logologo_small

Pokyny pre autorov príspevkov do časopisu Magoff

pondelok, 11.02.2013|Posledná aktualizácia 26.12.2019 01:35
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD., Spracoval: UčPS tím | ID článku: 17253

Autori a ich diela sú neodmysliteľnou súčasťou každého časopisu. Redakčná rada časopisu Magister Officiorum si túto skutočnosť uvedomuje a preto našim prispievateľom, resp. potenciálnym prispievateľom poskytujeme maximálnu pomoc a podporu.

Základné informácie o tvorbe príspevkov nájdete práve na tejto stránke. Sú tu základné požiadavkykladené na príspevkyz hľadiska formy, ako aj ďalšie informácie o spôsobe zasielania príspevkov do redakcie.

Preštudovaním nižšie uvedených položiek získate základné informácie. Ak by ste i napriek tomu mali akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: redakcia@magisterofficiorum.sk.

FORMA PRÍSPEVKU

ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
Mohlo by vás zaujímať

Úvodné slovo konferencie Šport a právo 2019

26.12.2019

PROCESNOPRÁVNE ASPEKTY NÁSTROJA JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU (AJ V KONTEXTE PRÁVNEJ ÚPRAVY SR) – PRIMÁRNE INŠTITÚTY – „POVOLENIE“/„SÚHLAS“ NA PRIJATIE VECI NA MERITÓRNE KONANIE A „PREDŽALOBNÉ ROKOVANIA“ V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

19.10.2019

(VNÚTORNÁ) INTEGRITA ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY A LEGITÍMNE OČAKÁVANIA AKO ELEMENTY ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV V KONTEXTE SÚDNEHO PRIESKUMU (ANGLICKO/SLOVENSKÁ REPUBLIKA) – INTERPRETAČNÁ KOMPARÁCIA

19.10.2019

ADMINISTRATÍVNA JUSTÍCIA V ANGLICKU V KOMPARATÍVNEJ PERSPEKTÍVE (SO SLOVENSKOU REPUBLIKOU) – TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝCHODISKÁ

19.10.2019

DÔKAZNÉ BREMENO (A PROCESNÉ PREZUMPCIE) V REŽIME SPRÁVNEHO SÚDNICTVA A DELITEĽNOSŤ SPRÁVNEHO AKTU (PREDMETU PRIESKUMU) AKO ELEMENTY SÚDNEHO PRIESKUMU (ANGLICKO/SLOVENSKÁ REPUBLIKA) – INTERPRETAČNÁ KOMPARÁCIA

19.10.2019

JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU – ZÁKLADNÉ INŠTITÚTY V PARCIÁLNEJ KOMPARÁCII S PRÁVNOU ÚPRAVOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

19.10.2019

OKOLNOSTI/DÔVODY RELEVANTNÉ PRE USKUTOČNENIE JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU – ĎALŠIE POHĽADY NA VEC

19.10.2019

PRIMÁRNE DÔVODY OPODSTATŇUJÚCE SÚDNY PRIESKUM SPRÁVNYCH ROZHODNUTÍ V REŽIME JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU

19.10.2019

Magister Officiorum - Dávame do pozornosti!

23.10.2019

ÚČASTNÍK SPRÁVNEHO KONANIA – MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A VÍZIE

19.10.2019

Štatút súťaže Šport a právo 2014

23.10.2019

Zúčastnite sa súťaže v písaní esejí a vyhrajte účasť na konferencii Šport a právo 2014

23.10.2019

Zúčastnite sa súťaže v písaní esejí a vyhrajte účasť na konferencii Šport a právo 2013

23.10.2019

Štatút súťaže Šport a právo - právo a šport (2013)

23.10.2019

VYBRANÉ PUNITÍVNE A PREVENTÍVNE OPATRENIA V ŠPORTOVOM PRÁVE NIEKTORÝCH ŠTÁTOV EU – MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ

27.3.2022

O časopise Magister Officiorum

26.12.2019

Profesijný profil - doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.

19.10.2019

ÚVOD DO ZELENEJ POLITIKY (AJ) V PRÁVNYCH KONOTÁCIÁCH

19.10.2019

INŠTITÚTY ENVIRONMENTALIZMU A ENVIRONMENTÁLNEJ HISTÓRIE AKO SPOLOČENSKÉ FENOMÉNY A STIMULY TVORBY PRÁVA

19.10.2019

INTRODUCING THE RIGHT TO GOOD ADMINISTRATION IN THE LAW OF THE EUROPEAN UNION AND SELECTED FEATURES OF GOOD PUBLIC ADMINISTRATION

12.4.2020

MATERIÁLNA ROVNOSŤ ÚČASTNÍKOV KONANIA V KONTEXTE SPRÁVNEHO TRESTANIA VS. LEGITÍMNE OČAKÁVANIA A ROVNOSŤ PRED ZÁKONOM

19.10.2019

K NIEKTORÝM POLITICKÝM A POLITOLOGICKÝM ASPEKTOM ENVIRONMENTALIZMU

19.10.2019

Nové vydanie časopisu Magister Officiorum (1/2012)

26.12.2019

TEORETICKO-PRAKTICKÉ ROZMERY DELIKTUÁLNEHO PRÁVA ALEBO VNÍMANIE PRIESTUPKOV V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH EURÓPY

19.10.2019

EDITORIAL

19.10.2019

Právna terminológia v anglickom jazyku - seminár

19.10.2019

Magister Officiorum - odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti

19.10.2019

Právnický pobyt s návštevou súdov v Londýne pod gesciou JUDr. Petra Potascha, PhD.

19.10.2019

Štruktúrované otázky a odpovede k princípom tvorby portálu UčPS

23.10.2019

Vysielanie futbalového zápasu za úhradu - môže byť podľa Všeobecného súdu EU - členským štátom zakázané

23.10.2019