logologo_small

JUDr. Peter Sepeši

Peter Sepeši - človek, ktorí sa snaží byť lepším, múdrejším človekom a pomáhať iným byť lepším v tom čo robia, lepším ako on sám. Jeho životná cesta, poznanie a skúsenosť sú spojené s futbalom, ktorý mu ukázal čaro kolektívneho ducha v dobrom i zlom, pocit spoluprtričnosti, spoluzodpovednosti za výsledok, dal mu osobnú disciplínu, schopnosť dlhodobo pracovať na naplnení svojich športových osobných i pracovných túžob a snov a časom pochopiť, že cieľom je práve tá cesta. Misia zdokonaľovania športového majstrovstva, svojho majstrovstva prežiť tvorivý život v slušnosti, úcte a rešpekte. Ďalšie významné spojenie, ktoré vzniklo je spojenie s právnou vedou, výskumom v oblasti tvorby a uplatňovania múdrych pravidiel v živote komunít. Od pravidiel života malej komunity občianskeho združenia UčPS, cez najväčšie občianskej združenie na Slovensku Slovenský futbalový zväz až po národnú legislatívu Slovenskej republiky. Kolektívy a komunity, ktoré podstatne formovali jeho myslenie a rozvoj jeho poznania a osobnosti, s ním vyrastali na ZŠ Polianska, Gymnáziu Kováčska 30, Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a následne takmer 30 rokov venoval výkonu funkcie prokurátora. Dnes sa v práci venuje oblasti legislatívy a ústavného práva a okrem toho učí študentov na Fakulte práva PEVŠ v Bratislave študentov športového práva. Čím viac vieme, tým viac si uvedomujeme, koľko sa ešte môžme naučiť, aby sme boli lepší, múdrejší, užitočnejší ...
Články autora

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

Venované pamiatke Mareka Majtána ...

2.5.2022

Pripomienky GP SR uplatnené k návrhu Koncepcie športu 2022 - 2026

3.1.2022

Databáza HUDOC: Európsky súd pre ľudské práva uľahčil prístup k judikatúre (case law).

25.1.2022

Ukladanie pokynov štátnym zástupcom v Česku, Nemecku a Rakúsku

25.11.2021

Ukladanie pokynov štátnym zástupcom v Česku, Nemecku a Rakúsku

25.1.2022

Úvodné slovo Petra Sepešiho

25.3.2022

Úvodné slovo Petra Sepešiho

24.3.2022

FAQ - pokus

31.10.2021

Informácia o aktuálnom stave legislatívneho procesu – zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stav k 12.9.2021)

25.9.2021

Nevyužitá príležitosť ... vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva - traja sudcovia senátu ústavného súdu - tri odlišné názory … … alebo na odpovede na vážne ústavne otázky občanov a organizácií Slovenska si musíme ešte počkať.

16.7.2021

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

4.7.2021

Magister Officiorum 2/2020 - december 2020 (4. ročník)

21.7.2021

Magister Officiorum 1/2020 - jún 2020 (4. ročník)

21.7.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

K PROBLEMATIKE FALŠOVANIA PRIECHODOVÝCH PEČIATOK V CESTOVNÝCH DOKLADOCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN

25.2.2021

1 z 2