logologo_small

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

štvrtok, 23.05.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:25
Autor: UčPS tím

POZVÁNKA k okrúhlemu stoluTyp podujatia: Moderovaná vecná diskusia k vybranej športovej téme formou okrúhleho stola Termín konania: 3. júna 2019 (pondelok) od 18.30 hodMiesto konania: „Klub pod lampou”, Partizánska 2, 811 03 Bratislava

Téma: VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športuPodtitul: „Náhrada rozhodovania úradníkov/komisií a zároveň priestor na neustále zlepšovanie presnosti výpočtu ...”

Moderátor: Martin Čánik

VSTUPENKY na toto podujatie si môžete zakúpiť TU (3,- EUR).

POZVÁNKA
k okrúhlemu stolu

Typ podujatia: Moderovaná vecná diskusia k vybranej športovej téme formou okrúhleho stola
Termín konania: 3. júna 2019 (pondelok) od 18.30 hod (on-line prenos z diskusie od 19.00 hod.)
Miesto konania: „Klub pod lampou”, Partizánska 2, 811 03 Bratislava (vstup z Palisád)
Organizátori: Učená právnická spoločnosť o. z. v spolupráci s partnermi a priateľmi UčPS

Téma: VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu

Podtitul: „Náhrada rozhodovania úradníkov/komisií a zároveň priestor na neustále zlepšovanie presnosti výpočtu ...”

Moderátor: Martin Čánik

Pozvaní hostia: Peter Dedík (zástupca generálneho sekretára Slovenského futbalového zväzu), Igor Moška (generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu), zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupca menšieho národného športového zväzu.

Jedným z najvýraznejších koncepčných prvkov zákona o športe z roku 2015 je uzákonenie rozdeľovania 92,5% prostriedkov ministerstva školstva určených na šport automatickým spôsobom, bez rozdeľovania na základe subjektívneho rozhodnutia či vplyvu politikov, úradníkov, členov komisií či tých, ktorí ich nominovali.

Základnou súčasťou tohto automatu je „VZOREC“ na výpočet príspevku uznanému športu pre národné športové zväzy, pomocou ktorého sa transparentne delí takmer 50 miliónov eur ročne. Laická športová verejnosť o vzorci nemá dostatok informácií a reálnu predstavu o tom, ako vzorec funguje, vníma vzorec ako „strašiaka“ a nedôveruje mu.

Poďme sa preto porozprávať o vzorci - o jeho vývoji, plusoch i mínusoch a odstráňme strach z nepoznaného.
„Vyzlečme strašiaka do naha ...“.

Otázky k téme „Vzorec - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu”:

 • Ako vie bežný človek pochopiť čo najjednoduchšie ako vzorec pracuje?
 • Ako je možné čo najdôveryhodnejšie merať domácu popularitu a zahraničnú popularitu?
 • Vyjadruje rebríčkové postavenia Slovenska v danom športe objektívne jeho úspech?
 • Je vzorec vhodný bez rozdielu pre kolektívne športy aj pre individuálne športy?
 • Nebolo by vhodné upraviť dvojzložkový systém príspevku uznanému športu pozostávajúci z paušálneho príspevku na fixné náklady národného športového zväzu (plnenie základných povinností voči štátu, medzinárodnej športovej federácii i členom zväzu) a na druhú časť príspevku by sa uplatňoval vzorec?
 • Prečo sú pomocou vzorca (príspevku uznanému športu) podporované iba „uznané” športy? Aké majú možnosti podpory zo štátnych prostriedkov ostatné „neuznané” športy?
 • Prečo má majster sveta v cyklistike väčšie ohodnotenie ako majster sveta v psích záprahoch?
 • Ako informačný systém športu vplýva na problémy pri výpočte príspevku uznanému športu?
 • Predložil niekto niekedy lepšie alternatívy delenie financií medzi národné športové zväzy ako je vzorec, treba ich hľadať alebo je lepšie postupne pracovať na vylepšovaní vzorca?
 • Trúfame si nahradiť automatický výpočet príspevku uznanému športu cez vzorec rozhodnutím komisie „odborníkov” s rizikom klientelizmu? A ako na tieto úvahy reagujú národné športové zväzy, bolo im to komunikované?
 • Aké iné zdroje financovania športu zo štátnych prostriedkov okrem príspevku uznanému športu slúžia na podporu slovenských reprezentantov?

VSTUPENKY na toto podujatie si môžete zakúpiť TU (3,- EUR).

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Okrúhly stôl na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

19.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

19.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA , ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability.

19.10.2019 | UČPS TÍM

Dobrá správa pre slovenský šport - dodatočne príde do športu takmer 5 mil. eur za rok 2019 pre vyšší skutočný výber odvodov z lotériových hier

19.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 alebo ďalšie vylepšenie vzorca

23.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Pozvánka k okrúhlemu stolu - ŠPORTOVÉ POUKAZY

12.1.2020 | UČPS TÍM

Porovnanie parametrov vstupujúcich do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu - pomôcka pre národné športové zväzy

23.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA

VZOREC NA VÝPOČET PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU: Náhrada subjektívneho rozhodovania politikov a priestor na neustále zlepšovanie výpočtu

23.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Príspevok uznanému športu - možné riešenie problému pri zlúčení športových odvetví pod jeden národný športový zväz

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

VZOREC na výpočet príspevku uznanému športu ... alebo nech odborná diskusia o vzorci obohatí celú športovú verejnosť

12.1.2020 | UČPS TÍM

Text novely zákona o športe schválenej 30.11.2017 (vrátane pozmeňovacích návrhov) publikovaný pod č. 335/2017 Z.z.

23.10.2019 | UČPS TÍM

PROGRAM VIII. ročníka konferencie Šport a právo 2019 konanej 3.-4. októbra 2019 v hoteli Aquacity v Poprade

19.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Zásadná pripomienka UčPS k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike

19.10.2019 | UČPS TÍM

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. a zákona č. 335/2017 Z.z. s dôvodovou správou

23.10.2019 | UČPS TÍM

Zásadné pripomienky UčPS uplatnené k návrhu zákona o športe

12.4.2020 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ