corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Prokurátor Remeta: Poslanci by mali načúvať odborným argumentom

pondelok, 22.06.2020|Posledná aktualizácia 5.9.2020 22:02
Autor: JUDr. Rastislav Remeta PhD., Prokurárorské fórum

Doteraz pomerne neznáma Etická komisia prokuratúry sa zviditeľnila najmä po zverejnení podozrení z korupčnej činnosti prokurátorov vrátane bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Komisia v tej súvislosti vydala ojedinelé vyhlásenia, v ktorých vyjadrili vážne znepokojenie nad porušovaním etického kódexu a podozrivých prokurátorov vyzvali, aby si dali prerušiť výkon funkcie. Zároveň však členovia komisie pripomínajú, že absolútna väčšina prokurátorov si riadne plní svoje povinnosti a ctí si slušnosť, spravodlivosť a etické hodnoty. Ako hodnotí stav prokuratúry na Slovensku a chystané zmeny z dielne koaličných poslancov, hovorí podpredseda Etickej komisie prokuratúry Rastislav Remeta.

JUDr. Rastislav Remeta PhD., Prokurárorské fórum
Mohlo by vás zaujímať

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

5.5.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

Pripomienky GP SR uplatnené k návrhu Koncepcie športu 2022 - 2026

3.1.2022

ESD konštatuje: Nemeckí prokurátori sú závislí od politiky, nie zákona – škandál

2.12.2021

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

K používaniu pojmu “monokracia” v súvislosti s fungovaním prokuratúry na Slovensku

25.9.2021

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

4.7.2021

Postavenie prokuratúr jednotlivých štátov EU voči výkonnej moci

4.6.2021

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

Spôsob voľby/menovania a odvolania generálneho prokurátora v krajinách EÚ

2.5.2021

Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

22.4.2021

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

ROKOVACÍ A VOLEBNÝ PORIADOK zhromaždenia prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

19.4.2021

Sprievodca otvoreným vládnutím a koronavírusom: ochrana participatívnosti a uvážlivosti (Iniciatíva pre otvorené vládnutie)

27.3.2022