logologo_small

Rozhovor s prof. Jaroslavom Fenykom, niekdajším štátnym zástupcom i advokátom, o jeho pôsobení na Ústavnom súde ČR

nedeľa, 01.11.2020|Posledná aktualizácia 1.11.2020 14:04
Autor: Prokurárorské fórum

Pán prof. Jaroslav Fenyk nás minulý týždeň (26.10.) poctil on-line prezentáciou pre Justičnú akadémiu SR na tému "Právo na spravodlivý proces v prípravnom konaní".

Na jeho videozentácii sa zúčastnilo takmer 80 prokurátorov, sudcov a vyšších súdnych úradníkov a museli byť spokojní.

Odbornosť a pokora k tomu čo robí ako aj k adresátom, pre ktorých vykonáva službu ústavného sudcu - sudcovskú moc.

V nadväznosti na túto prezentáciu vám sprostredkúvame veľmi zaujímavý rozhovor s pánom prof. Jaroslavom Fenykom, ktorý v minulosti pôsobil aj ako štátny zástupca a advokát.

Nech je prístup, životná a najmä profesionálna cesta prof. Jaroslava Fenyka inšpiráciou pre mnohých právnikov.

Rozhovor bol publikovaný na stránke "Česká justice".

Prajeme príjemné čítanie.

Prokurárorské fórum
Mohlo by vás zaujímať

Pravidlá v právnej úprave Českej republiky umožňujúce zvýšenie sadzby trestu odňatia slobody nad jej hornú hranicu

23.11.2022

Ukladanie pokynov štátnym zástupcom v Česku, Nemecku a Rakúsku

25.11.2021

Sprievodca otvoreným vládnutím a koronavírusom: ochrana participatívnosti a uvážlivosti (Iniciatíva pre otvorené vládnutie)

27.3.2022

Deklarácia otvoreného vládnutia

30.1.2021

Rozhovor Pavla Dinku s básnikom a sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Martinom Vladikom

30.1.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

právniprostor.cz: Role státního zastupitelství v právním státu

10.1.2021

Rozhovor s JUDr. Ladislavom Hamranom, znovuzvoleným prezidentom Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach - Eurojust

10.12.2020

Sloboda prejavu má svoj rub aj líc - poslanec Baránik si svojimi výrokmi koleduje o hromadnú žalobu zo strany prokurátorov

29.4.2022

Zásah do ochrany osobných údajov musí obstáť v teste primeranosti a nevyhnutnosti aj v krízových stavoch

10.11.2020

Kto vlastne velí ozbrojeným silám počas núdzového stavu? Prezident alebo vláda?

10.11.2020

Informácie o kandidátoch na generálneho prokurátora na stránke Národnej rady SR

28.10.2020

Ladislav Hamran bol znovu zvolený za predsedu Eurojustu

14.10.2020

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 - panelové diskusie

31.10.2020

Mimoriadna situácia vs. núdzový stav - dva režimy pravidiel fungovania štátu.

10.11.2020