logologo_small

Ukrajinský parlament schválil zákon zakazujúci komunistickú a nacistickú propagandu

streda, 15.04.2015|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:19
Autor: Michael Válek

 Ukrajinský parlament, Vekhovna Rada, schválil zákon, ktorý pod hrozbou trestu odňatia slobody až na 10 rokov zakazuje "propagandu totalitných komunistických a nacistických režimov", nakoľko sú tieto režimy podľa novej zákonnej úpravy považované za kriminálne režimy, ktoré viedli politiku teroru.

Ukrajinský parlament, Vekhovna Rada, schválil zákon, ktorý pod hrozbou trestu odňatia slobody až na 10 rokov zakazuje "propagandu totalitných komunistických a nacistických režimov", nakoľko sú tieto režimy podľa novej zákonnej úpravy považované za kriminálne režimy, ktoré viedli politiku teroru.

Čo sa týka komunistického režimu, zákon zakazuje akúkoľvek propagandu, ktorá je spájaná s komunistickým režimom medzi rokmi 1917 a 1991.

Zákon bude mať za následok demoláciu a zákaz vystavovania a používania všetkých symbolov (sochy, pomníky, vlajky, názvy ulíc a pod.), ktoré sa s týmito režimami spájajú. Fakticky sa to týka najmä sôch a pomníkov z éry komunistického režimu, vrátane zákazu používania sovietskej vlajky a sovietskej hymny.

Za používanie týchto symbolov, predávanie suvenírov s touto tématikou, ako aj spievane si sovietskej hymny hrozí trest odňatia slobody na 10 rokov.

Zákon musí byť ešte podpísaný ukrajinským prezidentom Poroshenkom.


Zdroj: BBC News

Radio Free Europe/Radio Liberty

 

Michael Válek
Mohlo by vás zaujímať

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024

Restoratívna justícia v aktuálnej novele Trestných kódexov ?… alebo, hovoríme tým istým jazykom ?

17.1.2024

K vypusteniu „automatu” na úpravu výšky trestných sadzieb (§ 38 ods. 3, 4 a 5 Tr. zákona) ... alebo je takýto „automat” súladný s cieľom novely Tr. zákona: ukladať odsúdeným “Sankcie na mieru” ?

27.7.2023

Súhlas s trestným činom v návrhu novely Trestného zákona

26.2.2023

Ekonomické / majetkové trestné činy – prehľad trestov

9.12.2022

Pravidlá v právnej úprave Českej republiky umožňujúce zvýšenie sadzby trestu odňatia slobody nad jej hornú hranicu

23.11.2022

Európska komisia (EK) rozhodla o sfunkčnení úradu Európskej prokuratúry v plnom rozsahu k dátumu 1. jún 2021.

4.6.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

FAQ00403 - 1. Prečo sa zrovnoprávnila výška trestu pre osobu, ktorá upláca a osobu ktorá príjme úplatok?

23.10.2019

FAQ00402 - 2. Hrozí mi ako športovcovi trest ak viem o korupcii, aktívne sa do nej nezapojím a nenahlásim ju?

23.10.2019

FAQ00398 - 6. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii? Na futbalovom zväze je vaša pozícia integrity manažéra, aké snahy vyvíja futbalo...

23.10.2019

FAQ00397 - 7. V čom vidíte hlavnú príčinu, malého množstva odhalených prípadov korupcie?

23.10.2019

FAQ00396 - 8. Je korupcia v športe na Slovensku odhaľovaná a trestaná, ale verejnosť o tom nie je informovaná? V článku v médiách ste uviedli, že dostávate veľa ...

23.10.2019

FAQ00395 - 9. Myslíte si, že v riešení korupcie zohráva úlohu nedôvera ľudí v políciu a súdnictvo? V prieskume respondenti odpovedali na otázku: Ak by ste sa str...

23.10.2019