logologo_small

ŠTATÚT ŠPORTOVÉHO REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Gonci, Sepeši)

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 24.12.2019 12:14
Autor: JUDr. Peter Sepeši

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

ŠTATÚT ŠPORTOVÉHO REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Gonci, Sepeši)

Štatút reprezentanta Slovenskej republiky bol vypracovaný ako odporúčaný vzor najmä pre národné športové zväzy, ktoré si ho samozrejme môžu podľa potreby dopracovať a vydať formou predpisu tak, ako to predpokladá § 29 ods. 3 Zákona o športe, podľa ktorého: "Práva a povinnosti športového reprezentanta upravuje predpis športovej organizácie podľa odseku 2." Takouto športovou organizáciou je národný športový zväz alebo iná národná športová organizácia, ktorej oprávnenie nominovať športových reprezentantov vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí (napríklad Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor, Slovenská asociácia univerzitného športu a pod.)

Vzorový štatút bol vypracovaný v spolupráci Petra Sepešiho a Jozefa Gonciho viceprezidenta SOV a slovenského olympijského medailstu.

VZOROVÝ ŠTATÚT si môžete stiahnúť a upraviť - TU

JUDr. Peter Sepeši
Mohlo by vás zaujímať

TABUĽKA SÚLADU STANOV ZVÄZOV SO ZÁKONOM O ŠPORTE (Sepeši, Šumichrast, Gilányi, Surmajová)

14.6.2019

VZOROVÉ STANOVY ŠPORTOVÉHO KLUBU (Križan v spolupráci a po oponentúre členmi pracovnej skupiny, Marcelom Blažom a Branislavom Strečanským) 

1.1.2020

TABUĽKA SÚLADU STANOV ZVÄZOV SO ZÁKONOM O ŠPORTE (Sepeši, Šumichrast, Gilányi, Surmajová)

17.4.2020

ZMLUVA o PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU (Zajíčková, Sepeši, kancelária GPLegal))

23.12.2019

ZMLUVA o REFUNDÁCIÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU URČENÝCH NA TALENTOVANÚ MLÁDEŽ (Blažo)

23.10.2019

ZMLUVA o REFUNDÁCIÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU URČENÝCH NA TALENTOVANÚ MLÁDEŽ (Blažo)

14.6.2019

JEDNOTNÝ DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKÉHO ŠPORTU

25.3.2020

ZMLUVY PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE (Jaroslav Čollák)

25.3.2020

ŠTATÚT ŠPORTOVÉHO REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Gonci, Sepeši)

23.12.2019

MANUÁL k VYUŽÍVANIU DOBROVOĽNÍCTVA v ŠPORTE

3.5.2020

Môže mať športovec uzavretú so zväzom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu na obdobie, keď je nominovaný do športovej reprezentácie SR, keď má v tom istom čase platnú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu s klubom, v ktorom inak pôsobí?

23.10.2019

Ako sa zmenili povinnosti občianskeho združenia, ktoré chce byť prijímateľom verejných prostriedkov, čo sa týka povinných náležitostí jeho stanov?

23.10.2019

Čo je potrebné urobiť, ak sa v športovom klube, ktorý má právnu formu občianskeho združenia stratia stanovy alebo keď ten, kto ich má u seba, ich odmieta dať k dispozícii ostatným členom združenia alebo osobám pôsobiacim v klube.

23.10.2019

Pri zmene stanov občianskeho združenia nám z MV SR prišla požiadavka, že musíme upraviť znenie stanov v časti, kde máme napísané, že účinnosť nadobúdajú dňom schválenia príslušným orgánom združenia a MV SR zastáva názor, že až dňom vzatia zmeny stanov na vedomie ministerstvom vnútra SR

23.10.2019

SMERNICA O ELEKTRONICKOM HLASOVANÍ PER ROLLAM pre športový zväz / športový klub / športovú organizáciu

24.12.2019