logologo_small

Podklady na konferenciu "ŠPORT a PRÁVO 2017"

štvrtok, 23.08.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:24
Autor: Michael Válek

PREZENTÁCIE k VYSTÚPENIAM na KONFERENCII "ŠPORT a PRÁVO 2017" - TU

ZÁZNAMKONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2017"


NÁVRHY, PODNETY a ZÁVERY KONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2016" - TU

PODKLADY NA KONFERENCIU "ŠPORT a PRÁVO 2016" - TU

ZÁZNAM KONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2016"

Projekt implementácie zákona o športe do praxe

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 súvisiace s oblasťou športu a zdravým životným štýlom obyvateľstva so zameraním sa na deti a mládež

Dohovor o integrovanej bezpečnosti, zabezpečenia a služby prístupu na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach otvorený na podpis 4. júla 2016 v Paríži (CETS 218) 

Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží z 9. júla 2016 (CETS 215)

Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch z 19.8.1985 (CETS 120)

Manuál UNODC k problematike "Good Practices in the Investigation of Match-Fixing"

Podklady na konferenciu "ŠPORT a PRÁVO 2017" budú priebežne aktualizované.

Michael Válek
Mohlo by vás zaujímať

Program konferencie "Šport a právo 2018"

23.10.2019

Územie Štátu Izrael z pohľadu medzinárodného práva verejného [Diplomová práca]

23.10.2019

Odlišný názor predsedu amerického Supreme Court vo veci Obergefell v. Hodges (2015) - anglicky

23.10.2019

Program IX. ročníka Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

23.10.2019

Časť Európy antisemitské útoky ignoruje

23.10.2019

IX. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (19.11.2017) - základné informácie o podujatí

23.10.2019

Pozvánka na konferenciu "Šport a právo 2017"

23.10.2019

Protest kresťanov a Židov proti Horthyho buste vo Vydranoch

23.10.2019

Program konferencie "Šport a právo 2017"

23.10.2019

Oznámenie o príprave konferencie "Šport a právo 2017"

23.10.2019

Akreditačná komisia schválila nový študijný program Paneurópskej vysokej školy Medzinárodné vzťahy a diplomacia s možnosťou štúdia v anglickom jazyku

23.10.2019

Súťaž v písaní esejí 2017

23.10.2019

Štatút súťaže

23.10.2019

Semináre na tému “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe”

23.10.2019

Výstava "Dávid Unreich - šampión, ktorý vyzval Hitlera na súboj"

23.10.2019