logologo_small

Pozvánka k okrúhlemu stolu - ŠPORTOVÉ POUKAZY

streda, 27.02.2019|Posledná aktualizácia 12.1.2020 00:03
Autor: UčPS tím

Zákon o športe prijatý v roku 2015 priniesol právnu úpravu príspevku na športové poukazy pre deti od 5 do 14 rokov veku, od čoho sa očakávalo zvýšenie záujmu detí o pohyb a získanie zdravých športových návykov.

Uplatnenie športových poukazov malo byť umožnené prostredníctvom informačného systému športu v športových organizáciách (kluboch), školách, školských zariadeniach alebo u iných osôb vtedy, ak za vedenie športovej činnosti zodpovedá tréner aspoň druhého kvalifikačného stupňa. Športové poukazy by zväčšili ponuku aktivít v športe pre všetky deti, zvýšili by atraktívnosť a kvalitu tejto ponuky, záujem o trénerské povolanie a ich uplatnenie pri príprave a výchove mladých ľudí pre spoločnosť.

To celé má však jeden háčik, zákon o športe upravuje zdroj financovania športových poukazov tak, že závisí „od disponibilného objemu prostriedkov štátneho rozpočtu”. Napriek tomu, že Slovenskej republike sa za posledné roky ekonomicky darí, napriek tomu, že súčasná vláda sa k tomu zaviazala v programovom vyhlásení vlády, do dnešného dňa na športové poukazy zo štátneho rozpočtu nebolo vyčlenené ani euro.

VSTUPENKY na toto podujatie si môžete zakúpiť TU (3,- EUR).

POZVÁNKA
k okrúhlemu stolu

Typ podujatia: Moderovaná vecná diskusia k vybranej športovej téme formou okrúhleho stola 
Termín konania: 4. marca 2019 (pondelok) od 18.30 hod (on-line prenos z diskusie od 19.00 hod.) 
Miesto konania: “Klub pod lampou”, Partizánska 2, 81103 Bratislava (vstup z Palisád) 
Organizátori: Učená právnická spoločnosť o. z. v spolupráci s partnermi a priateľmi UčPS 

Téma: ŠPORTOVÉ POUKAZY

Podtitul:
„Športové poukazy - nádej pre zdravší životný štýl budúcich generácií Slovákov alebo len zúfalý pokus ?” 

Moderátor:
Martin Čánik 

Pozvaní hostia:
Dušan Guľáš (zástupca Klubu 500), Ján Letko (IT nezávislý expert), Žaneta Surmajová/Peter Sepeši (športové právo), Daniel Jendrichovský/Ivan Husár (zástupca športového klubu), zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupca Slovenského olympijského a športového výboru.

Pozvanie prijali:
Dušan Guľáš (zástupca Klubu 500), Ivan Husár (zástupca športového klubu), Ján Letko (IT nezávislý expert), Peter Sepeši (športové právo).

Zákon o športe z roku 2015 priniesol právnu úpravu príspevku na športové poukazy pre deti od 5 do 14 rokov veku, od čoho sa očakávalo zvýšenie záujmu detí o pohyb a získanie zdravých športových návykov. Uplatnenie športových poukazov malo byť umožnené prostredníctvom informačného systému športu v športových organizáciách (kluboch), školách, školských zariadeniach alebo u iných osôb vtedy, ak za vedenie športovej činnosti zodpovedá tréner aspoň druhého kvalifikačného stupňa. Športové poukazy by zväčšili ponuku aktivít v športe pre všetky deti, zvýšili by atraktívnosť a kvalitu tejto ponuky, záujem o trénerské povolanie a ich uplatnenie pri príprave a výchove mladých ľudí pre spoločnosť.

To celé má však jeden háčik, zákon o športe upravuje zdroj financovania športových poukazov tak, že závisí „od disponibilného objemu prostriedkov štátneho rozpočtu”. Napriek tomu, že Slovenskej republike sa za posledné roky ekonomicky darí, napriek tomu, že súčasná vláda sa k tomu zaviazala v programovom vyhlásení vlády, do dnešného dňa na športové poukazy zo štátneho rozpočtu nebolo vyčlenené ani euro.

OTÁZKY k téme “Športové poukazy”:

  • Ako vyzerá schéma fungovania športových poukazov podľa dnes platnej právnej úpravy zákona o športe ?
  • Aký je rozdiel v schéme financovania/použitia rekreačných poukazov a športových poukazov ?
  • Je súčasná právna úprava športových poukazov postačujúca alebo sú nevyhnutné jej zmeny ?
  • Ako by sa musel upraviť informačný systém športu, aby v ňom rodičia vedeli spravovať športové poukazy svojich detí ? Potrebujeme na to zmenu právnej úpravy ?
  • Majú byť športové poukazy poskytované pod podmienkou spoluúčasti rodičov ? Umožňuje to platná právna úprava ? Neodradilo by to deti a najmä rodičov detí zo slabších sociálnych pomerov ?
  • Koľko prostriedkov a času potrebujeme na spustenie športových poukazov ? Koľko prostriedkov a času potrebujeme na prípravu modulu športových poukazov v informačnom systéme športu ?
  • Čo sa stane s prostriedkami z nespotrebovaných športových poukazov ? Aké riešenia sa núkajú pre optimalizáciu využitia prostriedkov na šport detí a mládeže ?

VSTUPENKY na toto podujatie si môžete zakúpiť TU  (3,- EUR).


Okrúhle stoly sú súčasťou odborno-spoločenských aktivít zastrešených platformou "ŠPORT pre SLOVENSKO".
 
Viac o platforme
"ŠPORT pre SLOVENSKO" nájdete TU: https://lnk.sk/abI6.

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Návrh zákona o Fonde na podporu športu

10.9.2020

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

5.1.2020 | MARTIN ČÁNIK, JUDR. PETER SEPEŠI, IVAN HUSÁR, ING. JÁN LETKO, ING. DUŠAN GUĽÁŠ

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

23.10.2019 | UČPS TÍM

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2016 - 2020

22.4.2020 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Návrh novely zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v merdzirezortnom pripomienkovom konaní

23.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

PROGRAM VIII. ročníka konferencie Šport a právo 2019 konanej 3.-4. októbra 2019 v hoteli Aquacity v Poprade

19.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability.

19.10.2019 | UČPS TÍM

Zásadné pripomienky UčPS uplatnené k návrhu zákona o športe

12.4.2020 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. s dôvodovou správou a so zapracovanou novelou schválenou 29.11.2016

12.4.2020 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA K ZÁKONU O ŠPORTE

Návrhy, podnety a závery VI. ročníka konferencie “ŠPORT a PRÁVO 2017”

23.10.2019 | UČPS TÍM

Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA K ZÁKONU O ŠPORTE, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež”

4.5.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

3.5.2020 | UČPS TÍM

Zásadná pripomienka UčPS k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike

19.10.2019 | UČPS TÍM