logologo_small

FAQ00478

štvrtok, 03.06.2021|Posledná aktualizácia 21.7.2021 20:03
ID článku: 584461

5. V obci máme 2 športové kluby, ktoré sa venujú futbalu. Každý klub je registrovaný v ISSF a má svoje IČO. Prvý je klub ŠK a druhý FC. ŠK doteraz zastrešoval A-kategóriu, kategóriu dorastencov a kategóriu žiakov. FC má vlastné družstvo U11 (venuje sa mládeži). V poslednom čase ŠK personálne nevie zástrešiť kategóriu žiakov a došlo k ústnej dohode, že FC by mohlo vstúpiť ako kolektívny člen pod ŠK a prevziať po športovej stránke kategóriu žiakov U15 v ŠK organizácii.

Moja otázka je, či umožňuje zákon o športe, aby FC vstúpilo ako kolektívny člen pod ŠK, viedlo ich kategóriu U15, zachovalo si svoju právnu subjektivitu a naďalej malo aj svoje vlastné družstvo U11.

pracovná skupina UčPS,
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00482

23.10.2019

FAQ00481

23.10.2019

FAQ00480

23.10.2019

FAQ00479

21.7.2021

FAQ00477

21.7.2021

FAQ00476

21.7.2021

FAQ00475

23.10.2019

FAQ00474

23.10.2019

FAQ00473

23.10.2019

FAQ00472

23.10.2019

FAQ00471

23.10.2019

FAQ00470

23.10.2019

FAQ00469

23.10.2019

FAQ00468

23.10.2019

FAQ00467

23.10.2019

FAQ00466

23.10.2019

FAQ00465

23.10.2019

FAQ00464

23.10.2019

FAQ00463

23.10.2019

FAQ00462

23.10.2019

FAQ00461

23.10.2019

FAQ00460

23.10.2019

FAQ00459

23.10.2019

FAQ00458

23.10.2019

FAQ00457

23.10.2019

FAQ00456

23.10.2019

FAQ00455

23.10.2019

FAQ00454

23.10.2019

FAQ00453

23.10.2019

FAQ00452

23.10.2019