corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

právniprostor.cz: Role státního zastupitelství v právním státu

štvrtok, 07.01.2021|Posledná aktualizácia 10.1.2021 13:41
Autor: JUDr. Ján Lata Ph.D.

Do vecnej diskusie o optimálnom postavení prokuratúry resp. štátneho zastupiteľstva v systéme fungovania štátu - optimálnom pre spoločnosť dlhodobo, prinášame odborný príspevok českého kolegu JUDr. Jána Latu Ph.D. - štátneho zástupcu Najvyššieho štátneho zastupiteľstva Českej republiky o tom, ako sa odborná diskusia a jej premietnutie do legislatívy i praxe vyvíjalo do roku 2018 v Českej republike.

Po roku 2018 sa diskusia posunula ešte ďalej - k návrhu ústavného zákona, ktorým sa do Ústavy Českej republiky navrhuje doplniť nový článok 96a garantujúci inštitucionálnu nezávislosť štátneho zastupiteľstva a štátnych zástupcov od výkonnej moci.

Ale o tom prinesieme viac v ďalšom článku.

"Argumenty pro (ne)závislého státního zástupce

Klíčovým argumentem, proč by státní zástupce měl být závislý, byl ten, podle kterého má státní zastupitelství plnit roli k utváření trestní politiky státu. Domnívám se, že tento argument zní na první pohled zajímavě, ale nikdy ho reálně nelze docílit. Trestní politiky státu lze docílit tím, že se policistům zaplatí rychlejší auta, lepší kanceláře, umožní se jim přístup na lepší počítače. Ale představa, že by zde bylo státní zastupitelství, které by mělo realizovat politiku vlády v rovině trestního práva, musí nutně vést k pokušení toho, že se vláda bude snažit prostřednictvím této instituce prosazovat svoje zájmy způsobem, který je nesprávný, ne-li nezákonný. Trestní politiku lze realizovat prostřednictvím zákonů a rozpočtu, nikoli ale prostřednictvím závislé instituce, která intervenuje u soudního líčení. Nejvýznamnější argument pro nezávislost státního zástupce vychází z toho, že je výlučným žalobcem v trestních věcech. Bez státního zástupce je nezávislost soudů nevýznamná. Nezávislý soud je totiž paradoxně závislý na státním zástupci, neboť pokud státní zástupce kauzu soudu nepředá, je nezávislost soudu sice nezpochybnitelná, ale je otázkou, jaký má finální význam."

JUDr. Ján Lata Ph.D.
(štátny zástupca Najvyššieho štátneho zastupiteľstva Českej republiky)
Príspevok JUDr. Jána Latu Ph.D. bol súčasťou programu 8. ročníka odborného kongresu Právní prostor konaného 24. a 25. apríla 2018 v Seči u Chrudimi pod záštitou predsedu Ústavného súdu JUDr. Pavla Rychetského a Českej advokátskej komory.

Viac informací o kongrese nájdete na http://www.kongrespravniprostor.cz/.

JUDr. Ján Lata Ph.D.
Mohlo by vás zaujímať

Pravidlá v právnej úprave Českej republiky umožňujúce zvýšenie sadzby trestu odňatia slobody nad jej hornú hranicu

23.11.2022

ESD konštatuje: Nemeckí prokurátori sú závislí od politiky, nie zákona – škandál

2.12.2021

Ukladanie pokynov štátnym zástupcom v Česku, Nemecku a Rakúsku

25.11.2021

Postavenie prokuratúr jednotlivých štátov EU voči výkonnej moci

4.6.2021

Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

22.4.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

Rozhovor s JUDr. Ladislavom Hamranom, znovuzvoleným prezidentom Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach - Eurojust

10.12.2020

Vypočutie kandidátov na generálneho prokurátora členmi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR

28.11.2020

Rozhovory s kandidátmi na generálneho prokurátora odvysielané na TA3

28.11.2020

Rozbuškou pre zmenu a boj s mafiou bola vražda Jána Kuciaka

14.11.2020

Rozhovor s prof. Jaroslavom Fenykom, niekdajším štátnym zástupcom i advokátom, o jeho pôsobení na Ústavnom súde ČR

1.11.2020

Čentéš tvrdí, že korupcia musí byť postihovaná princípom: Padni komu padni

25.3.2022

Prokurátor Remeta: Vo veci Kočnera konáme, najbližšie sme si predvolali Šufliarskeho

19.10.2020

Kritika počtu navrhnutých nominácií Jozefa Čentéša je nezmyselná

19.10.2020

Prokurátor Čentéš: Možno som sa neozval, ale keď bolo treba, tak som sa Trnkovi postavil

19.10.2020