logologo_small

FAQ00476

štvrtok, 03.06.2021|Posledná aktualizácia 21.7.2021 20:03
ID článku: 584459

7. Chceli by sme sa spýtať na Váš názor ohľadom možnosti osoby, ktorá nedosiahla plnoletosť, kandidovať do Najvyššieho orgánu.

Vychádzame z toho, že:
a) ZoŠ v paragarfe 19 ods. 1 písm. j) hovorí, že každá fyzická osoba môže kandidovať do orgánov NŠZ
b) Podľa Občianskeho zákonníka spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. Maloletí majú spôsobilosť na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti ich veku
c) Plnú spôsobilosť na právne úkony ZoŠ vyžaduje len u kontrolóra (par. 11), HKŠ (par. 35), člena a náhradníka komisie pre doping (par. 92).

Podľa nášho názoru teda neplnoletý môže kandidovať do Najvyššieho orgánu a byť volený. Samozrejme, pri výkone funkcie by mohol vznikať problém s tým, že by sa muselo posudzovať, či ten-ktorý úkon je primeraný jeho veku. V našom konkrétnom prípade sme zvolili 17-ročného. Vopred sme sa s ním však dohodli, že funkciu začne vykonávať až po dovŕšení 18 rokov a dovtedy bude miesto neho pôsobiť náhradník, ktorý získal menší počet hlasov.

Stretli som sa aj s názorom, že mladistvý a priori nemá pasívne volebné právo. Tento názor však pokladáme za mylný, pretože ak by sa to vykladalo až takto extenzívne, nemohli by fungovať ani školské parlamenty...

Urobili sme podľa Vás správne, že sme ho k voľbe pripustili a dohodli sa s ním na výkone funkcie po dovŕšení plnoletosti?

pracovná skupina UčPS,
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00482

23.10.2019

FAQ00481

23.10.2019

FAQ00480

23.10.2019

FAQ00479

21.7.2021

FAQ00478

21.7.2021

FAQ00477

21.7.2021

FAQ00475

23.10.2019

FAQ00474

23.10.2019

FAQ00473

23.10.2019

FAQ00472

23.10.2019

FAQ00471

23.10.2019

FAQ00470

23.10.2019

FAQ00469

23.10.2019

FAQ00468

23.10.2019

FAQ00467

23.10.2019

FAQ00466

23.10.2019

FAQ00465

23.10.2019

FAQ00464

23.10.2019

FAQ00463

23.10.2019

FAQ00462

23.10.2019

FAQ00461

23.10.2019

FAQ00460

23.10.2019

FAQ00459

23.10.2019

FAQ00458

23.10.2019

FAQ00457

23.10.2019

FAQ00456

23.10.2019

FAQ00455

23.10.2019

FAQ00454

23.10.2019

FAQ00453

23.10.2019

FAQ00452

23.10.2019