corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Pranie špinavých peňazí / Legalizácia príjmu z trestnej činnosti - trestné sadzby

utorok, 06.12.2022|Posledná aktualizácia 7.12.2022 10:07
Autor: Prokurátorské fórum
Prokurátorské fórum
Mohlo by vás zaujímať

K vypusteniu „automatu” na úpravu výšky trestných sadzieb (§ 38 ods. 3, 4 a 5 Tr. zákona) ... alebo je takýto „automat” súladný s cieľom novely Tr. zákona: ukladať odsúdeným “Sankcie na mieru” ?

27.7.2023

Ekonomické / majetkové trestné činy – prehľad trestov

9.12.2022

Ukladanie pokynov štátnym zástupcom v Česku, Nemecku a Rakúsku

25.11.2021

Zoznam trestných činov obsahujúcich kvalifikačný znak „krízová situácia“ (núdzový stav) a ich trestné sadzby

5.10.2020

DOHOVOR o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg; 8.11.1990)

7.9.2020

DOHOVOR Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (Varšava, 16.5.2005)

7.9.2020

Judikát Jtk 6/2011 - Úhrnný trest (§ 41 ods. 1 Tr. zák.) a trestný čin z nich najprísnejšie trestný

19.10.2019

Judikát Jtk 20/2010 - Poľahčujúca okolnosť (§ 36 písm. l/ Tr. zák.) - priznanie sa obvineného k spáchaniu trestného činu a úprimna ľútosť

19.10.2019

Judikát Jtk 19/2010 - Súhrnný trest (§ 42 ods. 1 Tr. zák.) - postup súdu pri ukladaní súhrnného trestu na hlavnom pojednávaní (§ 269 Tr. por.) a v konaní o dohode o vine a treste

19.10.2019

Judikát Jtk 13/2010 - Asperačná zásada (§ 41 ods. 2 Tr. zák.) – výpočet trestnej sadzby; Asperačná zásada a priťažujúca okolnosť podľa § 37 písm. h) Tr. zák.

19.10.2019

TRESTNOPRÁVNY DOHOVOR o korupcii (Štrasburg, 27.01.1999)

21.4.2020