logologo_small

Magister Officiorum - odborný časopis UčPS

nedeľa, 26.05.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:15
Autor: Mgr. Igor Šumichrast

Magoff_new

Dovoľte nám privítať Vás v mene redakčnej rady odborného časopisu Magister Officiorum (skrátene MagOff) a občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť na stránkach vyhradených elektronickej verzii (HTML) časopisu MagOff, kde budú postupne pribúdať jeho ďalšie čísla.

Časopis MagOff vychádza raz za dva/tri mesiace v tlačenej i elektronickej verzii (formáty PDF i HTML). Prináša štúdie z vedných odborov PRÁVO a POLITOLÓGIA. Snahou redakcie je zabezpečiť Vám - našim čitateľom - aktuálne informácie z oboch vedných odborov a uverejňovať aj príspevky prierezového charakteru.

Bude pre nás cťou a záväzkom súčasne, ak Vašu priazeň voči Učenej právnickej spoločnosti a jej "tvorivým produktom" zachováte aj v budúcnosti. Tým prispievate aj Vy k tomu, aby odborný časopis MagOff i odborný obsah portálu UcPS.sk, mohli byť dlhodobo prístupné bezplatne a s minimom reklám, pri zachovaní ich slobodynezávislosti, apolitickosti a tiež plurality názorov, ktorú sme schopní v rámci oboch médií garantovať.

Dávame do pozornosti! 

Vážení čitatelia,
dovoľte nám informovať Vás, že v roku 2016 pristúpil vydavateľ časopisu Magister Officiorum (Učená právnická spoločnosť) k úprave formy vydávania časopisu, a to z kombinovanej formy (elektronická a printová) - na výlučne elektronickú formu. Aj naďalej pre Vás budú k dispozícii 4 vydania nášho časopisu ročne, avšak tieto budú už len v elektronickej forme na www.magisterofficiorum.sk a www.ucps.sk.

Keďže však máme za to, že aspoň niektoré príspevky by mali byť pre budúce generácie archivované aj v tlačenej podobe, na základe záverov redakčnej rady, budú každý rok vydané dve mimoriadne čísla nášho časopisu v printovej forme. Jedno mimoriadne číslo (spravidla koncom roka), v ktorom budú uverejnené vybrané články a štúdie uverejnené v priebehu roka elektronicky a jedno mimoriadne číslo v podobe zborníka z vedeckého podujatia.

Môžeme Vás ubezpečiť, že sa jedná len o zmenu formy vydávania časopisu, naďalej Vám preto budeme prinášať zaujímavý obsah, tak ako doteraz.

redakčná rada časopisu Magister Officiorum

PILIERE ČASOPISU Magoff


ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ČASOPISE Magoff - OTÁZKY A ODPOVEDE