logologo_small

Novela Zákona o športe - výkrik parlamentu do tmy! (diskusná relácia)

utorok, 05.05.2020|Posledná aktualizácia 7.9.2020 12:51
Autor: UčPS tím, prof. JUDr. Ján Svák DrSc., JUDr. Peter Haňdiak, JUDr. Andrej Poruban PhD., RNDr. Jozef Mihál

Pracovnoprávne vzťahy v športe sú témou už od roku 2016, keď sa Zákon o športe začal uplatňovať v praxi. Hneď na začiatku účinnosti sa otázka odvodov odsunula formou odvodových prázdnin na “neskôr”. Lenže neskôr bude trvať do 2021 a vyzerá to tak, že poslanci namiesto riešenia skutočného problému zvolil spôsob “menšieho zla” a schválili novelu, ktorá sa na riešenie síce hrá, ale dôležité veci budú páliť kluby a športovcov naďalej.

Do dynamickej diskusie plnej hľadania riešení prijali pozvanie Jozef Mihál - Expert v oblasti pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a dane z príjmu a Peter Haňdiak - zakladajúci člen UčPS, advokát

Pre športovú obec si dokrútky pripravila ďalšia na slovo vzatá dvojica: Andrej Poruban - advokát a vysokoškolský pedagóg, expert na pracovné právo, člen komory SFZ pre riešenie sporov a Ján Svák - profesor ústavného práva.

UčPS tím,prof. JUDr. Ján Svák DrSc.,JUDr. Peter Haňdiak,JUDr. Andrej Poruban PhD.,RNDr. Jozef Mihál,