logologo_small

Rada prokurátorov SR adresovala poslancom Národnej rady SR otvorený list

pondelok, 29.06.2020|Posledná aktualizácia 02.7.2020 11:18
Autor: Peter Sepeši, ID článku: 33958

Prinášame informáciu o zaslaní otvoreného listu Rady prokurátorov SR - najvyššieho orgánu samosprávy prokurátorov, ako aj znenie otvoreného listu z 29.6.2020 adresovaného poslancom Národnej rady SR, ktorého obsahom sú vecné výhrady prokurátorov k poslaneckému návrhu novely zákona o prokuratúre (parlamentná tlač 108), ktorou sa majú zmeniť pravidlá voľby a odvolania generálneho prokurátora SR.

Plné znenie listu Rady prokurátorov Slovenskej republiky:

"Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Rada prokurátorov Slovenskej republiky si Vás dovoľuje osloviť v súvislosti s rokovaním o poslaneckom návrhu zo dňa 18.05.2020 o zmene zákona o prokuratúre ohľadom zmeny pravidiel pre voľbu generálneho prokurátora. 

Sme radoví prokurátori, nie funkcionári prokuratúry, a boli sme zvolení tajným hlasovaním na zhromaždeniach prokurátorov a legitímne zastupujeme všetkých prokurátorov Slovenskej republiky, s ktorými sme v každodennom kontakte. 

Ako prokurátori sa nevyjadrujeme a nezasahujeme do politického diania, ale nemôžeme ostať ľahostajní k neustálym znevažujúcim útokom na všetkých prokurátorov v dôsledku individuálnych morálnych zlyhaní niektorých jednotlivých prokurátorov, ktorých zotrvanie v radoch prokurátorov si sami neprajeme. 

Prokurátori sú si vedomí nevyhnutnosti viacerých zmien v systéme prokuratúry, vyjadrením čoho je legislatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorí vypracovali prokurátori spoločne so zástupcami vlády Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Súdnej rady i tretieho sektora, a ktorý bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie (zverejnené na portáli SLOV-LEX číslo legislatívneho procesu LP/2020/206) v rámci riadneho a neskráteného legislatívneho procesu. 

Súčasne chceme opätovne upozorniť na skutočnosť, že poslanecký návrh zo dňa 18.05.2020 týkajúci sa voľby generálneho prokurátora naráža na vážne výhrady odbornej verejnosti, ktoré prezentovala i pani prezidentka Slovenskej republiky. Tento poslanecký návrh v rozšírení kandidátov na funkciu generálneho prokurátora z radov neprokurátorov spochybňuje nezávislé a kontrolné postavenie prokuratúry v rámci systému štátnych orgánov Slovenskej republiky podľa Ústavy Slovenskej republiky i štandardného postavenia prokuratúry v rámci demokratickej Európy v zmysle odporúčaní Benátskej komisie. 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, 

apelujeme na Vás, aby ste v rámci diskusie pri hlasovaní o spornom poslaneckom návrhu zvážili aj možnosť zneužitia i zneváženia funkcie generálneho prokurátora z hľadiska jeho možného odvolania, ktorý v uvedenom poslaneckom návrhu by mal výlučne závisieť na momentálnej politickej vôli akéhokoľvek politického parlamentného zoskupenia (§ 8 ods. 3 písm. i/ navrhovanej poslaneckej novely), čo do budúcna predstavuje neprípustný, nedemokratický precedens a vytvára priestor na politizáciu a manipuláciu prokuratúry. 

Všetci sa zhodujeme v tom, že generálnym prokurátorom by mala byť absolútne bezúhonná, morálne i politicky nespochybniteľná osobnosť s vysoko odbornými predpokladmi v rámci rezortu prokuratúry. 

Prokurátori sa cítia byť dotknutí, že pri politických diskusiách sa dehonestuje práca všetkých prokurátorov, tých, ktorí denno-denne vykonávajú svoju ťažkú prácu s maximálnym nasadením, ročne vybavia desiatky až stovky vecí a to na trestnom, netrestnom a medzinárodnom úseku, pričom sú vystavení rôznym útokom a doterajšiu ich prácu politici posudzujú s takou nedôverou, že znevažujú a tým aj odrádzajú viacerých veľmi vhodných kandidátov na funkciu generálneho prokurátora z radov prokurátorov ich odsúvaním do úzadia do pozície štatistov v budúcich voľbách generálneho prokurátora. 

Súčasné Vaše rokovanie o zmenách zákona o prokuratúre na základe predloženého poslaneckého návrhu obchádza riadny legislatívny proces, vynecháva z tohto procesu konštruktívnu kritiku a diskusiu odbornej verejnosti, ktorej absenciu nemožno nahradiť jednodňovou laickou debatou pripomínajúcou skôr politické divadlo. 

Preto si Vás dovoľujeme osloviť s naliehavou žiadosťou, aby ste pri hlasovaní o spornom poslaneckom návrhu zvažovali predovšetkým argumenty odbornej verejnosti i všetkých prokurátorov pri hľadaní vhodného a správneho modelu fungovania budúcej prokuratúry aj v rámci možnej optimalizácie navrhovaných oboch legislatívnych návrhov noviel zákona o prokuratúre a nepodieľali sa na tvorbe právnej normy, ktorá by mohla spochybniť Slovenskú republiku ako demokratický a právny štát.

Ďakujeme Vám. 

S úctou za Radu prokurátorov Slovenskej republiky 

JUDr. Juraj Purgat, predseda" 

Otvorený list Rady prokurátorov poslancom NR SR.pdfPeter Sepeši
Mohlo by vás zaujímať

Zákon č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 237/2011 Z.z.

19.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Prokurátor Čentéš: Študenta, ktorý by odpísal moju knihu, by som otočil (rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prokurátorom Jozefom Čentéšom

28.6.2020 | ZUZANA KOVAČIČ HANZELOVÁ

Generálna prokuratúra predložila novelu zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov do pripomienkového konania

23.6.2020 | PETER SEPEŠI

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Prokuratúra”

7.6.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Základné princípy navrhovaných právnych úprav k voľbám, volebnej kampani a politickým stranám

23.10.2019 | MINISTERSTVO VNÚTRA SR, MICHAEL VÁLEK

Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

19.10.2019 | SÚDNA RADA SR, UČPS TÍM, JUDR. PETER SEPEŠI

Poslanci bez imunity?

19.10.2019 | JUDR. ADRIANA HORVÁTHOVÁ, JUDR. RENATA MUNKOVÁ

Vyhlásenie Rady prokurátorov SR k návrhu zákona, ktorým sa vypúšťajú odmeny a príplatky k PN prokurátorov (aj sudcov)

1.7.2020 | PETER SEPEŠI

Ján Šanta povedal, že by prijal kandidatúru na generálneho prokurátora

28.6.2020 | PETER SEPEŠI

Ako je to s generálnymi prokurátormi v Európe

24.6.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Prokurátor Remeta: Poslanci by mali načúvať odborným argumentom

22.6.2020 | PROKURÁTORSKÉ FÓRUM UČPS

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež”

4.5.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI