logologo_small

Pozvánka k okrúhlemu stolu - ŠPORTOVÉ POUKAZY

streda, 27.02.2019|Posledná aktualizácia 12.1.2020 00:03

Zákon o športe prijatý v roku 2015 priniesol právnu úpravu príspevku na športové poukazy pre deti od 5 do 14 rokov veku, od čoho sa očakávalo zvýšenie záujmu detí o pohyb a získanie zdravých športových návykov.

Uplatnenie športových poukazov malo byť umožnené prostredníctvom informačného systému športu v športových organizáciách (kluboch), školách, školských zariadeniach alebo u iných osôb vtedy, ak za vedenie športovej činnosti zodpovedá tréner aspoň druhého kvalifikačného stupňa. Športové poukazy by zväčšili ponuku aktivít v športe pre všetky deti, zvýšili by atraktívnosť a kvalitu tejto ponuky, záujem o trénerské povolanie a ich uplatnenie pri príprave a výchove mladých ľudí pre spoločnosť.

To celé má však jeden háčik, zákon o športe upravuje zdroj financovania športových poukazov tak, že závisí „od disponibilného objemu prostriedkov štátneho rozpočtu”. Napriek tomu, že Slovenskej republike sa za posledné roky ekonomicky darí, napriek tomu, že súčasná vláda sa k tomu zaviazala v programovom vyhlásení vlády, do dnešného dňa na športové poukazy zo štátneho rozpočtu nebolo vyčlenené ani euro.

VSTUPENKY na toto podujatie si môžete zakúpiť TU (3,- EUR).

POZVÁNKA
k okrúhlemu stolu

Typ podujatia: Moderovaná vecná diskusia k vybranej športovej téme formou okrúhleho stola 
Termín konania: 4. marca 2019 (pondelok) od 18.30 hod (on-line prenos z diskusie od 19.00 hod.) 
Miesto konania: “Klub pod lampou”, Partizánska 2, 81103 Bratislava (vstup z Palisád) 
Organizátori: Učená právnická spoločnosť o. z. v spolupráci s partnermi a priateľmi UčPS 

Téma: ŠPORTOVÉ POUKAZY

Podtitul:
„Športové poukazy - nádej pre zdravší životný štýl budúcich generácií Slovákov alebo len zúfalý pokus ?” 

Moderátor:
Martin Čánik 

Pozvaní hostia:
Dušan Guľáš (zástupca Klubu 500), Ján Letko (IT nezávislý expert), Žaneta Surmajová/Peter Sepeši (športové právo), Daniel Jendrichovský/Ivan Husár (zástupca športového klubu), zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupca Slovenského olympijského a športového výboru.

Pozvanie prijali:
Dušan Guľáš (zástupca Klubu 500), Ivan Husár (zástupca športového klubu), Ján Letko (IT nezávislý expert), Peter Sepeši (športové právo).

Zákon o športe z roku 2015 priniesol právnu úpravu príspevku na športové poukazy pre deti od 5 do 14 rokov veku, od čoho sa očakávalo zvýšenie záujmu detí o pohyb a získanie zdravých športových návykov. Uplatnenie športových poukazov malo byť umožnené prostredníctvom informačného systému športu v športových organizáciách (kluboch), školách, školských zariadeniach alebo u iných osôb vtedy, ak za vedenie športovej činnosti zodpovedá tréner aspoň druhého kvalifikačného stupňa. Športové poukazy by zväčšili ponuku aktivít v športe pre všetky deti, zvýšili by atraktívnosť a kvalitu tejto ponuky, záujem o trénerské povolanie a ich uplatnenie pri príprave a výchove mladých ľudí pre spoločnosť.

To celé má však jeden háčik, zákon o športe upravuje zdroj financovania športových poukazov tak, že závisí „od disponibilného objemu prostriedkov štátneho rozpočtu”. Napriek tomu, že Slovenskej republike sa za posledné roky ekonomicky darí, napriek tomu, že súčasná vláda sa k tomu zaviazala v programovom vyhlásení vlády, do dnešného dňa na športové poukazy zo štátneho rozpočtu nebolo vyčlenené ani euro.

OTÁZKY k téme “Športové poukazy”:

  • Ako vyzerá schéma fungovania športových poukazov podľa dnes platnej právnej úpravy zákona o športe ?
  • Aký je rozdiel v schéme financovania/použitia rekreačných poukazov a športových poukazov ?
  • Je súčasná právna úprava športových poukazov postačujúca alebo sú nevyhnutné jej zmeny ?
  • Ako by sa musel upraviť informačný systém športu, aby v ňom rodičia vedeli spravovať športové poukazy svojich detí ? Potrebujeme na to zmenu právnej úpravy ?
  • Majú byť športové poukazy poskytované pod podmienkou spoluúčasti rodičov ? Umožňuje to platná právna úprava ? Neodradilo by to deti a najmä rodičov detí zo slabších sociálnych pomerov ?
  • Koľko prostriedkov a času potrebujeme na spustenie športových poukazov ? Koľko prostriedkov a času potrebujeme na prípravu modulu športových poukazov v informačnom systéme športu ?
  • Čo sa stane s prostriedkami z nespotrebovaných športových poukazov ? Aké riešenia sa núkajú pre optimalizáciu využitia prostriedkov na šport detí a mládeže ?

VSTUPENKY na toto podujatie si môžete zakúpiť TU  (3,- EUR).


Okrúhle stoly sú súčasťou odborno-spoločenských aktivít zastrešených platformou "ŠPORT pre SLOVENSKO".
 
Viac o platforme
"ŠPORT pre SLOVENSKO" nájdete TU: https://lnk.sk/abI6.

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Vážny poznatok UčPS tímu o zmene pravidiel legislatívneho procesu, ktorá je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia

13.1.2020 | PETER SEPEŠI A UČPS TÍM

Predseda LOSS Róbert Jano: Novela zákona o športe nerieši skutočnú príčinu problémov klubov

11.1.2020 | JUDR. RÓBERT JANO ML.

Zmluva o vykonávaní činnosti športového odborníka (ako podnikanie podľa Obchodného zákonníka)

7.1.2020 | JUDR. MARCEL BLAŽO

Rozprávka o ďalších melónoch, čojaviem, sto ich bude?

5.1.2020 | RÓBERT KOTIAN

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

5.1.2020 | MARTIN ČÁNIK, JUDR. PETER SEPEŠI, DUŠAN GUĽÁŠ, IVAN HUSÁR, ING. JÁN LETKO

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.11.2019 k téme INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU

5.1.2020 | UČPS TÍM, ING. JÁN LETKO , ANDREJ PETROVAJ, MIROSLAV HAVIAR, MARTIN ČÁNIK

SUMARIZÁCIA USTANOVENÍ Zákona o športe z roku 2016 súvisiacich s informačným systémom športu

5.1.2020 | UČPS TÍM

Informačný systém slovenského futbalu by mal inšpirovať ...

11.1.2020 | RÓBERT KOTIAN, ING. JÁN LETKO

XI. ročník Vianočného turnaja o putovný pohár Milana Hanzela 2019 - výsledkový servis

30.12.2020 | MÁRIO PORUBEC

Fotogaléria z XI. ročníka Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

29.12.2020 | MARTIN ĎORDA

Fond na podporu športu uspel v konkurencii s SOŠV

30.12.2020 | RÓBERT KOTIAN

XI. ročník Vianočného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela pozná víťazov.

30.12.2020 | JOZEF HANZEL