logologo_small

Diskusná relácia o dopadoch krízy COVID-19 na oblasť športu (4 diely)

nedeľa, 19.04.2020|Posledná aktualizácia 19.4.2020 18:21
Autor: UčPS tím, Futbalnet.TV

Na tejto stránke v nadväznosti na sumarizáciu výsledkov ankety UčPS k dopadu krízy COVID 19 na oblasť športu postupne prinášame odbornej športovej verejnosti štyri časti diskusnej relácie k dopadu krízy na oblasť športu a použiteľnosti krízových opatrení v športe, vzhľadom na jeho osobitosti.

Na základe výsledkov vyhodnotenia ankety ale aj na základe poznatkov získaných z diskusnej relácie práve pripravujeme návrhy konkrétnych krízových opatrení v oblasti športu odporúčaných na zváženie pre národné športové zväzy a orgány verejnej moci.

UčPS tím, Futbalnet.TV
Mohlo by vás zaujímať

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

3.5.2020 | UČPS TÍM

Otvorený list UčPS tímu zaslaný s návrhmi krízových opatrení lídrom slovenskej spoločnosti i slovenského športu

21.4.2020 | UČPS TÍM

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (III.) - Fond na podporu športu by sa mal využiť aj na jeho záchranu

16.5.2020 | RÓBERT KOTIAN, MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (II.) - Novelu zákona o športe treba riešiť akútne

14.5.2020 | RÓBERT KOTIAN, MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ

Vyhodnotenie ankety UčPS k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu

17.4.2020 | UČPS TÍM

Osobitné východisko športu 4 - "Podmienka povinného poistenia zamestnancov"

25.4.2020 | MGR. ING. PETER HENNEL

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (I.) - Športová obec očakáva väčšiu flexibilitu pri využívaní verejných financií

14.5.2020 | MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ, RÓBERT KOTIAN

3. a 4. časť diskusnej relácie: Prežijú kluby a zväzy Covid-19?

21.4.2020 | FUTBALNET.TV, JAROSLAV ŠIŠOLÁK

Osobitné východisko (nielen) športu 2 - "Podnik v ťažkostiach"

25.4.2020 | UČPS TÍM, MGR. ING. PETER HENNEL

Šport pre Slovensko - Diskusná relácia s názvom "DOPADY COVID - 19 NA OBLASŤ ŠPORTU"

11.4.2020 | UČPS TÍM

Novela Zákona o športe - výkrik parlamentu do tmy! (diskusná relácia)

4.5.2020 | UČPS TÍM

Profesionálny športovec a jeho postavenie na Slovensku (diskusná relácia)

4.5.2020 | UČPS TÍM