logologo_small

VZOROVÉ STANOVY ŠPORTOVÉHO KLUBU - pre klub s viacerými druhmi športu

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 25.3.2020 14:06
Autor: JUDr. Marcel Blažo, ID článku: 19774

Prinášame Vám vzorové stanovy občianskeho združenia - športového klubu, ktorý zabezpečuje činnosť pre viaceré športy. Vzorové stanovy vypracovali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

NÁVRH VZOROVÝCH STANOV ŠPORTOVÉHO KLUBU - pre klub s viacerými športmi (Marcel Blažo)

Pracovná skupina UčPS a jej spolupracovníci pripravili pre športové kluby, vzorové stanovy športového klubu, ktoré sú v vhodné pre športové kluby, v ktorých sa vykonáva viacero športov.

Koncepcia vzoru stanov športového klubu je založená na tom, že sa na športovej činnosti klubu (združenia) podieľajú osoby s príslušnosťou k športovej organizácii - klub (združenie) a tieto osoby sú členené na

  • členov (povinne platiacich členské príspevky, čo je základná podmienka prijímania verejných prostriedkov) a na 
  • osoby registrované za združenie (platiace príspevok na športovú činnosť, ako aj prispievajúce na náklady športovej činnosti - tréningový proces a pod.) 

Vzorové stanovy klubu pripravené pracovnou skupinou UčPS sú poňaté širšie, pričom každá športová organizácia zváži, či ich využije ako celok alebo si z nich vyberie iba niektoré časti, ktoré využije pri úprave svojich stanov.

VZOROVÉ STANOVY KLUBU pre klub s viacerými športmi si môžete stiahnúť a doplniť TUJUDr. Marcel Blažo,