpore športu výhradne podľa § 4 ods. 3 písm. f) a h) zákona č. 369/1990 Zb. mimo pôsobnosti zákona o športe. Ďakujem za odpoveď.

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Hlavný kontrolór športu - Najdôležitejšie zmeny zákonov k 1.1.2022

22.1.2022

10+ pozitív Zákona o športe

12.1.2022

Aký máme záujem písať a čítať o športe?

10.11.2021

Úvodné slovo Petra Sepešiho

3.11.2021

Záštitu nad DVOJ-konferenciou prijali

26.10.2021

Mentalita víťaza

7.11.2021

Príprava dvoj-konferencie "Šport a médiá 2021" a "Šport a právo 2021"

14.9.2021

FAQ00482

23.10.2019

FAQ00481

23.10.2019

FAQ00480

23.10.2019

FAQ00479

21.7.2021

FAQ00478

21.7.2021

FAQ00477

21.7.2021

FAQ00476

21.7.2021

FAQ00475

23.10.2019

FAQ00474

23.10.2019

FAQ00473

23.10.2019

FAQ00472

23.10.2019

FAQ00471

23.10.2019

FAQ00470

23.10.2019

FAQ00469

23.10.2019

FAQ00468

23.10.2019

FAQ00467

23.10.2019

FAQ00466

23.10.2019

FAQ00465

23.10.2019

FAQ00464

23.10.2019

FAQ00463

23.10.2019

FAQ00462

23.10.2019

FAQ00461

23.10.2019

FAQ00460

23.10.2019