logologo_small

Novela Zákona o športe - výkrik parlamentu do tmy! (diskusná relácia)

utorok, 05.05.2020
Autor: UčPS tím

Pracovnoprávne vzťahy v športe sú témou už od roku 2016, keď sa Zákon o športe začal uplatňovať v praxi. Hneď na začiatku účinnosti sa otázka odvodov odsunula formou odvodových prázdnin na “neskôr”. Lenže neskôr bude trvať do 2021 a vyzerá to tak, že poslanci namiesto riešenia skutočného problému zvolil spôsob “menšieho zla” a schválili novelu, ktorá sa na riešenie síce hrá, ale dôležité veci budú páliť kluby a športovcov naďalej.

Do dynamickej diskusie plnej hľadania riešení prijali pozvanie Jozef Mihál - Expert v oblasti pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a dane z príjmu a Peter Haňdiak - zakladajúci člen UčPS, advokát

Pre športovú obec si dokrútky pripravila ďalšia na slovo vzatá dvojica: Andrej Poruban - advokát a vysokoškolský pedagóg, expert na pracovné právo, člen komory SFZ pre riešenie sporov a Ján Svák - profesor ústavného práva.

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Profesionálny športovec a jeho postavenie na Slovensku (diskusná relácia)

4.5.2020 | UČPS TÍM

Šport pre Slovensko - Diskusná relácia s názvom "DOPADY COVID - 19 NA OBLASŤ ŠPORTU"

11.4.2020 | UČPS TÍM

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (III.) - Fond na podporu športu by sa mal využiť aj na jeho záchranu

16.5.2020 | RÓBERT KOTIAN, MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

3.5.2020 | UČPS TÍM

3. a 4. časť diskusnej relácie: Prežijú kluby a zväzy Covid-19?

21.4.2020 | FUTBALNET.TV, JAROSLAV ŠIŠOLÁK

Jozef Mihál: Na tzv. balíček prvej pomoci majú nárok kluby aj profesionálni športovci

20.4.2020 | RÓBERT KOTIAN

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (II.) - Novelu zákona o športe treba riešiť akútne

14.5.2020 | RÓBERT KOTIAN, MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19

4.5.2020 | ING. JAROSLAVA LUKAČOVIČOVÁ, MGR. ING. PETER HENNEL, UČPS TÍM

Diskusná relácia o dopadoch krízy COVID-19 na oblasť športu (4 diely)

19.4.2020 | UČPS TÍM, FUTBALNET.TV

Kluby a športovci majú nárok na pomoc z tzv. balíčka prvej pomoci. Podľa Jaroslavy Lukačovičovej môžu kluby požiadať o pomoc štátu – ak sa predčasne nezľakli

20.4.2020 | RÓBERT KOTIAN

Okrúhly stôl k téme: Odvody profesionálnych športovcov po 1.1.2019

23.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Registračný a prestupový poriadok SFZ - platné znenie od 3.2.2016

23.10.2019 | UČPS TÍM, JUDR. RENATA MUNKOVÁ