logologo_small

Je možné z príspevku uznanému športu financovať aj výdavky na materiálno-technické zabezpečenie športu (investície)? Ak áno, od kedy a za akých podmienok?

štvrtok, 09.05.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
ID článku: 19419

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

Je možné z príspevku uznanému športu financovať aj výdavky na materiálno-technické zabezpečenie športu (investície)? Ak áno, od kedy a za akých podmienok?

Príspevok uznanému športu je koncepčne konštruovaný ako odmena poskytnutá štátom národnému športovému zväzu za výsledok, ktorý odovzdal slovenskej spoločnosti za predchádzajúce hodnotené obdobie (predchádzajúci rok). S touto odmenou by mal národný športový zväz naložiť tak, aby v budúcich rokoch dosiahol výsledok, ktorý mu jeho príjem udrží alebo aj navýši. Ak sa v konkrétnom športe národný športový zväz rozhodne, že pre dosiahnutie lepších parametrov do vzorca, pomocou ktorého sa vypočítava podiel uznaného športu je potrebné investovať do športovej infraštruktúry, bude to jeho rozhodnutie i zodpovednosť voči príslušnému športovému odvetviu a členom príslušného zväzu. O týchto prostriedkoch bude rozhodovať príslušný orgán zväzu, zápisnica s týmto ropzhodnutím bude verejne prístupná a použitie príspevku uznanému športu sa bude povinne verejne vykazovať, takže informácie o použití príspevku uznanému športu budú prístupné nielen kontrolným orgánom, kontrolórovi zväzu ale aj členom zväzu, odbornej i laickej verejnosti vrátane médií.

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Nezávislosť športového tribunálu

19.3.2021

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

10.3.2021

O proměnách a ambicích Rozhodčího soudu pro sport (CAS) v pozici pomyslné soudní moci světového sportu

13.1.2021

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

12.1.2021

KLUBY, HRÁČI A PRESTUPOVÉ OBDOBIE

12.1.2021

DOBA MANUÁLOV NIČÍ NAŠU KREATÍVNU SLOBODU

11.1.2021

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 (od 1.10.2020)

19.11.2020

Čo je možné robiť v prípade straty bezúhonnosti športového odborníka ?

25.10.2020

Oznámenie ku dvojkonferencii Šport a právo a Šport a médiá (2020) … alebo bez človečiny by to nebolo ono

23.10.2020

MENTALITA VÍŤAZA je v každom z nás ...

16.10.2020

Jaroslav Rybánsky: Do športovej infraštruktúry treba investovať minimálne 500 miliónov eur

7.9.2020

Oznámenie o príprave dvojkonferencie "Šport a médiá 2020" a "Šport a právo 2020"

29.6.2020