logologo_small

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 - panelové diskusie

pondelok, 12.10.2020|Posledná aktualizácia 31.10.2020 19:17
Autor: Prokurárorské fórum, Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť

Týždeň otvoreného vládnutia je pre všetkých, ktorí veria, že občania majú byť súčasťou rozhodnutí svojej vlády. Počas jedného týždňa sa stretnú všetci tí, ktorých cieľom je otvorené vládnutie, aby si navzájom vymenili nápady, diskutovali o riešeniach, aby bola vláda zodpovedná voči svojim občanom.

Či je témou zapájanie všetkých relevantných aktérov do verejných politík či zlepšovanie prístupu k informáciám, alebo boj proti korupcii, Týždeň otvoreného vládnutia je jedinečnou príležitosťou spoločne vytvoriť ambiciózne záväzky k otvorenému vládnutiu.

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 je jedinečným podujatím, ktoré ponúkne príležitosť prezentovať sa pre každého. Vytvárame otvorený priestor pre zviditeľnenie úspechov aj neúspechov, ktoré sa snažia o podporu princípov otvoreného vládnutia. Našim cieľom je informovať verejnosť o otvorenom vládnutí, dôležitosti princípov transparentnosti, otvorenosti a participácie prostredníctvom rôznych typov aktivít – diskusné panely, workshopy, prednášky, so zapojením rôznych aktérov. Tento priestor chceme využiť aj na ukázanie toho, ako funguje otvorené vládnutie, zapájanie občanov či mimovládnych organizácií a ďalších aktérov do vládnutia v praxi na rôznych úrovniach vládnutia – od samosprávy, cez štát až po Európsku úniu.

KEDY?

23. - 25. september 2020

KDE?

Stará Tržnica, Bratislava

PRE KOHO JE TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA?

Pre aktívnych občanov, pre mimovládne organizácie, pre predstaviteľov štátnej správy, krajov, miest a obcí, pre pedagógov, študentov, vedcov, podnikateľov, firmy, pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť kultúru vládnutia na Slovensku.

Hlavná diskusia bola súčasťou galavečera Týždňa pre otvorené vládnutie 2020

Na hlavnej večernej diskusii, ktorú moderoval p. Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, sa zúčastnili:

  • p. Věra Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie, komisárka pre hodnoty a transparentnosť (online)
  • p. Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR
  • p. Ján Šikuta, predseda Najvyššieho súdu SR
  • p. Michal Šimečka, poslanec Európskeho parlamentu
  • p. Iveta Radičová, bývalá predsedníčka vlády SR
  • p. Miroslav Hlivák, predseda Úradu pre verené obstarávanie
  • p. Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s Via Iuris

Tejto diskusii predchádzalo 5 diskusných panelov plných zaujímavých tém súvisiacich s otvoreným vládnutím. Program týchto inšpiratívnych diskusií, ktoré boli počas celého dňa streamované online a sú dostupné na Youtube kanáli "OGP Slovensko"

https://www.youtube.com/channel/UCvc9yQ_9nA3OFk-ZZHx-_1A 

Na diskusii o PARTICIPÁCII VEREJNOSTI NA TVORBE ZÁKONOV sa zúčastnil ako diskutujúci hosť aj Peter Sepeši - prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva Genereálnej prokuratúry SR a zakladajúci člen Prokurátorského fóra i UčPS.
Prokurárorské fórum, Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť
Mohlo by vás zaujímať

POZVÁNKA na verejné dišputy expertov na tému "Restoratívnej justície" (16.5.2024 od 15:00 v aule Odeon na FP PEVŠ v BA)

28.4.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Profesijný profil JUDr. Petra Sepešiho k 14.1.2024

13.1.2024

Profesijný profil JUDr. Petra Sepešiho k 8.10.2022

9.10.2022

1/2020 PRINCÍP VIAZANOSTI PRÁVOM AKO URČUJÚCI LIMIT ZÁKONNOSTI KONANIA A ROZHODOVANIA VYKONÁVATEĽOV VEREJNEJ SPRÁVY

25.2.2022

PRINCÍP VIAZANOSTI PRÁVOM AKO URČUJÚCI LIMIT ZÁKONNOSTI KONANIA A ROZHODOVANIA VYKONÁVATEĽOV VEREJNEJ SPRÁVY

6.3.2021

Sprievodca otvoreným vládnutím a koronavírusom: ochrana participatívnosti a uvážlivosti (Iniciatíva pre otvorené vládnutie)

27.3.2022

Deklarácia otvoreného vládnutia

30.1.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

FAQ00362 - 3. Aké sú základné a nevyhnutné body pre štatút reprezentanta? Štatútov je veľa, takže príkladov je dosť, len by sme chceli vedieť, či má štatút repre...

23.10.2019

FAQ00360 - 5. Dobrý deň, pokiaľ má športovec s klubom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu a počas trvania tejto zmluvy je povolaný do reprezentácie, kde mu...

23.10.2019

FAQ00363 - 2. Môže mať profesionálny športovec v klube iný status, keď je nominovaný do športovej reprezentácie?

23.10.2019

FAQ00364 - 1. Športovci, ktorí reprezentujú SR a odmeny, ktoré dostávajú na základe reprezentácie: Ak som správne pochopila aj v prípade ak športovec, či už zame...

23.10.2019

FAQ00359 - 6. Chceli by sme opýtať na príspevok športovému reprezentantovi, ktorý žije v SR viac ako 50 rokov, no nie je občanom SR. Športový reprezentant spĺňal...

23.10.2019

FAQ00361 - 4. Je škola povinná uvoľniť žiaka/študenta na sústredenia, prípravné súťaže a významné súťaže, ktoré sú v pláne práce reprezentačného družstva a na kt...

23.10.2019