corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Obzvlášť závažné zločiny (OZZ) podľa návrhu novely Trestného zákona

piatok, 21.04.2023|Posledná aktualizácia 23.4.2023 00:27
Autor: Peter Sepeši

Prinášame prehľad navrhovaných zmien trestných sadzieb hospodárskych a majetkových trestných činov v návrhu novely Trestného zákona (parlamentná tlač 1528)

Zmeny navrhované vo vládnom návrhu novely Trestného zákona predloženom do Národnej rady SR - parlamentná tlač 1528:

1. Návrh sa zmena pravidla pre vymedzenie obzvlášť závažného zločinu (OZZ) v § 11 ods. 3 TZ
  • doposiaľ bol OZZ taký zločin, ktorý mal dolnú hranicu (DH) trestnej sadzby najmenej 10 rokov
  • navrhuje sa, aby bol OZZ taký zločin, ktorý má hornú hranicu (HH) najmenej 15 rokov
  • Zločiny s HH najmenej 15 rokov ostanú pri navrhovanom znížení DH trestnej sadzby pod 10 rokov aj naďalej OZZ. (podmienečné prepustenie až po ¾, prísnejšie posúdenie v prípade recidívy)
2. Návrh doplnenia § 38a - sprísnenie trestnej sadzby pri škode/rozsahu činu nad 1 milión eur

Navrhuje sa doplniť pravidlo (nový § 38a), že pri trestných činoch majetkových a hospodárskych sa pri veľkej škode/rozsahu činu, ktorá bude nad 1 milión eur, zvyšuje DH trestnej sadzby o polovicu (napr. zo 6 až 15 rokov na 9 až 15 rokov).

3. Zmeny trestných sadzieb v štvrtej a piatej hlave Trestného zákona:
Štvrtá hlava - Trestné činy proti majetku

10x OZZ = 9x rovnaká trestná sadzba +1x najprísnejšia trestná sadzba (§ 233 TZ - legalizácia výnosov z trestnej činnosti)

§ 212 – krádež
§ 213 – sprenevera
§ 221 – podvod
§ 222 – úverový podvod
§ 223 – poisťovací podvod
§ 224 – kapitálový podvod
§ 225 – subvenčný podvod
§ 235 – úžera
§ 237 – porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku
Dnes: veľká škoda/rozsah a nebezpečné zoskupenie: 10 až 15 r.
Trestné sadzby navrhované:
- 5 až 15 r. - veľká škoda/rozsah (do LRV) / 6 až 15 r. (po vláde)
- 7 až 15 r. - nebezpečné zoskupenie do LRV / 9 až 15 (po vláde)
- 7,5 až 15 r. - mimoriadne veľká škoda/rozsah / 9 až 15 (po vláde)

§ 233 – legalizácie výnosov z trestnej činnosti
Dnes: veľká škoda a nebezpečné zoskupenie: 12 až 20 r.; do roku 2005 bola trestná sadzba 7 až 12 r.)
Trestné sadzby navrhované:
- 5 až 12 r. - značný rozsah (po LRV) / 6 až 12 r. (po vláde)
- 7 až 15 r. - veľký rozsah
- 10 až 15 r. - nebezpečné zoskupenie
- 10,5 až 15 r. - mimoriadne veľký rozsah


Piata hlava - Hospodárske trestné činy

5x OZZ = 3x sadzba ako majetkové + 1x prísnejšia trestná sadzba (o 1 rok vyššia HH pri § 261 - poškodzovanie finančných záujmov EÚ ako pri iných majetkových a hospodárskych trestných činoch) + 1x najprísnejší trestný čin § 270 - falšovanie peňazí a cenných papierov (obdobná trestná sadzba ako pri legalizácii výnosov z trestnej činnosti)

§ 251b – nekalé korporátne praktiky (dnes trestný čin nekalej likvidácie)
§ 276 – skrátenie dane, cla, poistného a povinného príspevku
Dnes:
veľká škoda: 7 až 12 r. (nebezpečné zoskupenie nie je znakom skutkovej podstaty v žiadnom odseku)
§ 277a – daňový podvod

Dnes: veľká škoda a nebezpečné zoskupenie: 7 až 12 r.
Trestné sadzby navrhované:
- 5 až 15 r. - veľká škoda/rozsah (do LRV) / 6 až 15 r. (po vláde)
- 7 až 15 r. - nebezpečné zoskupenie do LRV / 9 až 15 (po vláde)
- 7,5 až 15 r. - mimoriadne veľká škoda/rozsah / 9 až 15 (po vláde)

§ 261 poškodzovanie finančných záujmov EÚ
Dnes: veľká škoda a nebezpečné zoskupenie: 7 až 12 r.
Trestné sadzby navrhované:
- 5 až 16 r. - veľká škoda/rozsah / 6 až 16 r. (po vláde)
- 7 až 16 r. - nebezpečné zoskupenie / 9 až 16 r. (po vláde)
- 7,5 až 16 r. - mimoriadne veľká škoda/rozsah / 9 až 16 r. (po vláde)

§ 271 – falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov
Dnes: veľká škoda a nebezpečné zoskupenie: 12 až 20 r.; do roku 2005 bola trestná sadzba 7 až 12 r.)
Trestné sadzby navrhované:
- 7 až 15 r. - veľký rozsah
- 10 až 15 r. - nebezpečné zoskupenie
- 10,5 až 15 r. - mimoriadne veľký rozsah


§ 277 neodvedenie dane, poistného a povinného príspevku (nebude OZZ, ale sprísňuje sa trestná sadzba)
Dnes: veľká škoda: 7 až 12 r. (nebezpečné zoskupenie nie je znakom skutkovej podstaty v žiadnom odseku)
Trestné sadzby navrhované:
- 5 až 12 r. - veľká škoda/rozsah (do LRV) / 6 až 12 r. (po vláde)
- 7 až 12 r. - nebezpečné zoskupenie do LRV / 9 až 12 (po vláde)
- 7,5 až 12 r. - mimoriadne veľká škoda/rozsah / 9 až 12 (po vláde)

Mohlo by vás zaujímať

Rozhovory a diskusie Petra Sepesiho k novele Trestneho zakona

13.5.2024

Oslabenie prevenčnej funkcie trestného práva – toto zrejme (tiež) nebolo celkom domyslené

26.2.2024

Novela Trestného zákona - Česká republika a Slovensko, dve civilizácie

20.2.2024

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024

Zmena hraníc škody - dôvodová správa k návrhu zásadných zmien má 6 viet ...

11.2.2024

Trestanie organizovaných skupín miernejšie ale stíhanie náročnejšie, organizované podvody do 350.000 eur z verejných alebo EÚ zdrojov iba prečinom

9.1.2024

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024