logologo_small

JUDr. Peter Sepeši

Peter Sepeši - človek, ktorý sa snaží byť lepším, múdrejším človekom a pomáhať iným byť lepšími v tom čo robia, lepšími ako je on sám. Jeho životná cesta, poznanie a skúsenosť sú spojené s futbalom, ktorý mu ukázal čaro kolektívneho ducha v dobrom i zlom, pocit spoluprtričnosti, spoluzodpovednosti za výsledok, dal mu osobnú disciplínu , schopnosť dlhodobo kreatívne pracovať na naplnení svojich športových, osobných i pracovných cieľov, túžob a snov a časom pochopiť, že cieľom je práve tá cesta za nimi. Misia zdokonaľovania športového majstrovstva, svojho majstrovstva prežiť tvorivý život v slušnosti, úcte a rešpekte. Ďalšie významné spojenie, ktoré vzniklo je spojenie s právnou vedou, výskumom v oblasti tvorby a uplatňovania múdrych pravidiel v živote komunít. Od pravidiel života malej komunity občianskeho združenia UčPS, cez najväčšie občianske združenie na Slovensku - Slovenský futbalový zväz, až po národnú legislatívu Slovenskej republiky. Kolektívy a komunity, ktoré podstatne formovali jeho myslenie a rozvoj jeho poznania a osobnosti, s ním vyrastali na ZŠ Polianska, Gymnáziu Kováčska 30, Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a následne takmer 30 rokov venoval výkonu funkcie prokurátora. Venuje sa oblasti legislatívy a ústavného práva a snaží sa o zavedenie restoratívnej justície do trestnej politiky Slovenska. Okrem toho učí študentov na Fakulte práva PEVŠ v Bratislave - predmet Športové právo 1 a 2. Čím viac vieme, tým viac si uvedomujeme, koľko sa ešte môžme naučiť, aby sme boli lepší, múdrejší, užitočnejší ... a prežili zmysluplný život.
Články autora

POZVÁNKA na verejné dišputy expertov na tému "Restoratívnej justície" (16.5.2024 od 15:00 v aule Odeon na FP PEVŠ v BA)

28.4.2024

Oslabenie prevenčnej funkcie trestného práva – toto zrejme (tiež) nebolo celkom domyslené

26.2.2024

Overte si tvrdenia a fakty (nielen) o pravidlách "premlčania" v iných právnych úpravách Európy Vy sami.

23.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Profesijný profil JUDr. Petra Sepešiho k 14.1.2024

13.1.2024

Trestanie organizovaných skupín miernejšie ale stíhanie náročnejšie, organizované podvody do 350.000 eur z verejných alebo EÚ zdrojov iba prečinom

9.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

1.1.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024

Premlčanie trestného stíhania - porovnanie právnej úpravy SR s inými štátmi

1.1.2024

Restoratívna justícia v aktuálnej novele Trestných kódexov ?… alebo, hovoríme tým istým jazykom ?

17.1.2024

Premlčanie trestného stíhania od roku 2024 - toto si želajú občania ?

31.12.2024

1 z 2