logologo_small

UčPS podala podnet na GP SR na posúdenie súladu novely zákona o športe s Ústavou SR

štvrtok, 26.03.2020|Posledná aktualizácia 26.3.2020 16:06
Autor: UčPS tímID článku: 32912

Prinášame Vám informáciu o tom, že dňa 20.03.2020 doručila UčPS na Generálnu prokuratúru SR podnet na podanie návrhu generálneho prokurátora SR podľa článku 125 ods. 1 písm. a) zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy SR na Ústavný súd SR na vyslovenie nesúladu ustanovení novely zákona o športe č. 6/2020 Z. z. s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Vážení priatelia a podporovatelia Učenej právnickej spoločnosti, vážená športová obec,

touto cestou Vám oznamujeme, že dňa 20.03.2020 doručila UčPS na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky podnet na podanie návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky podľa článku 125 ods. 1 písm. a) zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu ustanovení novely zákona o športe č. 6/2020 Z. z. s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Zákon o športe vo svojom pôvodnom znení na trend vývoja postavenia profesionálneho športovca zareagoval a nastavil status profesionálneho športovca do zamestnaneckej formy v prípade, ak vykonávaná športová činnosť spĺňa znaky závislej práce. Išlo o zásadnú legislatívnu zmenu, ktorou Slovensko opustilo posledné štáty Európskej únie, kde profesionálny šport nie je upravený ako pracovnoprávny vzťah (Česká republika, Malta).

Za najzásadnejší problém schváleného znenia novely zákona o športe č. 6/2020 Z. z. považuje UčPS jej možný nesúlad s právom Európskej únie, v zmysle ktorého majú mať profesionálni športovci postavenie pracovníka (zamestnanca) v pracovnoprávnom vzťahu s priznaním základných pracovných práv.

Z tohto pohľadu sa javí prijatá novela ako snaha o vrátenie profesionálneho športovca do statusu samostatne zárobkovo činnej osoby iba (alebo najmä) z dôvodu, aby sa kluby ako zamestnávatelia vyhli plateniu odvodov, ako spiatočnícka a svojim obsahom zmätočná.

V podnete adresovanom generálnemu prokurátorovi UčPS uviedla aj ďalšie nedostatky legislatívneho procesu a obsahu schválenej právnej úpravy, pričom niektoré z nich sa javia byť porušením čl. 36 ods. 1 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Nedostatky prijatej novely zákona o športe sa v plnej miere preukázali práve v súčasnosti, keď z dôvodu karanténnych opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 mnohí športovci zo dňa na deň ostali bez príjmu a s existenčnými problémami.

Veríme, že generálny prokurátor vyhovie podnetu UčPS a v rámci uplatnenia svojej pôsobnosti podá návrh na vyslovenie nesúladu schválenej novely s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

UčPS tím 


Text podnetu UčPS a jeho prílohu si môžete prečítať TU:
https://docs.google.com/document/d/1Itkcg0JaVYxrP4Sd93M_DRUrXRiN4EVIySdbRiwKaGI/edit?usp=sharing

UčPS tím,
Mohlo by vás zaujímať

Nevyužitá príležitosť ... vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva - traja sudcovia senátu ústavného súdu - tri odlišné názory … … alebo na odpovede na vážne ústavne otázky občanov a organizácií Slovenska si musíme ešte počkať.

16.7.2021

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

4.7.2021

FAQ00482

23.10.2019

FAQ00481

23.10.2019

FAQ00480

23.10.2019

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

FAQ00475

23.10.2019

FAQ00474

23.10.2019

FAQ00473

23.10.2019

FAQ00472

23.10.2019

FAQ00471

23.10.2019

FAQ00470

23.10.2019