logologo_small

Prezident SR podpísal zákon o puncovníctve

piatok, 05.04.2013|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:22
Autor: Bc. Lukáš Pitek

Právna úprava má umožniť aj predaj výrobkov z deväťkarátového zlata s rýdzosťou 375 , upravuje výkon puncovej inšpekcie a vymedzuje pojem priestupkov a iných správnych deliktov za porušenia jednotlivých ustanovení zákona.

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov, ktorý parlament schválil 19. marca. Zákon komplexne upravuje skúšanie drahých kovov, právo a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré uvádzajú na trh výrobky z drahých kovov.


Zdroj: openiazoch.zoznam.sk
Bc. Lukáš Pitek,
Mohlo by vás zaujímať

K povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť v trestnom konaní

19.7.2021

Harmonogramy prípravy novely zákona

19.10.2019

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ORGÁNU ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE S ROZHODOVACOU PRÁVOMOCOU

25.3.2020

Povinnosť zápisu štatutárnych zástupcov športových klubov a zväzov do registra mimovládnych neziskových organizácií na MV SR

19.10.2019

Povinne zverejňované zmluvy UčPS

25.3.2020

Povinne zverejňované údaje UčPS

23.10.2019

Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky (4. mája 2016)

23.10.2019

ZRIADENIE KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV A ZRUŠENIE ROZHODCOVSKÉHO SÚDU V LEGISLATÍVE SFZ A V PRAXI - ZHODNOTENIE

23.10.2019

NÁVRHY, PODNETY A ZÁVERY - „ŠPORT A PRÁVO 2017“

23.10.2019

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov

23.10.2019

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov - úplné nové znenie (schválené VV SFZ dňa 5.9.2016)

23.10.2019

Registračný a prestupový poriadok SFZ - OTÁZKY A ODPOVEDE

23.10.2019

KONTROLÓR ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCII

12.4.2020

Britský najvyšší súd rozhodol, že Brexit musí schváliť parlament

23.10.2019

Volebný poriadok SFZ účinný do 4.6.2016

23.10.2019