logologo_small

Vyhlásenie Rady prokurátorov SR k návrhu zákona, ktorým sa vypúšťajú odmeny a príplatky k PN prokurátorov (aj sudcov)

streda, 01.07.2020|Posledná aktualizácia 1.7.2020 10:53
Autor: Peter Sepeši | ID článku: 33983

Prinášame Vám vyhlásenie Rady prokurátorov SR z 30. júna 2020 k návrhu zákona, ktorým sa v skrátenom legislatívnom konaní bez prerokovania s dotknutými subjektmi vypúšťajú odmeny a príplatky pri PN-ke prokurátorov (aj sudcov).

Vyhlásenie Rady prokurátorov 30.6.2020 - k zrušeniu odmien a príplatkov pri PN


Mohlo by vás zaujímať

Informácie o novele zákona o prokuratúre zverejnenej 8.9.2020 v Zbierke zákonov SR

11.10.2020

Rady prokuratúry v Európe - komparatívna analýza (stav do roku 2020)

21.1.2021

Generálna prokuratúra predložila novelu zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov do pripomienkového konania

23.6.2020

Ako je to s generálnymi prokurátormi v Európe

25.11.2020

Sloboda prejavu má svoj rub aj líc - poslanec Baránik si svojimi výrokmi koleduje o hromadnú žalobu zo strany prokurátorov

29.4.2022

Stavovské združenia prokurátorov vo vybraných štátoch - komparatívna analýza (stav do roku 2020)

8.8.2021

Návrh zákona o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti je v pripomienkovom konaní

23.10.2019

Stanovisko č. 13(2018) CCPE: „Nezávislosť, zodpovednosť a etika prokurátorov“

18.7.2022

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

23.10.2019

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

5.5.2022

K možnosti súbehu disciplinárneho konania a trestného konania proti prokurátorovi

9.9.2020

Informácia o aktuálnom stave legislatívneho procesu – zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stav k 12.9.2021)

25.9.2021