logologo_small

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

štvrtok, 23.05.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:25
Autor: UčPS tím

POZVÁNKA k okrúhlemu stoluTyp podujatia: Moderovaná vecná diskusia k vybranej športovej téme formou okrúhleho stola Termín konania: 3. júna 2019 (pondelok) od 18.30 hodMiesto konania: „Klub pod lampou”, Partizánska 2, 811 03 Bratislava

Téma: VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športuPodtitul: „Náhrada rozhodovania úradníkov/komisií a zároveň priestor na neustále zlepšovanie presnosti výpočtu ...”

Moderátor: Martin Čánik

VSTUPENKY na toto podujatie si môžete zakúpiť TU (3,- EUR).

POZVÁNKA
k okrúhlemu stolu

Typ podujatia: Moderovaná vecná diskusia k vybranej športovej téme formou okrúhleho stola
Termín konania: 3. júna 2019 (pondelok) od 18.30 hod (on-line prenos z diskusie od 19.00 hod.)
Miesto konania:„Klub pod lampou”, Partizánska 2, 811 03 Bratislava (vstup z Palisád)
Organizátori: Učená právnická spoločnosť o. z. v spolupráci s partnermi a priateľmi UčPS

Téma: VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu

Podtitul: „Náhrada rozhodovania úradníkov/komisií a zároveň priestor na neustále zlepšovanie presnosti výpočtu ...”

Moderátor: Martin Čánik

Pozvaní hostia: Peter Dedík (zástupca generálneho sekretára Slovenského futbalového zväzu), Igor Moška (generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu), zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupca menšieho národného športového zväzu.

Jedným z najvýraznejších koncepčných prvkov zákona o športe z roku 2015 je uzákonenie rozdeľovania 92,5% prostriedkov ministerstva školstva určených na šport automatickým spôsobom, bez rozdeľovania na základe subjektívneho rozhodnutia či vplyvu politikov, úradníkov, členov komisií či tých, ktorí ich nominovali.

Základnou súčasťou tohto automatu je „VZOREC“ na výpočet príspevku uznanému športu pre národné športové zväzy, pomocou ktorého sa transparentne delí takmer 50 miliónov eur ročne. Laická športová verejnosť o vzorci nemá dostatok informácií a reálnu predstavu o tom, ako vzorec funguje, vníma vzorec ako „strašiaka“ a nedôveruje mu.

Poďme sa preto porozprávať o vzorci - o jeho vývoji, plusoch i mínusoch a odstráňme strach z nepoznaného.
„Vyzlečme strašiaka do naha ...“.

Otázky k téme „Vzorec - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu”:

 • Ako vie bežný človek pochopiť čo najjednoduchšie ako vzorec pracuje?
 • Ako je možné čo najdôveryhodnejšie merať domácu popularitu a zahraničnú popularitu?
 • Vyjadruje rebríčkové postavenia Slovenska v danom športe objektívne jeho úspech?
 • Je vzorec vhodný bez rozdielu pre kolektívne športy aj pre individuálne športy?
 • Nebolo by vhodné upraviť dvojzložkový systém príspevku uznanému športu pozostávajúci z paušálneho príspevku na fixné náklady národného športového zväzu (plnenie základných povinností voči štátu, medzinárodnej športovej federácii i členom zväzu) a na druhú časť príspevku by sa uplatňoval vzorec?
 • Prečo sú pomocou vzorca (príspevku uznanému športu) podporované iba „uznané” športy? Aké majú možnosti podpory zo štátnych prostriedkov ostatné „neuznané” športy?
 • Prečo má majster sveta v cyklistike väčšie ohodnotenie ako majster sveta v psích záprahoch?
 • Ako informačný systém športu vplýva na problémy pri výpočte príspevku uznanému športu?
 • Predložil niekto niekedy lepšie alternatívy delenie financií medzi národné športové zväzy ako je vzorec, treba ich hľadať alebo je lepšie postupne pracovať na vylepšovaní vzorca?
 • Trúfame si nahradiť automatický výpočet príspevku uznanému športu cez vzorec rozhodnutím komisie „odborníkov” s rizikom klientelizmu? A ako na tieto úvahy reagujú národné športové zväzy, bolo im to komunikované?
 • Aké iné zdroje financovania športu zo štátnych prostriedkov okrem príspevku uznanému športu slúžia na podporu slovenských reprezentantov?

VSTUPENKY na toto podujatie si môžete zakúpiťTU (3,- EUR).
UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Uplatnenie sumy z PUŠ voči NŠZ

1.5.2024

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

2.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022