logologo_small

Súťaž v písaní esejí 2017

pondelok, 31.07.2017|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:24
Autor: Michael Válek

Učená právnická spoločnosť a Slovenský futbalový zväz, spolu s odbornými garantmi Paneurópskou vysokou školou, Fakultou práva a Katedrou teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci konferencie „Šport a právo 2017“, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.-13.10.2017 v Poprade, vypisujú kreatívnu súťaž v písaní esejí v hlavnej tematickej oblasti „Šport a právo – právo a šport“.

Súťaž trvá od 02.08.2017 do 30.09.2017.

Súťaž v písaní esejí je určená všetkým, čo majú záujem o tematiku športového práva, a to bez ohľadu na to, či sú v tejto sfére verejne aktívni alebo nie. Štatút súťaže, jej pravidlá, formu esejí, ako aj samotné ceny, nájdete na stránke www.ucps.sk a www.futbalsfz.sk.

Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby vo veku od 18 rokov, a to bez ohľadu na ich štátne občianstvo, ako aj skupiny osôb pôsobiace v rámci verejných športových aktivít alebo športového práva. 

Súťaž poskytuje priestor praktizujúcim právnikom, ale napr. aj študentom práva na prezentovanie problémov v rámci športového práva, ako aj priestor na prezentáciu navrhovaných riešení – vlastných názorov, a to v nasledovných kategóriách:

  • Kategória „A“ – „Šport a súkromné právo
  • Kategória „B“ – „Šport a verejné právo

Včas doručené súťažné práce/príspevky posudzuje vyhlasovateľ súťaže, pričom vyhlasovateľ môže za týmto účelom kreovať hodnotiacu komisiu skladajúcu sa z viacerých jednotlivcov – odborníkov, ktorí pri hodnotení prác budú skúmať najmä nasledovné parametre: obsažnosť, náročnosť a celkové spracovanie témy; odborná stránka problematiky; výnimočnosť a jedinečnosť témy príspevku; prínos obsahu príspevku a multidisciplinárnosť príspevku. 

Veríme, že doručené práce budú predstavovať významný diskusný stimul pre samotnú konferenciu a sme presvedčení o tom, že závery konferencie a súťažné práce budú mimoriadne kvalitným výstupom pre orgány tvorby práva, ale aj športové kluby, profesionálnych športovcov a, samozrejme, pre všetkých právnikov pôsobiacich v tejto oblasti.

Každý, kto sa do súťaže zapojí, má možnosť ukázať sa v rovine 3P:

P-omenovať problém
P-oskytnúť riešenie
P-rezentovať názor 

Pridajte sa k nám, poskytnite nám Vaše 3P v súvislosti s témou športu a práva v Slovenskej republike a buďte jedným z tých, čo priložia ruku k dielu.  

Cieľom súťaže je smerovať záujem jednotlivcov a spoločnosti ku športu, resp. športovým aktivitám a súčasne prehlbovať odbornú, resp. spoločenskú relevanciu právnej úpravy verejných športových aktivít v podmienkach Slovenskej republike. Cieľom súťaže je poskytnúť odbornú platformu na získavanie, šírenie a výmenu právnych názorov a teórií súvisiacich so športovým právom v podmienkach Slovenskej republiky, ich kritická analýza, skúmanie súčasného stavu a úvah de lege ferenda so zámerom poukázať na nedokonalosti súčasnej právnej úpravy a poskytnúť ideové základy na realizáciu zmien v rámci tohto úseku právnej regulácie.  


Informácie o konferencii Šport a právo 2012, vrátane prezentácií lektorov a fotogalérie nájdete - TU

Informácie o konferencii Šport a právo 2013, vrátane prezentácií lektorov a fotogalérie nájdete - TU

Informácie o konferencii Šport a právo 2014, vrátane prezentácií lektorov a fotogalérie nájdete - TU

Informácie o konferencii Šport a právo 2015, vrátane prezentácií lektorov a fotogalérie nájdete - TU

Informácie o konferencii Šport a právo 2016, vrátane prezentácií lektorov a fotogalérie nájdete - TU

Michael Válek,
Mohlo by vás zaujímať

Aký máme záujem písať a čítať o športe?

10.11.2021

Výroky a myšlienky z DVOJ-konferencie 2021

10.11.2021

Od profesionálneho športu k moderovaniu

7.11.2021

POĎAKOVANIE

6.11.2021

Úvodné slovo Petra Sepešiho

3.11.2021

Fotogaléria Šport a právo 2021

2.11.2021

Fotogaléria Šport a médiá 2021

1.11.2021

Konferencia Šport a médiá 2021

1.11.2021

Kniha Miroslava Mackulína - Mentalita víťaza

1.11.2021

Šport počas troch dní ukázal, že sa chce spájať: dvoj-konferencia „Šport a médiá 2021” a „Šport a právo 2021”

1.11.2021

Organizačné usmernenia z dôvodu COVID opatrení

24.10.2021

ZÁZNAM/ONLINE prenos

5.11.2021

Záštitu nad DVOJ-konferenciou prijali

26.10.2021

Mentalita víťaza

7.11.2021

AKTUÁLNE PANDEMICKÉ OPATRENIA dvoj-konferencie Šport a médiá 2021 a Šport a právo 2021

21.10.2021