logologo_small

Fond na podporu športu uspel v konkurencii s SOŠV

sobota, 28.12.2019|Posledná aktualizácia 30.12.2019 16:51
Autor: Róbert Kotian, ID článku: 31601

Dobré správy sú v športe vždy vítané. Myslím si, že po nie ľahkých rokovaniach, ktoré netrvali týždeň ani mesiac, je spoločný výsledok veľkým povzbudením do ďalších rokov. Na šport na Slovensku sa začalo myslieť viac ako kedykoľvek predtým. Pevne verím, že je to aj istý záväzok pre športové hnutie, že vieme efektívne využiť tieto zdroje na to, aby sme tu spravili nejakú reálnu zmenu v športovej infraštruktúre, aby sme pritiahli mladých športovcov a mladú generáciu. Aby sa vytvorili podmienky na to, aby sa športu mohli venovať. V budúcom roku nás čaká veľa práce na tom, aby sme nastavili celý proces tak, aby bol transparentný a čo najefektívnejší,“ povedal po tom, ako vláda rozhodla, že na modernizáciu a výstavbu športovej infraštruktúry má ísť v rokoch 2020 až 2022 ďalších 60 miliónov a tieto financie bude konkrétnym projektom prideľovať Fond na podporu športu, prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

Obrat o 180 stupňov

A našinec sa nestačí čudovať. Doteraz som si myslel, že muž číslo jedna v slovenskom športe je bývalý džudista, ale zrejme má v sebe aj gymnastický talent, lebo takéto názorové salto sa len tak ľahko nevidí. Uplynulé týždne a mesiace boli totiž poznačené úsilím časti športovej obce, aby tieto milióny nešli v rozpore s viacerými zákonmi (pozri tu medzirezortné pripomienkové konanie) práve na účet Slovenského olympijského a športového výboru, a aby bol uprednostnený v súlade so zákonmi a zdravým rozumom novovzniknutý Fond na podporu športu (keď už tie milióny nemohli ostať na ministerstve školstva a prideľovať sa podobným spôsobom ako ostatné financie na šport v rezorte – teda na základe vopred určeného vzorca či presne stanovených kritérií, čo by bolo najviac v súlade s názorom autora).

V tom čase nebolo počuť Antona Siekela, že by odmietal túto aktivitu podpredsedu vlády Richarda Rašiho, ktorý projekt pôvodne predkladal a narazil na zásadné pripomienky generálnej prokuratúry a ministerstva financií a pochopenie nenašiel ani u Národnej banky Slovenska. Bol to herec Alain Delon, ktorý kedysi dávno pri návšteve Slovenska poznamenal, že len idiot nemení svoje názory a uverme teda, že prezident SOŠV myslí svoje slová úprimne a bude sa teda od činnosti Fondu držať čo najďalej – aby sa jeho slová o „nastavení procesu tak, aby bol transparentný a čo najefektívnejší“ aj mohli naplniť.

Lebo doterajšia skúsenosť s tým, ako v SOŠV narábali s dotáciou troch miliónov eur, má k transparentnosti a efektívnosti veľmi ďaleko. Aby som nemlátil prázdnu slamu, pomôžem si vyjadrením hovorkyne GP Andrey Predajňovej, ktorá v odpovedi na moju otázku uviedla: „Z informácií zverejnených na stránkach SOŠV k rozdeleniu 3 mil. eur poskytnutých SOŠV na základe rozhodnutia vlády z 12. júna 2019 sa javí, že postup, akým SOŠV rozhodol o rozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé projekty, nespĺňa základné požiadavky transparentnosti a fakticky diskvalifikuje SOŠV z podobného procesu, kedy by mu mali byť poskytnuté na rozdelenie štátne prostriedky v 20-násobnom objeme.“ Konkrétne výhrady si možno prečítať tu, nechcem tento text zahltiť jednou inštitúciou a jej prezidentom.

Čo sa teda vlastne stalo

V priebehu siedmich dní vláda schválila správnu radu Fondu na podporu športu (písal som o tom tu) a rozhodla aj o tom, že v najbližších troch rokoch bude Fond disponovať so sumou 80 miliónov eur - na rok 2020 už má Fond už vyčlenených 20 miliónov eur a teraz mu pribudlo ďalších 60 miliónov (v roku 2020 2 milióny, v roku 2021 46,5 milióna a v roku 2022 11,5 milióna eur), čo robí z Fondu významného hráča v športovej obci.

Okrem toho bude mať však Fond aj veľkú zodpovednosť za to, ako sa so spomínanými financiami v rámci projektu bude nakladať, aby vyhoveli požiadavkám a plánom, aké „projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu“ prináša.

Zrekapitulujme teda, čo projekt obsahuje a ako sa má realizovať.

„Cieľom dotácií bude modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, seniorov, ale aj znevýhodnené skupiny obyvateľstva a tiež pre športovú reprezentáciu.“

Príspevky sú určené aj na vybudovanie športovej infraštruktúry pre športy s malou členskou základňou.

„Príspevok bude možné poskytnúť aj na vybavenie športovísk, ako sú napríklad diagnostické a regeneračné, meracie a vyhodnocovacie zariadenia, kamerové systémy a veľkoplošné obrazovky, osvetlenie či zariadenia pre divákov,“ píšu predkladatelia projektu z MŠVVŠ.

O dotáciu bude môcť požiadať samospráva, športový zväz či klub, alebo iný subjekt, ktorý je vlastníkom športoviska, prípadne ho má v dlhodobom prenájme.

Spôsoby sú kľúčové

Veľmi dôležité, možno až kľúčové bude, ako spôsob a kritériá výberu jednotlivých projektov a podrobnejšie podmienky použitia finančných prostriedkov pripraví Fond na podporu športu. Minimálna výška podpory zo štátneho rozpočtu jednotlivému priamemu realizátorovi je stanovená na 10.000 eur. Pri projektoch nad jeden milión eur bude musieť byť vypracovaná aj štúdia uskutočniteľnosti a udržateľnosti, ktorá podrobne rozpracuje investičný zámer a zhodnotí jeho následnú prevádzku.

Predkladatelia ozrejmili, že suma alokácie bola určená s ohľadom na pasportizáciu športových zariadení v SR z roku 2017, ktorá mapovala stav športovísk v približne polovici slovenských miest a obcí, v ktorých žije 74 percent všetkých obyvateľov Slovenska. Pasport zistil, že do existujúcich športovísk by bolo potrebné investovať 293 miliónov eur, pričom odhadované prostriedky na existujúcu aj novú športovú infraštruktúru sa pohybujú v sume 500 miliónov eur v najbližších piatich rokoch.

Dotácie do rozvoja a modernizácie športovej infraštruktúry majú za cieľ zlepšiť podmienky na šport a pohybové aktivity všetkých vekových kategórií obyvateľov. Zlepšenie kondície a zdravia, ktoré investície do zdravého životného štýlu predstavujú, budú benefitom pre celú spoločnosť, píše sa v materiáli schválenom vládou 18. decembra.

Fond podľa agentúrnych správ začal v týchto dňoch vykonávať svoju činnosť. Dúfam, že členovia správnej rady Fondu si uvedomujú tú zodpovednosť, aká sa na nich presunutím financií kladie, a že kritici tohto rozhodnutia budú čakať na každú ich chybu.

Úspech sa neodpúšťa.

RÓBERT KOTIAN (+ TASR)


Róbert Kotian
Mohlo by vás zaujímať

Jaroslav Rybánsky: Do športovej infraštruktúry treba investovať minimálne 500 miliónov eur

7.9.2020 | RÓBERT KOTIAN, JUDR. JAROSLAV RYBÁNSKY

Čo sa deje vo Fonde na podporu športu? (II.)

1.8.2020 | RÓBERT KOTIAN, JUDR. JAROSLAV RYBÁNSKY

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (III.) - Fond na podporu športu by sa mal využiť aj na jeho záchranu

16.5.2020 | RÓBERT KOTIAN, MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (II.) - Novelu zákona o športe treba riešiť akútne

14.5.2020 | RÓBERT KOTIAN, MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

3.5.2020 | UČPS TÍM

Kam a ako zakotví 70 miliónov eur na športovú infraštruktúru?

4.1.2020 | RÓBERT KOTIAN

Čo sa deje vo Fonde na podporu športu? (I.)

30.7.2020 | RÓBERT KOTIAN, JUDR. JAROSLAV RYBÁNSKY

Zásadná pripomienka UčPS k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike

19.10.2019 | UČPS TÍM

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability.

19.10.2019 | UČPS TÍM

Prvolezci to majú ťažké, občas aj vlastnou vinou

27.6.2020 | RÓBERT KOTIAN

Diskusná relácia: Aké je postavenie športu v slovenskej spoločnosti?

1.6.2020 | JAROSLAV ŠIŠOLÁK

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (I.) - Športová obec očakáva väčšiu flexibilitu pri využívaní verejných financií

14.5.2020 | MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ, RÓBERT KOTIAN