logologo_small

Nové vydanie časopisu Magister Officiorum (1/2012)

piatok, 13.04.2012|Posledná aktualizácia 26.12.2019 01:33
Autor: UčPS tím, ID článku: 17481

Vážená právnická obec, vážení čitatelia, priaznivci a priatelia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť.Prinášame Vám informáciu o tom, že v mesiaci marec bolo distribuované ďalšie vydanie odborného časopisu občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť - Magister Officiorum.

Tak, ako predchádzajúce vydania časopisu MagOff, aj vydanie 1/2012 bolo publikované v tlačenej i elektronickej verzii a bolo sprístupnené právnickej obci i ostatným čitateľom bezplatne.

Budeme radi, ak si Vašu priazeň vo vzťahu k Učenej právnickej spoločnosti i odbornému časopisu MagOff zachováte aj do budúcnosti, čím prispejete k tomu, aby tento časopis sui generis mohol byť naďalej sprístupňovaný bezplatne a s minimálnym podielom reklám, čím aj Vy nemalou mierou podporujete jeho nezávislosť, apolitickosť a pluralitu názorov, ktorú sme schopní v rámci časopisu prezentovať a garantovať.

Časopis Magister Officiorum, alebo skrátene MagOff, je fúziou dvoch vedných a študijných disciplín - PRÁVA a POLITOLÓGIE[1] . Časopis nekomentuje politické dianie v krajine, ale skúma politologické a právne prepojenia v rámci spoločnosti.

Redakčná rada časopisu dohliada - okrem iného - práve na to, aby sa časopis nemohol stať fórom na prezentáciu politických názorov, ale aby si zachoval tvár ako časopis odborný až vedecký.

Bližšie informácie o motivácii tvorcov, podstate a cieľoch časopisu MagOff si môžete prečítať v Editoriále jeho prvého vydania, v ktorom nájdete aj krátke predstavenie UčPS ako zakladateľa časopisu

Časopis vychádza bez finančnej podpory akejkoľvek verejnej inštitúcie a aj preto je schopný zachovať si nezávislosť a nestrannosť.

MagOff v elektronickej verzii Vám prinášame na stránke www.ucps.sk/magoff, resp. PDF verzia je dostupná na stránke www.magisterofficiorum.sk. Časopis bol distribuovaný bezplatne na všetky relevantné úrady a inštitúcie zaoberajúce sa problematikou práva a politológie a bol zaslaný aj viacerým zástupcom právnickej komunity a kolegom, ktorí oň prejavili záujem.

Našou snahou je zabezpečiť Vám - našim čitateľom - vždy aktuálne a podnetné informácie od slovenských, ako aj zahraničných autorov – odborníkov vo svojich vedných odboroch. Všetky články zároveň nájdete zoradené podľa jednotlivých vydaní v našom archíve. Prvé tri vydania sú prístupné všetkým používateľom portálu www.ucps.sk, ďalšie budú prístupné len pre registrovaných používateľov (pozn. registrácia je bezplatná).

V treťom (1/2012) vydaní odborného časopisu MagOff nájdete tieto články:

 1. K NIEKTORÝM POLITICKÝM A POLITOLOGICKÝM ASPEKTOM ENVIRONMENTALIZMU - JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.
 2. POSTAVENIE ÚRADU VEREJNEJ ŽALOBY VO FRANCÚZSKOM PRÁVNOM PORIADKU - JUDr. Bystrík Šramel
 3. POSUNY V RÁMCI MEDZINÁRODNÉHO SPRÁVNEHO PRÁVA - Prof. Spyridon Flogaitis
 4. PRAVÁ VERZUS NEPRAVÁ TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB - JUDr., Mgr. Jozef Medelský a Mgr., Mgr. Zuzana Medelská Tkáčová
 5. ŠPORT: TERRA INCOGNITA ALEBO RES PUBLICA?! - Mgr., Mgr. Ladislav Križan PhD.
 6. TEORETICKO-PRAKTICKÉ ROZMERY DELIKTUÁLNEHO PRÁVA ALEBO VNÍMANIE PRIESTUPKOV V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH EURÓPY - JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.
 7. TRÉNINGOVÁ KOMPENZÁCIA A MECHANIZMUS SOLIDARITY - JUDr. Peter Vachan
 8. Krátka úvaha na tému: ČO JE NEZÁVISLÉ SÚDNICTVO? - Jaroslav Čollák
 9. MYŠLIENKOVÝ ZÁMER projektu UčPS s názvom: e-PUBLIKACIE.gov.sk  - JUDr. Peter Sepeši
 10. UčPS V ROKU 2012 PRIPRAVUJE - UčPS tím

Poznámky pod čiarou:

 1. Politológia (z gr. politiké = umenie viesť štát, politika + logos = slovo, náuka) alebo politická veda je veda o inštitucionálnych podobách, procesoch, obsahoch a normatívnych základoch politiky. Politológia patrí medzi sociálne vedy. Dnes sa už presnejšie hovorí o politických vedách, pretože ide o skupinu rôznych odborov. Hlavné skúmané oblasti sú: dejiny politických ideí a moderných politických teórií, medzinárodné vzťahy medzi štátmi, štruktúra a vývoj politických systémov. (Zdroj: Wikipedia)^
UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

UčPS V ROKU 2012 PRIPRAVUJE

19.10.2019 | UČPS TÍM

ŠPORT: TERRA INCOGNITA ALEBO RES PUBLICA?!

19.10.2019 | MGR., MGR. LADISLAV KRIŽAN PHD., DAGMAR HAŇDIAKOVÁ

TRÉNINGOVÁ KOMPENZÁCIA A MECHANIZMUS SOLIDARITY

19.10.2019 | JUDR. PETER VACHAN

Program IV. ročníka Memoriálu Milana Hanzela (17.11.2012, ŠH Pasienky v Bratislave) - 8 družstiev

19.10.2019 | UČPS TÍM

Pravidlá turnaja a súťaže o právnického kráľa strelcov (2012)

19.10.2019 | UČPS TÍM

MYŠLIENKOVÝ ZÁMER projektu UčPS s názvom: e-PUBLIKACIE.gov.sk

19.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

V dňoch 14.-16.9.2012 sa v Prahe uskutočnil XIX. ročník medzinárodného justičného futbalového turnaja štyroch krajín

19.10.2019 | UČPS TÍM

K NIEKTORÝM POLITICKÝM A POLITOLOGICKÝM ASPEKTOM ENVIRONMENTALIZMU

19.10.2019 | DAGMAR HAŇDIAKOVÁ, DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD.

Krátka úvaha na tému: ČO JE NEZÁVISLÉ SÚDNICTVO?

12.4.2020 | BC. JAROSLAV ČOLLÁK

TEORETICKO-PRAKTICKÉ ROZMERY DELIKTUÁLNEHO PRÁVA ALEBO VNÍMANIE PRIESTUPKOV V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH EURÓPY

19.10.2019 | DAGMAR HAŇDIAKOVÁ, DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH PHD.

PRAVÁ VERZUS NEPRAVÁ TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB

31.7.2020 | JUDR. MGR. JOZEF MEDELSKÝ, MGR. ET MGR. ZUZANA MEDELSKÁ TKÁČOVÁ

POSUNY V RÁMCI MEDZINÁRODNÉHO SPRÁVNEHO PRÁVA

19.10.2019 | PROF. SPYRIDON FLOGAITIS, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ