logologo_small

Ako vyzerá výber budúcich prokurátorov v praxi – prejde len zlomok uchádzačov

nedeľa, 28.06.2020|Posledná aktualizácia 28.6.2020 21:52
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.

V ostatnom období sa slovenskej prokuratúre venuje zvýšená pozornosť. Predmetom tejto pozornosti sú najmä otázky súvisiace s voľbou generálneho prokurátora Slovenskej republiky, otázky postavenia prokuratúry v systéme orgánov verejnej moci a ďalšieho vývoja prokuratúry.

Okrem toho veľmi silne zarezonovala, napríklad v debate denníka N, otázka výberu právnych čakateľov prokuratúry. Diskutuje sa najmä o slovách bývalej prokurátorky Evy Mišíkovej, ktorá ich výber označila za zmanipulovaný.

prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Mohlo by vás zaujímať

Generálna prokuratúra predložila novelu zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov do pripomienkového konania

23.6.2020 | PETER SEPEŠI

Prokurátor Remeta: Poslanci by mali načúvať odborným argumentom

22.6.2020 | PROKURÁTORSKÉ FÓRUM UČPS

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Prokuratúra”

7.6.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Prokuratúra Slovenskej republiky - minulosť? prítomnosť? … budúcnosť!

12.4.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Prokuratúra Slovenskej republiky - minulosť? prítomnosť? … budúcnosť!

6.6.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Správne súdnictvo a kam s dozorom prokuratúry

26.5.2020 | JUDR. SLAVOMIR ŠÚREK, JUDR. RENATA MUNKOVÁ

Ako je to s generálnymi prokurátormi v Európe

24.6.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Generálna prokuratúra spúšťa legislatívny proces k novele zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov

6.6.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Prokuratúra Slovenskej republiky - postavenie a pôsobnosť (dvojjazyčný text)

18.3.2020 | JUDR. MARTINA KRÍŽOVSKÁ PHD.

Tlačová správa "O projekte Iniciatíva S/PRÁVNE"

23.10.2019 | JUDR. ZUZANA UJJOBBÁGYOVÁ, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

SPRÁVNE SÚDNICTVO A KAM S DOZOROM PROKURATÚRY

26.5.2020 | JUDR. SLAVOMIR ŠÚREK, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení zákona č. 220/2011 Z.z. (úplné znenie k 1.4.2013)

19.10.2019 | NÁRODNÁ RADA SR , JUDR. PETER SEPEŠI

Zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 220/2011 Z.z. (úplne znenie s označením ustanovení, ktorým ústavný súd pozastavil účinnosť)

19.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Kauza Čentéš - Precedensy z minulosti

19.10.2019 | BC. LUKÁŠ PITEK

Rozhovor s JUDr. Ladislavom Tichým, prvým námestníkom generálneho prokurátora GP SR, publikovaný v časopise Právna revue, apríl 2012

19.10.2019 | JUDR. LADISLAV TICHÝ