logologo_small

Nemecká politická strana žiada rozpustenie eurozóny

nedeľa, 14.04.2013|Posledná aktualizácia 12.4.2020 20:35
Autor: Bc. Lukáš Pitek

"Okamžité rozpustenie eurozóny a návrat k nemeckej marke" - to je základná požiadavka, ktorú na zakladajúcom sneme vo svojom programe predstavila nová euroskeptická strana Alternatíva pre Nemecko.

Predstavitelia tvrdia, že rastie počet nespokojných Nemcov, ktorí by vo svojej peňaženke mali radšej namiesto eura opäť marky.Zároveň tvrdia, že ak stroskotá euro, neznamená to, že stroskotá aj Európska únia. Na zjazd sa do nemeckej metropoly zišlo asi 1 500 delegátov novej strany. Celkovo sa Alternatíve pre Nemecko podarilo dosiaľ zhromaždiť okolo 7 500 členov.


Zdroj: hnonline.sk, alternativefuer.de
Bc. Lukáš Pitek
Mohlo by vás zaujímať

Ekonomické / majetkové trestné činy – prehľad trestov

9.12.2022

ESD konštatuje: Nemeckí prokurátori sú závislí od politiky, nie zákona – škandál

2.12.2021

Ukladanie pokynov štátnym zástupcom v Česku, Nemecku a Rakúsku

25.11.2021

Súkromná žaloba v nemeckom trestnom procese

25.11.2021

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ORGÁNU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE S ROZHODOVACOU PRÁVOMOCOU

25.3.2020

ZRIADENIE KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV A ZRUŠENIE ROZHODCOVSKÉHO SÚDU V LEGISLATÍVE SFZ A V PRAXI - ZHODNOTENIE

23.10.2019

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov

23.10.2019

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov - úplné nové znenie (schválené VV SFZ dňa 5.9.2016)

23.10.2019

Registračný a prestupový poriadok SFZ - OTÁZKY A ODPOVEDE

23.10.2019

Britský najvyšší súd rozhodol, že Brexit musí schváliť parlament

23.10.2019

Volebný poriadok SFZ účinný do 4.6.2016

23.10.2019

Rokovací poriadok SFZ

23.10.2019

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 274/2014 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme

23.4.2020

Novela Trestného zákona a Trestného poriadku je v legislatívnom procese

23.10.2019

Judikát roka 2016

23.10.2019