logologo_small

Čo je možné urobiť, keď hlavná kontrolka športu nevybavila v primeranej lehote podnet športovej organizácie, športového odborníka alebo inej osoby, v ktorom sa poukazuje na závažný nedostatok v postupe alebo rozhodnutí orgánu športovej organizácie?

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 27463

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Čo je možné urobiť, keď hlavná kontrolka športu nevybavila v primeranej lehote podnet športovej organizácie, športového odborníka alebo inej osoby, v ktorom sa poukazuje na závažný nedostatok v postupe alebo rozhodnutí orgánu športovej organizácie?

Je možné zvážiť zaslanie ďalšej písomnej urgencie HKŠ, ktorú je možné zároveň poslať na vedomie (nech to je na urgencii aj uvedené):

  1. Úradu vlády SR (keďže HKŠ sa zodpovedá vláde, ktorá ju vymenúva a môže aj odvolať podľa § 60 ods. 6 alebo ods. 7 Zákona o športe) a
  2. Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu s poukazom na § 60 ods. 6 písm. c) Zákona o športe.
Samozrejme, nie je cieľom odvolanie HKŠ, ale aby bola predmetná vec riadne vybavená.

Peter Kačinec
Mohlo by vás zaujímať

Nezávislosť športového tribunálu

19.3.2021

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

10.3.2021

O proměnách a ambicích Rozhodčího soudu pro sport (CAS) v pozici pomyslné soudní moci světového sportu

13.1.2021

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

12.1.2021

KLUBY, HRÁČI A PRESTUPOVÉ OBDOBIE

12.1.2021

DOBA MANUÁLOV NIČÍ NAŠU KREATÍVNU SLOBODU

11.1.2021

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 (od 1.10.2020)

19.11.2020

Čo je možné robiť v prípade straty bezúhonnosti športového odborníka ?

25.10.2020

Oznámenie ku dvojkonferencii Šport a právo a Šport a médiá (2020) … alebo bez človečiny by to nebolo ono

23.10.2020

MENTALITA VÍŤAZA je v každom z nás ...

16.10.2020

Jaroslav Rybánsky: Do športovej infraštruktúry treba investovať minimálne 500 miliónov eur

7.9.2020

Oznámenie o príprave dvojkonferencie "Šport a médiá 2020" a "Šport a právo 2020"

29.6.2020