corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Ekonomické / majetkové trestné činy – prehľad trestov

streda, 30.11.2022|Posledná aktualizácia 9.12.2022 10:19
Autor: Prokurátorské fórum

Trestný zákon Maďarska v angličtine: https://njt.hu/translation/J2012T0100P_20220401_FIN.pdf (krádež § 370 - TOS až na 2 roky; TOS až na 3 roky; na 1 až 5 rokov, na 2 až 8 rokov; na 5 až 10 rokov)

Trestný zákon Poľskej republiky v angličtine: https://supertrans2014.files.wordpress.com/2014/06/the-criminal-code.pdf (krádež § 278 - TOS 3 mesiace až 5 rokov; menej závažné prípady - obmedzenie slobody alebo TOS až na 1 rok; pri vlámaní, významnej hodnote odcudzeného majetku alebo predmete významnej kultúrnej hodnoty (§ 294) na 1 až 10 rokov)

Trestný zákon Ukrajinskej republiky v angličtine: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?lang=en#n1209 (krádež § 185 - pokuta vo výške 1000 - 3000 nezdaniteľných minimálnych príjmov, alebo verejnoprospešné práce 80-240 hod alebo nápravnými prácami až na dva roky alebo zatknutie až na 6 mesiacov alebo obmedzenie slobody až na 5 rokov; opakovaná alebo spáchaná skupinou osôb na základe ich predchádzajúceho sprisahania, sa trestá odňatím slobody na 3 až 6 mesiacov alebo obmedzením slobody až na 5 rokov alebo odňatím slobody na rovnaký trest; nezákonným vlámaním sa do obydlia alebo iných priestorov alebo prístrešku, alebo ak spôsobila obeti značnú škodu, sa potrestá odňatím slobody na 3 až 6 rokov; krádež väčšieho rozsahu 5 až 8 rokov; veľká krádež alebo krádež spáchaná organizovanou skupinou 7 až 12 rokov s prepadnutím veci

Prokurátorské fórum
Mohlo by vás zaujímať

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

K vypusteniu „automatu” na úpravu výšky trestných sadzieb (§ 38 ods. 3, 4 a 5 Tr. zákona) ... alebo je takýto „automat” súladný s cieľom novely Tr. zákona: ukladať odsúdeným “Sankcie na mieru” ?

27.7.2023

Pranie špinavých peňazí / Legalizácia príjmu z trestnej činnosti - trestné sadzby

7.12.2022

ESD konštatuje: Nemeckí prokurátori sú závislí od politiky, nie zákona – škandál

2.12.2021

Ukladanie pokynov štátnym zástupcom v Česku, Nemecku a Rakúsku

25.11.2021

Súkromná žaloba v nemeckom trestnom procese

25.11.2021

Vecná potreba a zdôvodnenie zavedenia právnej úpravy prevenčného fondu

13.4.2020

Ukrajinský parlament schválil zákon zakazujúci komunistickú a nacistickú propagandu

23.10.2019

Organizovanie hromadných bitiek je podľa Nemeckého Spolkového súdu trestným činom zločineckých organizácií

23.4.2020

Holandský prokurátor začal vyšetrovať pád letu Malaysia Airlines MH17

23.10.2019

Vladimir Putin dal ukrajinským vojskám ultimátum na stiahnutie sa z Krymu

23.10.2019

Ukrajinský Prezident podpísal zákon na zlepšenie podmienok vo väzniciach

23.10.2019

Dolná komora Ruska zakázala zahraničné adopcie párom rovnakého pohlavia

23.10.2019

Nemecká politická strana žiada rozpustenie eurozóny

12.4.2020