logologo_small

ROZHOVOR hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim (úplné znenie)

štvrtok, 15.11.2018|Posledná aktualizácia 04.1.2020 15:08
Autor: JUDr. Peter Sepeši, Ing. Simoneta Sepešiová

Prinášame Vám rozhovor Petra Sepešiho s hráčskou asociáciou hokeja (SIHPA) v jeho úplnom znení.

Témou rozhovoru je najmä právna úprava a faktický stav zmluvných vzťahov medzi profesionálnymi športovcami a klubmi ľadového hokeja, futbalu ale aj iných kolektívnych športov.

Odpoveď Národného inšpektorátu práce z 10.5.2018 na žiadosť hráčskej asociácie hokeja o poskytnutie stanoviska

Pravda 1_1

Pravda_2

Pravda_3

Stanovisko Inšpektorátu práce Žilina z 21.3.2017 k žiadosti hráčskej asociácie hokeja o poskytnutie stanoviska

Pravda_4

Pravda_5

JUDr. Peter Sepeši, Ing. Simoneta Sepešiová
Značky
id
3261
§ (Právne odvetvia)
Finančné právo
§ (Právne odvetvia)
Obchodné záväzkové právo
§ (Právne odvetvia)
Pracovné právo
§ (Právne odvetvia)
Právo sociálneho zabezpečenia
§ (Právne odvetvia)
Priestupkové právo
§ (Právne odvetvia)
Športové právo
§ (Právne odvetvia)
Správne právo hmotné
§ (Právne odvetvia)
Záväzkové právo
Autor OBSAHU
JUDr. Peter Sepeši
Autor OBSAHU
Ing. Simoneta Sepešiová
Téma
Dane a odvody
Téma
Ekonomické problémy športových klubov
Téma
Pracovnoprávne vzťahy športovcov
Téma
Zmluvné vzťahy športovcov
Téma
Integrita športu (delikty pri športe)
Téma
Financovanie športu
Kľúčové slovo
futbal
Kľúčové slovo
informačný systém
Kľúčové slovo
kolektívny šport
Kľúčové slovo
kontrola
Kľúčové slovo
ochrana športovca
Kľúčové slovo
právna úprava
Kľúčové slovo
profesionálny šport
Kľúčové slovo
prostriedky zo štátneho rozpočtu
Kľúčové slovo
sociálny dialóg
Kľúčové slovo
solidárny príspevok (Solidarity Payment)
Kľúčové slovo
šport
Kľúčové slovo
športová činnosť
Kľúčové slovo
športové pravidlá
Kľúčové slovo
status športovca
Kľúčové slovo
transparentnosť
Kľúčové slovo
vnútroštátna legislatíva
Kľúčové slovo
výchovný fond
Kľúčové slovo
vykonávanie športu ako SZČO
Kľúčové slovo
závislá práca
Kľúčové slovo
zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
Kľúčové slovo
zmluva/zmluvný (záväzkový) vzťah
Kľúčové slovo
ľadový hokej
§ (Zákony; Predpisy)
zákon o športe (ZoŠ)
§ (Zákony; Predpisy)
Zákonník práce (ZP)
Osoba (status; profesia)
profesionálny športovec
Osoba (status; profesia)
športovec
Osoba (status; profesia)
samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
Osoba (status; profesia)
zamestnanec
Osoba (status; profesia)
zamestnávateľ
Organizácia; orgán
hráčska asociácia
Organizácia; orgán
SFZ (Slovenský futbalový zväz)
Organizácia; orgán
športový zväz
Organizácia; orgán
Učená právnická spoločnosť (UčPS)
Podujatie (projekt)
športová súťaž (športové podujatie)
Mohlo by vás zaujímať

Ešte raz a inak k problému odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA K ZÁKONU O ŠPORTE, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA K ZÁKONU O ŠPORTE

Závery okrúhleho stola k téme odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Návrh novely zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v merdzirezortnom pripomienkovom konaní

23.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

JE PROFESIONÁLNY ŠPORTOVEC INÝ ZAMESTNANEC AKO BEŽNÝ ZAMESTNANEC?

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Čo prináša zákon o športe pre športovcov?

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Zajtrajšie noviny, alebo - čo môže priniesť “Nový zákon o športe”. Krátky pohľad optikou všetkých dotknutých subjektov:

23.10.2019 | JUDR. JAROSLAV ČOLLÁK ML.

Okrúhly stôl k téme: Odvody profesionálnych športovcov po 1.1.2019

23.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. s dôvodovou správou a so zapracovanou novelou schválenou 29.11.2016

12.4.2020 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Postup profesionálnych hráčov pri prechode zo "starej profesionálnej zmluvy" na "zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu" podľa nového zákona o športe

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Potenciálna revolúcia v prestupovom systéme vo futbale

13.6.2019 | MGR. ET MGR. LADISLAV KRIŽAN PHD.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVCOV V SÚVISLOSTI S VÝKONOM ZÁVISLEJ PRÁCE

12.4.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI, JUDR. ANDREJ PORUBAN PHD.

Potenciálna revolúcia v prestupovom systéme vo futbale

23.10.2019 | MGR. ET MGR. LADISLAV KRIŽAN PHD.

Registračný a prestupový poriadok SFZ - OTÁZKY A ODPOVEDE

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA SFZ, BC. LUKÁŠ PITEK