logologo_small

Informácia o ratifikácii Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach a jeho druhého dodatkového protokolu ďalšími štátmi

streda, 15.02.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:16
Autor: JUDr. Peter Sepeši

Prinášame informáciu o tom, že koncom roku 2011, resp. začiatkom roku 2012 Dohovor Rady Európy o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20.4.1959 (dohovor č. 30) ratifikovali štáty, ktoré nie sú členskými štátmi Rady Európy - Čilská republika a Kórejská republika (Južná Kórea). 

Druhý dodatkový protokol k uvedenému európskemu dohovoru (dokument č. 182) ratifikovali Čilská republika, Ukrajinská republika a Írska republika.

Európsky dohovor (Rady Európy) o vzájomnej pomoci v trestných veciach dojednaný v Štrasburgu 20.4.1959 (dohovor č. 30) ratifikovali štáty, ktorý nie sú členskými štátmi Rady Európy:

 • Čilská republika - účinnosť dohovoru od 28.8.2011 a
 • Kórejská republika (Južná Kórea) - účinnosť  dohovoru od 29.12.2011

Prepojenie na text dohovoru TU


Druhý dodatkový protokol k uvedenému dohovoru Rady Európy (dokument č. 182) ratifikovali:

 • Čilská republika s účinnosť od 1.9.2011,
 • Ukrajinská republika s účinnosť od 1.1.2012 a
 • Írska republika s účinnosť od 1.11.2011.

Prepojenie na text Druhého dodatkového protokolu - TU


Aktuálny prehľad signatárov, výhrad a vyhlásení k dohovorom (prepojenia na stránky Rady Európy):

 1. Európsky dohovor č. 30 (ETS 30); jazyková verzia: 
  anglická l francúzska l nemeckátalianska l ruská
 2. Dodatkový protokol č. 99 (ETS 99); jazyková verzia:
  ► anglická l francúzska l nemecká l talianska l ruská
 3. Druhý dodatkový protokol č. 182 (ETS 182); jazyková verzia:
  ► anglická l francúzska l nemecká l talianska l ruská
Mohlo by vás zaujímať

Ekonomické / majetkové trestné činy – prehľad trestov

9.12.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Európska komisia (EK) rozhodla o sfunkčnení úradu Európskej prokuratúry v plnom rozsahu k dátumu 1. jún 2021.

4.6.2021

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

FAQ00435 - 1. K § 51 ods. 1 a 4, § 65 ods. 6, § 80, 81 a § 99 ods. 2 ZoŠ: Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015. Bude informačný systém šport...

19.3.2021

FAQ00434 - 2. K § 4: Športový klub – hokejový klub chce zaradiť juniora do A tímu seniorskej kategórie, pričom klub chce športovca motivovať aj finančnou...

23.10.2019

FAQ00433 - 3. K § 12: Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

19.3.2021

FAQ00432 - 4. Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely...

23.10.2019

FAQ00431 - 5. K § 10 ods. 1: Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

23.10.2019

FAQ00430 - 6. K § 6 ods. 2 a 3 ZoŠ: Chcel by som Vás poprosiť o oficiálne stanovisko a výklad nového Zákona o športe na povinnosti týkajúce sa vzdelávania tréner...

23.10.2019

FAQ00429 - 7. K § 16 ods. 2 ZoŠ: Kto vypracúva zoznamy telentovaných športovcov, na základe ktorých majú športové kluby uzatvárať zo športovcami do 23 rokov zmlu...

23.10.2019

FAQ00428 - 8. Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorýc...

23.10.2019

FAQ00427 - 9. Prečo nebol do prechodného ustanovenia § 102 ods. 7 Zákona o športe uvedený aj titul "vzorný rozhodca", ktorý udeľoval Československý svaz tělesné ...

23.10.2019

FAQ00426 - 10. Ktoré športy sa považujú za kolektívne športy a ktoré športy sú individuálnymi športmi? Existuje nejaká definícia na odlíšenie kolektívnych a indi...

23.10.2019