logologo_small

Slovensko spĺňa podmienku Európskeho súdu pre ľudské práva

nedeľa, 10.01.2021|Posledná aktualizácia 11.1.2021 21:17
Autor: prof. JUDr. Ján Svák DrSc.
prof. JUDr. Ján Svák DrSc.
Mohlo by vás zaujímať

Od 1.7. 2014 začne na SFZ fungovať Komora pre riešenie sporov

23.10.2019

Rokovací poriadok SFZ

23.10.2019

FAIR PLAY AKO KOREKTOR KREATIVITY V ŠPORTE

23.10.2019

Smernica o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ

23.10.2019

Komisie podľa štatútov UEFA a FIFA a podľa návrhu stanov SFZ

19.10.2019

Konferencia SFZ schválila návrh nových Stanov SFZ - novú ústavu slovenského futbalového hnutia

19.10.2019

Tlačová správa z konferencie "ŠPORTa PRÁVO 2017"

23.10.2019

Komora Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov - základné informácie o komore

23.10.2019

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov

23.10.2019

Stanovy SFZ - časové znenie platné od 22.2.2013 do 22.11.2013

23.10.2019

Zmeny stanov SFZ schválené na konferencii SFZ konanej v Poprade 22.11.2013

23.10.2019

Otázky a odpovede k téme členské príspevky v SFZ

23.10.2019

Členstvo fyzických osôb v Slovenskom futbalovom zväze - súčasnosť, resp. (možno) blízka budúcnosť

19.10.2019

Konferencia SFZ schválila v súlade so Zákonom o športe Stanovy SFZ, ako aj Volebný poriadok SFZ a Rokovací poriadok konferencie SFZ

23.10.2019

Nezávislosť športového tribunálu

4.5.2023