logologo_small

Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s aktualizovanou dôvodovou správou pri §§)

piatok, 22.09.2017|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:15
Autor: NR SR, Spracoval: UčPS tím

Prinášame znenie zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov redakčne spracované na stránke UčPS.

NR SR, Spracoval: UčPS tím
Značky
id
2572
§ (Právne odvetvia)
Ľudské práva a základné slobody
§ (Právne odvetvia)
Občianske právo hmotné
§ (Právne odvetvia)
Priestupkové právo
§ (Právne odvetvia)
Športové právo
§ (Právne odvetvia)
Správne právo hmotné
§ (Právne odvetvia)
Správne právo procesné
§ (Právne odvetvia)
Trestné právo hmotné
§ (Právne odvetvia)
Ústavné právo
§ (Právne odvetvia)
Živnostenské právo
§ (Právne odvetvia)
Trestné právo procesné
Autor OBSAHU
Národná rada SR
Autor OBSAHU
Ing. Simoneta Sepešiová
Téma
Organizovanie verejných športových podujatí
Téma
Náhrada škody
Téma
Integrita športu (delikty pri športe)
Téma
Verejná správa
Kľúčové slovo
dôvodová správa
Kľúčové slovo
extrémizmus
Kľúčové slovo
futbal
Kľúčové slovo
kamerový systém
Kľúčové slovo
náhrada výdavkov
Kľúčové slovo
násilie (násilný)
Kľúčové slovo
neviazanosť divákov
Kľúčové slovo
oznámenie
Kľúčové slovo
policajný zásah
Kľúčové slovo
pôsobnosť obcí
Kľúčové slovo
predbežné opatrenie
Kľúčové slovo
šport
Kľúčové slovo
superrýchle (trestné) konanie
Kľúčové slovo
trestné konanie (stíhanie)
Kľúčové slovo
vandalizmus
Kľúčové slovo
výtržníctvo
Kľúčové slovo
zákaz účasti na verejných podujatiach
Kľúčové slovo
informačný systém (IS)
§ (Zákony; Predpisy)
Organizačný poriadok
§ (Zákony; Predpisy)
Trestný poriadok (TP)
§ (Zákony; Predpisy)
Trestný zákon (TZ)
§ (Zákony; Predpisy)
Občiansky zákonník (OZ)
Organizácia; orgán
SFZ (Slovenský futbalový zväz)
Organizácia; orgán
obec
Organizácia; orgán
Policajný zbor
Organizácia; orgán
samospráva
Osoba (status; profesia)
usporiadateľ
Osoba (status; profesia)
organizátor
Osoba (status; profesia)
organizátor podujatia
Osoba (status; profesia)
divák (fanúšik)
Podujatie (projekt)
podujatie
Podujatie (projekt)
športová súťaž (športové podujatie)
Podujatie (projekt)
verejné podujatie
Mohlo by vás zaujímať

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

JUDIKATÚRA CAS VO VECIACH FUTBALU (okrem čl. 17 RSTP)

23.3.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022