logologo_small

ROZHOVOR hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim (úplné znenie)

štvrtok, 15.11.2018|Posledná aktualizácia 04.1.2020 15:08

Prinášame Vám rozhovor Petra Sepešiho s hráčskou asociáciou hokeja (SIHPA) v jeho úplnom znení.

Témou rozhovoru je najmä právna úprava a faktický stav zmluvných vzťahov medzi profesionálnymi športovcami a klubmi ľadového hokeja, futbalu ale aj iných kolektívnych športov.

Odpoveď Národného inšpektorátu práce z 10.5.2018 na žiadosť hráčskej asociácie hokeja o poskytnutie stanoviska

Pravda 1_1

Pravda_2

Pravda_3

Stanovisko Inšpektorátu práce Žilina z 21.3.2017 k žiadosti hráčskej asociácie hokeja o poskytnutie stanoviska

Pravda_4

Pravda_5

JUDr. Peter Sepeši
Značky
id
3261
Šport - osoby
športovec
Šport - osoby
profesionálny športovec
Šport - inštitúcie
SFZ (Slovenský futbalový zväz)
Šport - inštitúcie
Učená právnická spoločnosť (UčPS)
Šport - inštitúcie
športový zväz
§ (Zákony)
zákon o športe
§ (Zákony)
Zákonník práce
§ (Právne odvetvia)
Finančné právo
§ (Právne odvetvia)
Obchodné záväzkové právo
§ (Právne odvetvia)
Pracovné právo
§ (Právne odvetvia)
Právo sociálneho zabezpečenia
§ (Právne odvetvia)
Priestupkové právo
§ (Právne odvetvia)
Športové právo
§ (Právne odvetvia)
Správne právo hmotné
§ (Právne odvetvia)
Záväzkové právo
Autor OBSAHU
JUDr. Peter Sepeši
Autor STRÁNKY
Simoneta Sepešiová
Téma
Dane a odvody
Téma
Ekonomické problémy športových klubov
Téma
Integrita športu
Téma
Pracovnoprávne vzťahy športovcov
Téma
Zmluvné vzťahy športovcov
Podujatie
športová súťaž (športové podujatie)
Pojem/spojenie
financovanie športu
Pojem/spojenie
futbal
Pojem/spojenie
hokej
Pojem/spojenie
hráčska asociácia
Pojem/spojenie
informačný systém
Pojem/spojenie
kolektívny šport
Pojem/spojenie
kontrola
Pojem/spojenie
ochrana športovca
Pojem/spojenie
právna úprava
Pojem/spojenie
profesionálny šport
Pojem/spojenie
prostriedky zo štátneho rozpočtu
Pojem/spojenie
samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
Pojem/spojenie
sociálny dialóg
Pojem/spojenie
solidárny príspevok (Solidarity Payment)
Pojem/spojenie
šport
Pojem/spojenie
športová činnosť
Pojem/spojenie
športové pravidlá
Pojem/spojenie
status športovca
Pojem/spojenie
transparentnosť
Pojem/spojenie
vnútroštátna legislatíva
Pojem/spojenie
výchovný fond
Pojem/spojenie
vykonávanie športu ako SZČO
Pojem/spojenie
zamestnanec
Pojem/spojenie
zamestnávateľ
Pojem/spojenie
závislá práca
Pojem/spojenie
zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
Pojem/spojenie
zmluva/zmluvný (záväzkový) vzťah
Mohlo by vás zaujímať

Ešte raz a inak k problému odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA K ZÁKONU O ŠPORTE

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA K ZÁKONU O ŠPORTE

Závery okrúhleho stola k téme odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Návrh novely zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v merdzirezortnom pripomienkovom konaní

23.10.2019 | UČPS TÍM

JE PROFESIONÁLNY ŠPORTOVEC INÝ ZAMESTNANEC AKO BEŽNÝ ZAMESTNANEC?

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Čo prináša zákon o športe pre športovcov?

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Zajtrajšie noviny, alebo - čo môže priniesť “Nový zákon o športe”. Krátky pohľad optikou všetkých dotknutých subjektov:

23.10.2019 | JUDR. JAROSLAV ČOLLÁK ML.

Okrúhly stôl k téme: Odvody profesionálnych športovcov po 1.1.2019

23.10.2019 | UČPS TÍM

Postup profesionálnych hráčov pri prechode zo "starej profesionálnej zmluvy" na "zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu" podľa nového zákona o športe

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. s dôvodovou správou a so zapracovanou novelou schválenou 29.11.2016

23.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Potenciálna revolúcia v prestupovom systéme vo futbale

13.6.2019 | MGR., MGR. LADISLAV KRIŽAN PHD.