logologo_small

FAQ00412

piatok, 12.02.2021
ID článku: 19414

11. Mám otázku ohľadom sponzorskej zmluvy podľa zákona o športe.
Občianske združenie (národný športový zväz) má založenú obchodnú spoločnosť, ktorá má oprávnenie obchodovať s právami repre, avšak obchodná spoločnosť nie je členom národného športového zväzu.
Môže táto obchodná spoločnosť uzatvoriť sponzorskú zmluvu podľa zákona o športe? Doteraz obchodná spoločnosť uzatvárala zmluvy o reklame a čakajú nás rokovania s partnermi, ktorí sa pýtajú na sponzorskú zmluvu.
Podľa môjho názoru obchodná spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 50 ods. 1 zákona o športe na to, aby mohla byť sponzorovaná.

pracovná skupina UčPS,
Mohlo by vás zaujímať

Záštitu nad DVOJ-konferenciou prijali

17.10.2021

Mentalita víťaza

15.10.2021

Príprava dvoj-konferencie "Šport a médiá 2021" a "Šport a právo 2021"

14.9.2021

FAQ00482

23.10.2019

FAQ00481

23.10.2019

FAQ00480

23.10.2019

FAQ00479

21.7.2021

FAQ00478

21.7.2021

FAQ00477

21.7.2021

FAQ00476

21.7.2021

FAQ00475

23.10.2019

FAQ00474

23.10.2019

FAQ00473

23.10.2019

FAQ00472

23.10.2019

FAQ00471

23.10.2019

FAQ00470

23.10.2019

FAQ00469

23.10.2019

FAQ00468

23.10.2019

FAQ00467

23.10.2019

FAQ00466

23.10.2019

FAQ00465

23.10.2019

FAQ00464

23.10.2019

FAQ00463

23.10.2019

FAQ00462

23.10.2019

FAQ00461

23.10.2019

FAQ00460

23.10.2019

FAQ00459

23.10.2019

FAQ00458

23.10.2019

FAQ00457

23.10.2019

FAQ00456

23.10.2019