logologo_small

Diskusná relácia o dopadoch krízy COVID-19 na oblasť športu (4 diely)

nedeľa, 19.04.2020|Posledná aktualizácia 19.4.2020 18:21
Autor: UčPS tím, Futbalnet.TV

Na tejto stránke v nadväznosti na sumarizáciu výsledkov ankety UčPS k dopadu krízy COVID 19 na oblasť športu postupne prinášame odbornej športovej verejnosti štyri časti diskusnej relácie k dopadu krízy na oblasť športu a použiteľnosti krízových opatrení v športe, vzhľadom na jeho osobitosti.

Na základe výsledkov vyhodnotenia ankety ale aj na základe poznatkov získaných z diskusnej relácie práve pripravujeme návrhy konkrétnych krízových opatrení v oblasti športu odporúčaných na zváženie pre národné športové zväzy a orgány verejnej moci.

UčPS tím, Futbalnet.TV
Mohlo by vás zaujímať

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

10.3.2021

Sprievodca otvoreným vládnutím a koronavírusom: ochrana participatívnosti a uvážlivosti

31.1.2021

Rozhovor Pavla Dinku s básnikom a sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Martinom Vladikom

30.1.2021

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

12.1.2021

Štát chce meniť ústavný zákon tak, aby umožňoval predĺžiť núdzový stav

25.11.2020

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 (od 1.10.2020)

19.11.2020

Príspevok do diskusie o núdzovom stave, prijímaných opatreniach, ... slobode a demokracii

20.1.2021

Podmienky ústavného zákona na pokračovanie vo vyhlásenom núdzovom stave pominuli, tvrdí Pirošíková

10.11.2020

Zásah do ochrany osobných údajov musí obstáť v teste primeranosti a nevyhnutnosti aj v krízových stavoch

10.11.2020

Kto vlastne velí ozbrojeným silám počas núdzového stavu? Prezident alebo vláda?

10.11.2020

Čo je možné robiť v prípade straty bezúhonnosti športového odborníka ?

25.10.2020