logologo_small

Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s aktualizovanou dôvodovou správou pri §§)

piatok, 22.09.2017|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:15
Autor: NR SR, Spracoval: UčPS tím

Prinášame znenie zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov redakčne spracované na stránke UčPS.

NR SR, Spracoval: UčPS tím
Značky
id
2572
§ (Právne odvetvia)
Ľudské práva a základné slobody
§ (Právne odvetvia)
Občianske právo hmotné
§ (Právne odvetvia)
Priestupkové právo
§ (Právne odvetvia)
Športové právo
§ (Právne odvetvia)
Správne právo hmotné
§ (Právne odvetvia)
Správne právo procesné
§ (Právne odvetvia)
Trestné právo hmotné
§ (Právne odvetvia)
Ústavné právo
§ (Právne odvetvia)
Živnostenské právo
§ (Právne odvetvia)
Trestné právo procesné
Autor OBSAHU
Národná rada SR
Autor OBSAHU
Ing. Simoneta Sepešiová
Téma
Organizovanie verejných športových podujatí
Téma
Náhrada škody
Téma
Integrita športu (delikty pri športe)
Téma
Verejná správa
Kľúčové slovo
dôvodová správa
Kľúčové slovo
extrémizmus
Kľúčové slovo
futbal
Kľúčové slovo
kamerový systém
Kľúčové slovo
náhrada výdavkov
Kľúčové slovo
násilie (násilný)
Kľúčové slovo
neviazanosť divákov
Kľúčové slovo
oznámenie
Kľúčové slovo
policajný zásah
Kľúčové slovo
pôsobnosť obcí
Kľúčové slovo
predbežné opatrenie
Kľúčové slovo
šport
Kľúčové slovo
superrýchle (trestné) konanie
Kľúčové slovo
trestné konanie (stíhanie)
Kľúčové slovo
vandalizmus
Kľúčové slovo
výtržníctvo
Kľúčové slovo
zákaz účasti na verejných podujatiach
Kľúčové slovo
informačný systém (IS)
§ (Zákony; Predpisy)
Organizačný poriadok
§ (Zákony; Predpisy)
Trestný poriadok (TP)
§ (Zákony; Predpisy)
Trestný zákon (TZ)
§ (Zákony; Predpisy)
Občiansky zákonník (OZ)
Organizácia; orgán
SFZ (Slovenský futbalový zväz)
Organizácia; orgán
obec
Organizácia; orgán
Policajný zbor
Organizácia; orgán
samospráva
Osoba (status; profesia)
usporiadateľ
Osoba (status; profesia)
organizátor
Osoba (status; profesia)
organizátor podujatia
Osoba (status; profesia)
divák (fanúšik)
Podujatie (projekt)
podujatie
Podujatie (projekt)
športová súťaž (športové podujatie)
Podujatie (projekt)
verejné podujatie
Mohlo by vás zaujímať

Zmena hraníc škody - dôvodová správa k návrhu zásadných zmien má 6 viet ...

11.2.2024

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

1/2020 PRÁVNA ÚVAHA K ZNEUŽÍVANIU PRÁVA NA INFORMÁCIE V ROZSAHU ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

25.2.2022

PRÁVNA ÚVAHA K ZNEUŽÍVANIU PRÁVA NA INFORMÁCIE V ROZSAHU ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

6.3.2021

Zásah do ochrany osobných údajov musí obstáť v teste primeranosti a nevyhnutnosti aj v krízových stavoch

10.11.2020

Prokurátor Honz: Myslím si, že Kotleba to naťahoval, lebo sa bál

20.10.2020

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

3.5.2020

Osobitné východisko športu 3 - "Zaradenie subjektu do správnej skupiny Opatrenia pre uplatnenie práva na príspevok"

25.4.2020

Stanovy SFZ - úplné znenie (schválené konferenciou SFZ v Senci dňa 27.06.2019)

19.10.2019

ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI (Šumichrast, Zajíčková, Sepeši)

25.3.2020

Informácia o medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu na uzavretie dohovoru Rady Európy č. 218 Slovenskou republikou

19.10.2019

Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS 218) - slovenské znenie dohovoru

19.10.2019

UPLATNENIE PRÁVNEJ KONCEPCIE IMPLICITNÉHO OBMEDZENIA PRÁVA NA INFORMÁCIE Z TRESTNÉHO KONANIA V ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

19.10.2019

Právne akty EÚ k tematike športu a futbalu

19.10.2019

ÚVAHY O EFEKTIVITE TRESTNÉHO KONANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – HĽADANIE NÁSTROJOV A RIEŠENÍ NA JEHO ČASOVÉ A EKONOMICKÉ ZEFEKTÍVNENIE CESTOU ZMENY PRÁVNEJ ÚPRAVY PREDSÚDNEHO KONANIA

19.10.2019