logologo_small

Prokurátor Remeta: Poslanci by mali načúvať odborným argumentom

pondelok, 22.06.2020|Posledná aktualizácia 22.6.2020 14:37
Autor: Prokurátorské fórum UčPS

Doteraz pomerne neznáma Etická komisia prokuratúry sa zviditeľnila najmä po zverejnení podozrení z korupčnej činnosti prokurátorov vrátane bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Komisia v tej súvislosti vydala ojedinelé vyhlásenia, v ktorých vyjadrili vážne znepokojenie nad porušovaním etického kódexu a podozrivých prokurátorov vyzvali, aby si dali prerušiť výkon funkcie. Zároveň však členovia komisie pripomínajú, že absolútna väčšina prokurátorov si riadne plní svoje povinnosti a ctí si slušnosť, spravodlivosť a etické hodnoty. Ako hodnotí stav prokuratúry na Slovensku a chystané zmeny z dielne koaličných poslancov, hovorí podpredseda Etickej komisie prokuratúry Rastislav Remeta.

Prokurátorské fórum UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Generálna prokuratúra predložila novelu zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov do pripomienkového konania

23.6.2020 | PETER SEPEŠI

Prokurátor Čentéš: Študenta, ktorý by odpísal moju knihu, by som otočil (rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prokurátorom Jozefom Čentéšom

28.6.2020 | ZUZANA KOVAČIČ HANZELOVÁ

Ako vyzerá výber budúcich prokurátorov v praxi – prejde len zlomok uchádzačov

28.6.2020 | PROF. JUDR. JOZEF ČENTÉŠ PHD.

Ako je to s generálnymi prokurátormi v Európe

24.6.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Prokuratúra”

7.6.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Generálna prokuratúra spúšťa legislatívny proces k novele zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov

6.6.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Prokuratúra Slovenskej republiky - postavenie a pôsobnosť (dvojjazyčný text)

18.3.2020 | JUDR. MARTINA KRÍŽOVSKÁ PHD.

Tlačová správa "O projekte Iniciatíva S/PRÁVNE"

23.10.2019 | JUDR. ZUZANA UJJOBBÁGYOVÁ, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2010

19.10.2019 | MGR. JÁN CUHANIČ

Prokuratúra Slovenskej republiky - minulosť? prítomnosť? … budúcnosť!

12.4.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Gašparovič vymenoval za generálneho prokurátora Čižnára

23.10.2019 | BC. LUKÁŠ PITEK

Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení zákona č. 220/2011 Z.z. (úplné znenie k 1.4.2013)

19.10.2019 | NÁRODNÁ RADA SR , JUDR. PETER SEPEŠI

Zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 220/2011 Z.z. (úplne znenie s označením ustanovení, ktorým ústavný súd pozastavil účinnosť)

19.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Kauza Čentéš - Precedensy z minulosti

19.10.2019 | BC. LUKÁŠ PITEK

Rozhovor s JUDr. Ladislavom Tichým, prvým námestníkom generálneho prokurátora GP SR, publikovaný v časopise Právna revue, apríl 2012

19.10.2019 | JUDR. LADISLAV TICHÝ