logologo_small

Povinne zverejňované zmluvy UčPS

piatok, 21.12.2018|Posledná aktualizácia 25.3.2020 15:18
Autor: UčPS

Na tejto stránke zverejňuje občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o.z., zmluvy, ktoré sa povinne zverejňujú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.UčPS získala status športovej organizácie podľa Zákona o športe zapísaním do registra právnických osôb, ktorý je vedený na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu SR.

V tomto registri je UčPS zatiaľ (od marca 2016) vedená iba provizórne v excelovskom zozname na tejto stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/informacny-system-sportu/ na tomto linku: Register právnických osôb v športe, ktoré sa registrovali do 1. júla 2016 (riadok 155, IDPO: P-000-141, IČO: 42171318)

Na tejto stránke zverejňuje občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o.z., zmluvy, ktoré sa povinne zverejňujú podľa právneho poriadku SR.

Učená právnická spoločnosť, o.z., (UčPS) získala status športovej organizácie podľa Zákona o športe zapísaním do registra právnických osôb, ktorý je vedený na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu SR.

V tomto registri je UčPS vedená zatiaľ (cca od marca 2016) provizórne v excelovskom zozname prístupnom:

Zmluva o sponzorstve v športe - IG Solutions, s.r.o. (podpísaná 10.9.2019 - zverejnená 8.10.2019)

Zmluva o sponzorstve v športe - RESPECT Slovakia, s.r.o. (podpísaná 21.12.2017 - zverejnená 19.1.2018)

Zmluva o sponzorstve v športe bola vypracovaná a zverejnená v súlade s Metodickým usmernením ministerstva školstva č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Respect___zml._o_sponzorstve

Respect___zml._o_sponzorstve_1

Respect___zml._o_sponzorstve_2

Respect___zml._o_sponzorstve_3

Respect___pri__loha

Respect___pri__loha_1

Zmluva o sponzorstve v športe - STZ Marketing, s. r. o. (podpísaná 09.07.2018 - zverejnená 31.07.2018)

Zmluva o sponzorstve v športe bola vypracovaná a zverejnená v súlade s Metodickým usmernením ministerstva školstva č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sponzor___STZ_Marketing_page_001

Sponzor___STZ_Marketing_page_002

Sponzor___STZ_Marketing_page_003

Sponzor___STZ_Marketing_page_004

Sponzor___STZ_Marketing_page_005

Document-page-001_12

Document-page-002_2Zmluva o sponzorstve v športe - stengl a. s. (podpísaná 20.07.2018 - zverejnená 31.07.2018)

Zmluva o sponzorstve v športe bola vypracovaná a zverejnená v súlade s Metodickým usmernením ministerstva školstva č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sponzor___stengl_page_001

Sponzor___stengl_page_003

Sponzor___stengl_page_004

Sponzor___stengl_page_005

Sponzor___stengl_page_006

Document-page-001_12

Document-page-002_2

Zmluva o sponzorstve v športe - STZ Marketing, s. r. o. (podpísaná 09.07.2018 - zverejnená 31.07.2018)

Zmluva o sponzorstve v športe bola vypracovaná a zverejnená v súlade s Metodickým usmernením ministerstva školstva č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sponzor___STZ_Marketing_page_001

Sponzor___STZ_Marketing_page_002

Sponzor___STZ_Marketing_page_003

Sponzor___STZ_Marketing_page_004

Sponzor___STZ_Marketing_page_005

Document-page-001_12

Document-page-002_2Zmluva o sponzorstve v športe - APEX A s. r. o. (podpísaná 30.11.2018 - zverejnená 21.12.2018)

Zmluva o sponzorstve v športe bola vypracovaná a zverejnená v súlade s Metodickým usmernením ministerstva školstva č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Apex___sponzorska___zmluva_page_001

Apex___sponzorska___zmluva_page_002

Apex___sponzorska___zmluva_page_003

Apex___sponzorska___zmluva_page_004

Apex___sponzorska___zmluva_page_005

Document-page-001_12

Document-page-002_2

UčPS,