logologo_small

Pozvánka na odborný seminár a VII. ročník medzinárodného šachového turnaja pod názvom Advokát Chess Open Bratislava 2014 s podtitulom Ad Honorem JUDr. Júliusa Kozmu

piatok, 14.03.2014|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:16
Autor: SAK, Spracoval: UčPS tím

Slovenská advokátska komora si chce aj v tomto roku pripomenúť prijatie zákona o advokácii č. 132/1990 Zb. zorganizovaním odborného seminára a VII. ročníka medzinárodného šachového turnaja pod názvom Advokát Chess Open Bratislava 2014 s podtitulom Ad Honorem JUDr. Júliusa Kozmu.

Šachový turnaj je sprievodným podujatím Dňa advokácie 2014.

Slovenská advokátska komora si chce aj v tomto roku pripomenúť prijatie zákona o advokácii č. 132/1990 Zb. zorganizovaním odborného seminára a VII. ročníka medzinárodného šachového turnaja pod názvom Advokát Chess Open Bratislava 2014 s podtitulom Ad Honorem JUDr. Júliusa Kozmu.

Šachový turnaj je sprievodným podujatím Dňa advokácie 2014.

Podujatím sa tradične pripomína spolupôsobenie jednotlivých právnických povolaní nielen v odbornej sfére, ale aj v priateľskej súťaživej atmosfére mimo súdnych siení a oficiálnych miest. Vzhľadom na úzke profesijné prepojenie právnických povolaní na turnaj srdečne Slovenská advokátska komora pozýva nielen advokátov, ale zástupcov všetkých právnických povolaní vrátane zástupcov akademickej obce či právnikov z verejnej správy.

Odborný seminár a turnaj sa uskutoční vo veľkej zasadačke budovy Slovenskej advokátskej komory na Kolárskej 4 v Bratislave 11. - 12. apríla 2014.

V snahe spoločne osloviť čo najširší okruh možných účastníkov šachového turnaja pri propagácii podujatia sa rozhodla pomôcť pre dobro veci i Učená právnická spoločnosť nielen vzhľadom na dlhodobú účasť členov Slovenskej advokátskej komory na podujatiach Učenej právnickej spoločnosti ako je napr. Memoriál Milana Hanzela, na ktorého jubilejnom 5. ročníku družstvo advokátov 17. novembra 2013 zvíťazilo.

Na účel propagácie podujatia, ktoré sa stáva medzinárodnou záležitosťou, preto pripájame propozície s obsahom všetkých potrebných informácií.

Ďalšie bližšie informácie Vám ochotne poskytne Katarína Marečková, odbor medzinárodných vzťahov Slovenskej advokátskej komory (tel.: 02/204 227 28, e-mail: mareckova@sak.sk<mailto:mareckova@sak.sk>).

SAK, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Kurz HELP: ŠPORT A ĽUDSKÉ PRÁVA

10.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

Pozvánka na XIII. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2022“

25.3.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022