logologo_small

Vladimir Putin dal ukrajinským vojskám ultimátum na stiahnutie sa z Krymu

pondelok, 03.03.2014|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:16
Autor: Michael Válek

Ruský prezident Vladimir Putin dal ultimátum ukrajinským vojskám, aby sa do piatej hodiny rannej miestneho času vzdali, inak budú "čeliť búrke." Ukrajisnký premiér Arseniy Yatsenyuk tvrdí, že Krym stále patrí Ukrajine napriek tomu, že sú tam prítomné ruské vojská. Čína intervenciu ruských jednotiek plne podporuje.

Ruský prezident Vladimir Putin dal ultimátum ukrajinským vojskám, aby sa do tretej hodiny rannej miestneho času vzdali, inak budú "čeliť búrke." Ukrajisnký premiér Arseniy Yatsenyuk tvrdí, že Krym stále patrí Ukrajine napriek tomu, že sú tam prítomné ruské vojská. 

Poprední predstavitelia Ukrajiny žiadajú krajiny západu o pomoc proti ruskej invázii.  Yatsenyuk sa vyjadril, že od západu potrebujú: "skutočnú podporu. Homtnú podporu. A my veríme, že naši západní partneri budú poskytovať túto podporu."

Nakoľko Ukrajina nie je členom NATO, Spojené štáty a ani Európske štáty nie sú povinné intervenovať. 


Zdroj: Fox News
Michael Válek
Mohlo by vás zaujímať

Ekonomické / majetkové trestné činy – prehľad trestov

9.12.2022

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

Informácia o medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu na uzavretie dohovoru Rady Európy č. 218 Slovenskou republikou

19.10.2019

Charta Organizácie Spojených národov

23.10.2019

Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS 218) - slovenské znenie dohovoru

19.10.2019

Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží (18.9.2014)

27.3.2022

Program konferencie "Šport a právo 2018"

26.9.2022

Podklady na konferenciu "ŠPORT a PRÁVO 2017"

23.10.2019

Slovenská republika v stredu 27. júna 2018 popísala ako v poradí 33. členský štát Rady Európy Dohovor Rady Európy č. 215 o manipulácii športových súťaži.

23.10.2019

Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží

26.3.2022

Územie Štátu Izrael z pohľadu medzinárodného práva verejného [Diplomová práca]

23.10.2019

Odlišný názor predsedu amerického Supreme Court vo veci Obergefell v. Hodges (2015) - anglicky

23.10.2019

Odporúčanie Rec (2000)19 Výboru ministrov Rady Európy o postavení prokuratúry v systéme trestného súdnictva

27.3.2022

DOHOVOR o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg; 8.11.1990)

7.9.2020

Program IX. ročníka Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

23.10.2019