corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Ako vyzerá výber budúcich prokurátorov v praxi – prejde len zlomok uchádzačov

nedeľa, 28.06.2020|Posledná aktualizácia 28.6.2020 21:52
Autor: Peter Sepeši

V ostatnom období sa slovenskej prokuratúre venuje zvýšená pozornosť. Predmetom tejto pozornosti sú najmä otázky súvisiace s voľbou generálneho prokurátora Slovenskej republiky, otázky postavenia prokuratúry v systéme orgánov verejnej moci a ďalšieho vývoja prokuratúry.

Okrem toho veľmi silne zarezonovala, napríklad v debate denníka N, otázka výberu právnych čakateľov prokuratúry. Diskutuje sa najmä o slovách bývalej prokurátorky Evy Mišíkovej, ktorá ich výber označila za zmanipulovaný.

Peter Sepeši
Mohlo by vás zaujímať

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

Postavenie prokuratúr jednotlivých štátov EU voči výkonnej moci

4.6.2021

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

22.4.2021

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

ROKOVACÍ A VOLEBNÝ PORIADOK zhromaždenia prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

19.4.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

FAQ00354

23.10.2019

FAQ00353

23.10.2019

FAQ00352

23.10.2019

FAQ00351

23.10.2019

FAQ00350

23.10.2019

FAQ00349

23.10.2019

FAQ00348

23.10.2019

FAQ00347

23.10.2019