logologo_small

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 - panelové diskusie

pondelok, 12.10.2020|Posledná aktualizácia 12.10.2020 11:45
Autor: Prokurárorské fórum, Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť

Týždeň otvoreného vládnutia je pre všetkých, ktorí veria, že občania majú byť súčasťou rozhodnutí svojej vlády. Počas jedného týždňa sa stretnú všetci tí, ktorých cieľom je otvorené vládnutie, aby si navzájom vymenili nápady, diskutovali o riešeniach, aby bola vláda zodpovedná voči svojim občanom.

Či je témou zapájanie všetkých relevantných aktérov do verejných politík či zlepšovanie prístupu k informáciám, alebo boj proti korupcii, Týždeň otvoreného vládnutia je jedinečnou príležitosťou spoločne vytvoriť ambiciózne záväzky k otvorenému vládnutiu.

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 je jedinečným podujatím, ktoré ponúkne príležitosť prezentovať sa pre každého. Vytvárame otvorený priestor pre zviditeľnenie úspechov aj neúspechov, ktoré sa snažia o podporu princípov otvoreného vládnutia. Našim cieľom je informovať verejnosť o otvorenom vládnutí, dôležitosti princípov transparentnosti, otvorenosti a participácie prostredníctvom rôznych typov aktivít – diskusné panely, workshopy, prednášky, so zapojením rôznych aktérov. Tento priestor chceme využiť aj na ukázanie toho, ako funguje otvorené vládnutie, zapájanie občanov či mimovládnych organizácií a ďalších aktérov do vládnutia v praxi na rôznych úrovniach vládnutia – od samosprávy, cez štát až po Európsku úniu.

KEDY?

23. - 25. september 2020

KDE?

Stará Tržnica, Bratislava

PRE KOHO JE TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA?

Pre aktívnych občanov, pre mimovládne organizácie, pre predstaviteľov štátnej správy, krajov, miest a obcí, pre pedagógov, študentov, vedcov, podnikateľov, firmy, pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť kultúru vládnutia na Slovensku.

Hlavná diskusia bola súčasťou galavečera Týždňa pre otvorené vládnutie 2020

Na hlavnej večernej diskusii, ktorú moderoval p. Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, sa zúčastnili:

  • p. Věra Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie, komisárka pre hodnoty a transparentnosť (online)
  • p. Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR
  • p. Ján Šikuta, predseda Najvyššieho súdu SR
  • p. Michal Šimečka, poslanec Európskeho parlamentu
  • p. Iveta Radičová, bývalá predsedníčka vlády SR
  • p. Miroslav Hlivák, predseda Úradu pre verené obstarávanie
  • p. Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s Via Iuris

Tejto diskusii predchádzalo 5 diskusných panelov plných zaujímavých tém súvisiacich s otvoreným vládnutím. Program týchto inšpiratívnych diskusií, ktoré boli počas celého dňa streamované online a sú dostupné na Youtube kanáli "OGP Slovensko"

https://www.youtube.com/channel/UCvc9yQ_9nA3OFk-ZZHx-_1A 

Na diskusii o PARTICIPÁCII VEREJNOSTI NA TVORBE ZÁKONOV sa zúčastnil ako diskutujúci hosť aj Peter Sepeši - prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva Genereálnej prokuratúry SR a zakladajúci člen Prokurátorského fóra i UčPS.


Prokurárorské fórum, Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť
Mohlo by vás zaujímať

Oznámenie ku dvojkonferencii Šport a právo a Šport a médiá (2020) … alebo bez človečiny by to nebolo ono

Včera | UČPS TÍM

Ladislav Hamran bol znovu zvolený za predsedu Eurojustu

14.10.2020 | PROKURÁRORSKÉ FÓRUM, EUROJUST (AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE JUSTIČNÚ SPOLUPRÁCU V TRESTNÝCH VECIACH)

Mimoriadna situácia vs. núdzový stav - dva režimy pravidiel fungovania štátu.

11.10.2020 | PROKURÁRORSKÉ FÓRUM

Rozhovor Juraja Novockého nového európskeho prokurátora za Slovensko o zásadnom míľniku v jeho viac ako 20-ročnej profesijnej kariére v rezorte prokuratúry

11.10.2020 | PROKURÁRORSKÉ FÓRUM, JUDR. JURAJ NOVOCKÝ PHD.

K poslaneckému návrhu novely zákona o prokuratúre a ďalších zákonov

14.7.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI, PROKURÁRORSKÉ FÓRUM

Prokurátor Remeta: Poslanci by mali načúvať odborným argumentom

5.9.2020 | JUDR. RASTISLAV REMETA PHD., PROKURÁRORSKÉ FÓRUM

Generálna prokuratúra predložila novelu zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov do pripomienkového konania

23.6.2020 | PETER SEPEŠI

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

5.1.2020 | MARTIN ČÁNIK, JUDR. PETER SEPEŠI, IVAN HUSÁR, ING. JÁN LETKO, ING. DUŠAN GUĽÁŠ

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.11.2019 k téme INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU

5.1.2020 | UČPS TÍM, MIROSLAV HAVIAR, MARTIN ČÁNIK, ING. ANDREJ PETROVAJ, ING. JÁN LETKO

SUMARIZÁCIA USTANOVENÍ Zákona o športe z roku 2016 súvisiacich s informačným systémom športu

19.3.2020 | UČPS TÍM

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: Informačný systém športu

27.12.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Okrúhly stôl na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

19.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ , ING. IVAN GREGUŠKA

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

23.10.2019 | UČPS TÍM

Pozvánka k okrúhlemu stolu - ŠPORTOVÉ POUKAZY

12.1.2020 | UČPS TÍM

Prínos úspešných športovcov do športu - na otázky UčPS odpovedá Jozef Gönci

23.10.2019 | MGR. JOZEF GÖNCI, JUDR. PETER SEPEŠI