logologo_small

Novela Trestného zákona - Česká republika a Slovensko, dve civilizácie

utorok, 20.02.2024|Posledná aktualizácia 20.2.2024 10:44
Autor: Denník Postoj

Prinášame Vám článok Denníka Postoj, v ktorom je vidieť zásadný rozdiel medzi procesom predloženia a schvaľovania návrhu novely Trestného zákona v Česku a tej aktuálnej novely Trestného zákona na Slovensku.

Proces v Česku zodpovedá celospoločenským dopadom a vážnosti situácie, keď sa idú zmeniť pravidlá upravujúce trestnosť a trestanie deliktov v krajine oveľa viac, ako ten aktuálny slovenský skrátený legislatívny proces, ktorý namiesto celospoločenskej i odbornej diskusie, ktorá mala viesť ku kompromisným zmenám pravidiel naprieč spoločnosťou i politickým spektrom, k hodnotovému spojeniu národa, zvýšeniu spoluopatričnosti a súdržnosti Slovákov, avšak legislatívny proces i obsah návrhu, resp. schváleného zákona, vytiahli ľudí do ulíc.

Ešte v apríli 2023 (26.4.2023) bola situácia diametrálne odlišná, keď na pôde Justičnej akadémie Českej republiky v Kroměříži zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR (vtedajší minister spravodlivosti Viliam Karas a štátný tajomník Peter Sepeši) predstavili českým kolegom proces prípravy návrhu Trestného zákona na spoločnom zasadnutí ústavnoprávnych výborov senátu a poslaneckej snemovne českého parlamentu.

Zasadnutia sa konalo za účasti najvyšších predstaviteľov českej justície (najvyšší súd, najvyššie štátne zastupiteľstvo), advokácie a členov pracovnej skupiny, ktorá pripravuje v ČR rekodifikáciu Trestného poriadku.

Účastníci zasadnutia si s veľkým záujmom a rešpektom vypočuli prezentáciu participatívneho legislatívneho procesu prípravy návrhu novely TZ na Slovensku a vyslovili uznanie spôsobu prípravy návrhu zákona “zdola” s expertným zapojením/prispením a podporou celej právnickej obce, ktorá bude mať následne za úlohu implementovať novú právnu úpravu do života spoločnosti.

A pre rozvoj občianskej spoločnosti i posilnenie národnej identity Slovákov - vieru v schopnosť riadiť a spravovať si rozumne svoj štát, je veľmi prospešné, aby tí, ktorí majú nové pravidlá ako prví hodnotovo i v procesných súvislostiach pochopiť a akceptovať (policajti, sudcovia, advokáti, prokurátori, probační a mediační úradníci, pracovníci ZVJS, pedagógovia), aby ich mohli následne vysvetľovať občanom, či študentom (práva) a uplatňovať ich pri svojich postupoch a rozhodnutiach, boli s novými pravidlami stotožnení.

Lebo pri každom novom zákone platí, že politici si síce “niečo” v parlamente politicky presadia a majú svoju časť “vybavenú”, ale do života spoločnosti “to” musia vždy zaviesť profesionáli v príslušnej oblasti, preto by sa na tvorbe, pripomienkovaní a odbornej diskusii o nových pravidlách mali podieľať aj (resp. predovšetkým) oni.

Denník Postoj
Mohlo by vás zaujímať

Rozhovory a diskusie Petra Sepesiho k novele Trestneho zakona

13.5.2024

Oslabenie prevenčnej funkcie trestného práva – toto zrejme (tiež) nebolo celkom domyslené

26.2.2024

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Zmena hraníc škody - dôvodová správa k návrhu zásadných zmien má 6 viet ...

11.2.2024

Trestanie organizovaných skupín miernejšie ale stíhanie náročnejšie, organizované podvody do 350.000 eur z verejných alebo EÚ zdrojov iba prečinom

9.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

1.1.2024