logologo_small

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.11.2019 k téme INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU

nedeľa, 05.01.2020|Posledná aktualizácia 05.1.2020 13:43
Autor: UčPS tím, Ing. Ján Letko , Andrej Petrovaj, Miroslav Haviar, Martin Čánik

Učená právnická spoločnosť zorganizovala dňa 4.11.2019 diskusiu odborníkov pri okrúhlom stolu v Klube pod lampou k téme "Informačný systém športu".

Úvod k diskusii v Klube pod lampou:

Zanedlho uplynú 4 roky od účinnosti nového zákona o športe, ktorý bol schválený v novembri 2015 vzácnou ústavnou väčšinou 132 hlasov zo 135 prítomných poslancov.

Zákon o športe mal priniesť reformu do procesov riadenia a správy slovenského športu, transparentnosť do fungovania športových organizácii výmenou za viac štátnych prostriedkov do športu.

Základným pilierom a nástrojom reformy slovenského športu mal byť informačný systém športu.

IS športu mal priniesť slovenskému športu i slovenskej spoločnosti korektné dáta o počte aktívnych športovcov a družstiev v jednotlivých športoch a o ich výsledkoch, korektné údaje o športových odborníkoch, kluboch, zväzoch a ich štatutároch. 

IS športu mal predstavovať efektívny nástroj verejnej kontroly používania verejných prostriedkov a sponzorského v športe nielen zhora - zo strany štátu a jeho kontrolných orgánov, ale najmä "zdola" zo strany členov zväzov a klubov, športových odborníkov, športovcov a ich rodičov. Mal tiež sprevádzať zväzy, kluby, športovcov a športových odborníkov významnými systémovými zmenami vo fungovaní slovenského športu a pomôcť pri ich vzdelávaní a informovaní o ich nových právach povinnostiach.

Zákonná úprava IS športu je pomerne jasne vymedzená v § 80 až 82 zákona o športe.

Poďme sa však na expertnej úrovni s tými najpovolanejšími pozrieť na aktuálny stav implementácie účinnej zákonnej úpravy do IS športu, na jeho dnešnú funkčnosť, dôvody nedostatkov a najmä na to, čo by bolo treba urobiť na Slovensku inak, aby sme dosiahli cieľ - zabezpečenie dodržiavania zákonov prijatých štátom ministerstvami a inými orgánmi štátu. 

Diskutovať prídu: 

  • Andrej Petrovaj - riaditeľ spoločnosti, podpredseda predstavenstva stengl a.s. 
  • Ján Letko - IT športový odborník
  • Miroslav Haviar - viceprezident Európskej kanoistickej asociácie, riaditeľ Národného športového centra (2003 - 2007)

ZÁZNAM z diskusie k téme "Informačný systém športu", ktorý v Klube pod lampou dňa 4.11.2019 zorganizovala UčPS si môžete pozrieť TU:

Videopozvánka Janka Letka do diskusie v Klube pod lampou:UčPS tím, Ing. Ján Letko , Andrej Petrovaj, Miroslav Haviar, Martin Čánik
Mohlo by vás zaujímať

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

5.1.2020 | MARTIN ČÁNIK, JUDR. PETER SEPEŠI, DUŠAN GUĽÁŠ, IVAN HUSÁR, ING. JÁN LETKO

SUMARIZÁCIA USTANOVENÍ Zákona o športe z roku 2016 súvisiacich s informačným systémom športu

19.3.2020 | UČPS TÍM

Informačný systém slovenského futbalu by mal inšpirovať ...

11.1.2020 | RÓBERT KOTIAN, ING. JÁN LETKO

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: Informačný systém športu

27.12.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Pozvánka k okrúhlemu stolu - ŠPORTOVÉ POUKAZY

12.1.2020 | UČPS TÍM

Záznam z diskusnej relácie o budúcnosti slovenského športu alebo ... aké bude programové vyhlásenie vlády pre oblasť športu?

5.4.2020 | UČPS TÍM, FUTBALNET.TV, MARTIN ČÁNIK, IVAN HUSÁR

ANKETA k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu

31.3.2020 | UČPS TÍM

UčPS podala podnet na GP SR na posúdenie súladu novely zákona o športe s Ústavou SR

26.3.2020 | UČPS TÍM

POZVÁNKA na konferenciu "Šport a právo 2019"

19.10.2019 | UČPS TÍM

Členovia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť

1.11.2019 | UČPS TÍM

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

23.10.2019 | UČPS TÍM

Učená právnická spoločnosť a jej spolupracovníci - kto sme a akú alternatívu ponúkame slovenskej spoločnosti ?

23.10.2019 | UČPS TÍM

Táto otázka sa týka usporiadania súťaží. Po novom má byť nejaký centrálny register súťaží. Je potrebné do neho nahlasovať aj oddielové súťaže, ktoré si zorganizujeme sami bez akéhokoľvek príspevku od štátu alebo mesta? Alebo urobíme začiatočníkom na konci školského roka súťaže medzi sebou, aj takéto súťaže musíme nahlásiť?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom zverejňovania údajov podla §80 a §81. Športová organizácia (národný zväz alebo športový klub) má povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle informácie v rozsahu stanoveného novým zákonom. Kedy má povinnosť tieto údaje zverejňovať a koho všetkého sa to týka (len fyzické osoby, ktoré čerpajú prostriedky od štátu alebo každý jeden športovec)? Medzi údajmi sú aj osobné údaje fyzických osôb - je možné ich zverejňovat na webe? Vyplýva táto povinnosť aj pre športové kluby (nie všetky majú vlastné webové sídlo) alebo len pre národný športový zväz (členov eviduje len ako kluby)? ďakujem za odpoveď

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely vystupujú pod hlavičkou Mestského kultúrno-športového strediska, príspevkovej organizácie mesta, ktoré je štatutarnym orgánom športových klubov. Zaujíma ma:par. 8 športové organizácie a v tejto súvislosti ostatné ustanovenia tohto zákona - športovou organizáciu podľa par. 8 bod 1) nie je orgán verejnej správy. Zaujíma ma, či v podmienkach, ako je to vytvorené v našom meste, možno športové oddiely vystupujúce pod hlavičkou príspevkovej organizácie mesta považovať za športové organizácie v zmysle zákona a čerpať výhody plynúce z tohto zákona (napr. sponzorské, dotácie, príspevky na športové poukazy ..)

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS