logologo_small

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.11.2019 k téme INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU

nedeľa, 05.01.2020|Posledná aktualizácia 05.1.2020 13:43

Učená právnická spoločnosť zorganizovala dňa 4.11.2019 diskusiu odborníkov pri okrúhlom stolu v Klube pod lampou k téme "Informačný systém športu".

Úvod k diskusii v Klube pod lampou:

Zanedlho uplynú 4 roky od účinnosti nového zákona o športe, ktorý bol schválený v novembri 2015 vzácnou ústavnou väčšinou 132 hlasov zo 135 prítomných poslancov.

Zákon o športe mal priniesť reformu do procesov riadenia a správy slovenského športu, transparentnosť do fungovania športových organizácii výmenou za viac štátnych prostriedkov do športu.

Základným pilierom a nástrojom reformy slovenského športu mal byť informačný systém športu.

IS športu mal priniesť slovenskému športu i slovenskej spoločnosti korektné dáta o počte aktívnych športovcov a družstiev v jednotlivých športoch a o ich výsledkoch, korektné údaje o športových odborníkoch, kluboch, zväzoch a ich štatutároch. 

IS športu mal predstavovať efektívny nástroj verejnej kontroly používania verejných prostriedkov a sponzorského v športe nielen zhora - zo strany štátu a jeho kontrolných orgánov, ale najmä "zdola" zo strany členov zväzov a klubov, športových odborníkov, športovcov a ich rodičov. Mal tiež sprevádzať zväzy, kluby, športovcov a športových odborníkov významnými systémovými zmenami vo fungovaní slovenského športu a pomôcť pri ich vzdelávaní a informovaní o ich nových právach povinnostiach.

Zákonná úprava IS športu je pomerne jasne vymedzená v § 80 až 82 zákona o športe.

Poďme sa však na expertnej úrovni s tými najpovolanejšími pozrieť na aktuálny stav implementácie účinnej zákonnej úpravy do IS športu, na jeho dnešnú funkčnosť, dôvody nedostatkov a najmä na to, čo by bolo treba urobiť na Slovensku inak, aby sme dosiahli cieľ - zabezpečenie dodržiavania zákonov prijatých štátom ministerstvami a inými orgánmi štátu. 

Diskutovať prídu: 

  • Andrej Petrovaj - riaditeľ spoločnosti, podpredseda predstavenstva stengl a.s. 
  • Ján Letko - IT športový odborník
  • Miroslav Haviar - viceprezident Európskej kanoistickej asociácie, riaditeľ Národného športového centra (2003 - 2007)

ZÁZNAM z diskusie k téme "Informačný systém športu", ktorý v Klube pod lampou dňa 4.11.2019 zorganizovala UčPS si môžete pozrieť TU:

Videopozvánka Janka Letka do diskusie v Klube pod lampou:UčPS tím, Ing. Ján Letko , Andrej Petrovaj, Miroslav Haviar, Martin Čánik
Mohlo by vás zaujímať

Vážny poznatok UčPS tímu o zmene pravidiel legislatívneho procesu, ktorá je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia

13.1.2020 | PETER SEPEŠI A UČPS TÍM

Predseda LOSS Róbert Jano: Novela zákona o športe nerieši skutočnú príčinu problémov klubov

11.1.2020 | JUDR. RÓBERT JANO ML.

Zmluva o vykonávaní činnosti športového odborníka (ako podnikanie podľa Obchodného zákonníka)

7.1.2020 | JUDR. MARCEL BLAŽO

Rozprávka o ďalších melónoch, čojaviem, sto ich bude?

5.1.2020 | RÓBERT KOTIAN

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

5.1.2020 | MARTIN ČÁNIK, JUDR. PETER SEPEŠI, DUŠAN GUĽÁŠ, IVAN HUSÁR, ING. JÁN LETKO

SUMARIZÁCIA USTANOVENÍ Zákona o športe z roku 2016 súvisiacich s informačným systémom športu

5.1.2020 | UČPS TÍM

Informačný systém slovenského futbalu by mal inšpirovať ...

11.1.2020 | RÓBERT KOTIAN, ING. JÁN LETKO

XI. ročník Vianočného turnaja o putovný pohár Milana Hanzela 2019 - výsledkový servis

30.12.2020 | MÁRIO PORUBEC

Fotogaléria z XI. ročníka Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

29.12.2020 | MARTIN ĎORDA

Fond na podporu športu uspel v konkurencii s SOŠV

30.12.2020 | RÓBERT KOTIAN

XI. ročník Vianočného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela pozná víťazov.

30.12.2020 | JOZEF HANZEL