logologo_small

Povinne zverejňované údaje UčPS

pondelok, 22.10.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:24
Autor: UčPS

Na tejto stránke zverejňuje občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o.z., údaje, ktoré sa povinne zverejňujú podľa § 81 ods. 1 Zákona o športe.UčPS získala status športovej organizácie podľa Zákona o športe zapísaním do registra právnických osôb, ktorý je vedený na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu SR, kde je UčPS zatiaľ (od marca 2016) vedená provizórne v excelovskom zozname na tejto stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/informacny-system-sportu/ na tomto linku: Register právnických osôb v športe, ktoré sa registrovali do 1. júla 2016 (riadok 155, IDPO: P-000-141, IČO: 42171318)

Na tejto stránke zverejňuje občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o.z., údaje, ktoré podľa § 81 ods. 1 Zákona o športe povinne zverejňuje športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov alebo sponzorského, ak ho má mať možnosť sponzoruplatniť ako daňový výdavok.

Učená právnická spoločnosť, o.z., (UčPS) získala status športovej organizácie podľa Zákona o športe zapísaním do registra právnických osôb, ktorý je vedený na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu SR.

V tomto registri je UčPS vedená zatiaľ (cca od marca 2016) provizórne v excelovskom zozname prístupnom:

Údaje o Učenej právnickej spoločnosti, o. z., ako športovej organizácii podľa § 81 ods. 1 Zákona o športe

UčPS,