logologo_small

Novela Zákona o športe - výkrik parlamentu do tmy! (diskusná relácia)

utorok, 05.05.2020|Posledná aktualizácia 7.9.2020 12:51
Autor: UčPS tím, prof. JUDr. Ján Svák DrSc., JUDr. Peter Haňdiak, JUDr. Andrej Poruban PhD., RNDr. Jozef Mihál

Pracovnoprávne vzťahy v športe sú témou už od roku 2016, keď sa Zákon o športe začal uplatňovať v praxi. Hneď na začiatku účinnosti sa otázka odvodov odsunula formou odvodových prázdnin na “neskôr”. Lenže neskôr bude trvať do 2021 a vyzerá to tak, že poslanci namiesto riešenia skutočného problému zvolil spôsob “menšieho zla” a schválili novelu, ktorá sa na riešenie síce hrá, ale dôležité veci budú páliť kluby a športovcov naďalej.

Do dynamickej diskusie plnej hľadania riešení prijali pozvanie Jozef Mihál - Expert v oblasti pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a dane z príjmu a Peter Haňdiak - zakladajúci člen UčPS, advokát

Pre športovú obec si dokrútky pripravila ďalšia na slovo vzatá dvojica: Andrej Poruban - advokát a vysokoškolský pedagóg, expert na pracovné právo, člen komory SFZ pre riešenie sporov a Ján Svák - profesor ústavného práva.

UčPS tím, prof. JUDr. Ján Svák DrSc., JUDr. Peter Haňdiak, JUDr. Andrej Poruban PhD., RNDr. Jozef Mihál
Mohlo by vás zaujímať

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022