logologo_small

Kontaktné údaje Učená právnická spoločnosť o.z.

piatok, 19.10.2018|Posledná aktualizácia 07.1.2020 12:54
Autor: Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím

Na tejto stránke nájdete základné kontaktné údaje UčPS o. z. a ďalšie dôležité údaje o občianskom združení Učená právnická spoločnosť.

UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ,o. z.
Skrátený názov združenia podľa stanov: UčPS

Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
IČO: 42171318
DIČ: 2023213907

Stanovy UčPS schválené Valným zhromaždením UčPS dňa 8.12.2016 - TU

štatutárny orgán: Mgr. Igor Šumichrast (výkonný riaditeľ)

členovia Rady UčPS (najvyšší výkonný orgán): 
zakladajúci členovia Rady: JUDr. Peter Haňdiak * doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD. * JUDr. Peter Sepeši
stáli členovia Rady: Mgr. Mgr.Ladislav Križan, PhD. * JUDr. Jaroslav Čollák * Mgr. Igor Šumichrast
ďalší člen Rady: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

kontrolór UčPS: JUDr. Peter Mihál

Povinne zverejňované údaje a zmluvy UčPS - TU

Link na UčPS v IS športu - https://sport.iedu.sk/Company/Company/15387

Telefonické kontakty:
- (+421) 905 242 400

Zákon o športe - Ladislav Križan
-
(+421) 905 279 839

Manažment otázok a odpovedí k zákonu o športe - Simoneta Sepešiová
Email: sport@ucps.sk

Webové sídlo: www.ucps.sk
Email: info@ucps.sk

Bankové spojenie:
FIO banka - bežný účet
číslo účtu: 2600968006
kód banky: 8330
IBAN SK69 8330 0000 0026 0096 8006
BIC (SWIFT) FIOZSKBA

FIO banka - transparentný účet - TU
číslo účtu: 2100967998
kód banky: 8330
IBAN SK65 8330 0000 0021 0096 7998
BIC (SWIFT) FIOZSKBA

Slovenská sporiteľňa - transparentný účet k projektu implementácie zákona o športe (účet bol po ukončení projektu zrušený)

Štatistický úrad SR - údaje o UčPS - TU

Register občianskych združení - výpis UčPS - TU

Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím