logologo_small

Odborný časopis Magister Officiorum

Ďalšie články v sekcii

Pranie špinavých peňazí / Legalizácia príjmu z trestnej činnosti - trestné sadzby

Včera

Úprava základu a hraníc výšok škody od 1.1.2006 až doposiaľ (11/2022)

6.12.2022

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

POZITÍVNY KOUČING SLOVENSKO 2022

30.11.2022

Ekonomické / majetkové trestné činy – prehľad trestov

Včera

Zásadné zmeny v pripravovanej novele Trestného zákona - zavedenie restoratívnej justície a zmiernenie sankcií na štandard krajín V4

1.12.2022

Vývoj právnej úpravy pri majetkových trestných činoch v Českej republike a na Slovensku - hranice rozsahov škody

1.12.2022

Pravidlá v právnej úprave Českej republiky umožňujúce zvýšenie sadzby trestu odňatia slobody nad jej hornú hranicu

23.11.2022

Restoratívna justícia a jej aplikácia v podmienkach SR

23.11.2022

Súdny dvor EÚ - smernica o zaistení a konfiškácii

23.11.2022

Výsledky XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

18.11.2022

Fotogaléria XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

15.11.2022