logologo_small

POZVÁNKA na verejné dišputy expertov na tému "Restoratívnej justície" (16.5.2024 od 15:00 v aule Odeon na FP PEVŠ v BA)

nedeľa, 28.04.2024|Posledná aktualizácia 28.4.2024 13:06
Autor: Katarína Šmigová, Peter Sepeši

Učená právnická spoločnosť s Paneurópskou vysokou školou podpísali už dávnejšie /21.6.2017) Memorandum o spolupráci, ktoré v ich prípade nie je len slávnostnou deklaráciou prejavujúcim dobrú vôľu a vzájomný rešpekt organizácií, ale má aj konkrétny obsah a výsledky spolupráce prinášajúce úžitok pre študentov i pedagógov, pre oblasť športu i práva, pre rozvoj Slovenska smerom k znalostnej občianskej spoločnosti.

Okrem vytvorenia a výučby predmetu Športové právo na Fakulte práva PEVŠ (od roku 2017) a výpomoci študentov fakulty práva ako aj masmediálnej fakulty PEVŠ na viacerých minulých ročníkoch konferencie “Šport a právo” a konferencie Šport a Médiá”, ktorých bola PEVŠ súčasťou, prinášame novú spoločnú aktivitu v podobe verejných dišpút expertov, ktoré spoluorganizuje Fakulta práva PEVŠ a Prokurátorské fórum ako organizačná zložka UčPS. Ústrednou témou verejných dišpút bude Restoratívna justícia z pohľadu viacerých spoločenských vied (právo, filozofia, sociológia, psychológia, penológia), lebo jej podstata a obsah zďaleka nie je iba záležitosťou trestného práva a vyžaduje si presvedčenie a aktívne zapojenie celej občianskej spoločnosti.


Pozvanka 16052024.jpeg
Katarína Šmigová, Peter Sepeši
Mohlo by vás zaujímať

ONLINE prenos - verejné dišputy expertov na tému "Restoratívnej justície" (16.5.2024 od 15:00 v aule Odeon na FP PEVŠ v BA)

14.5.2024

Jozef Čentéš: Nechápem, prečo vznikol takýto nový trestný poriadok

30.4.2024

Profesijný profil JUDr. Petra Sepešiho k 14.1.2024

13.1.2024

Restoratívna justícia v aktuálnej novele Trestných kódexov ?… alebo, hovoríme tým istým jazykom ?

17.1.2024

K vypusteniu „automatu” na úpravu výšky trestných sadzieb (§ 38 ods. 3, 4 a 5 Tr. zákona) ... alebo je takýto „automat” súladný s cieľom novely Tr. zákona: ukladať odsúdeným “Sankcie na mieru” ?

27.7.2023

Zásadné zmeny v pripravovanej novele Trestného zákona - zavedenie restoratívnej justície a zmiernenie sankcií na štandard krajín V4

1.12.2022

Restoratívna justícia a jej aplikácia v podmienkach SR

23.11.2022

Profesijný profil JUDr. Petra Sepešiho k 8.10.2022

9.10.2022

Informácie o kandidátoch na generálneho prokurátora na stránke Národnej rady SR

28.10.2020

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 - panelové diskusie

31.10.2020