logologo_small

Potlesk pre otca a syna Jurajov Š.

nedeľa, 21.07.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:25
Autor: Róbert Kotian

Prinášame Vám autorský príspevok žurnalistu Róberta Kotiana k aktuálnemu dianiu v hokejovom Slovensku.

Kríza mravov vs. dohody, zmluvy, pravidlá, predpisy, zákony ... podobné dilemy prebiehajú (nielen/aj) v slovenskom hokeji ...

„Chápem, že sú skeptickí, lebo v minulosti už nejaké dohody aj boli a neboli z našej strany plnené, ale teraz je situácia iná. Teraz sme si povedali, že to musíme celé vyriešiť,“ vyhlásil na adresu hráčov, ktorým Slovan dlhuje asi tri milióny eur, Juraj Široký mladší, viceprezident a člen predstavenstva klubu Slovan Bratislava. Ako bonus ešte dodal, že Slovan získal peniaze na vyplatenie dlhu od jeho otca, prezidenta a majiteľa klubu Juraja Širokého st.: „Peniaze sú od akcionára. Prišli na Slovan a ten im to zaplatí.“

(Medzitým vyšlo najavo, že tie peniaze mala hokejistom posunúť iná firma, čím by sa Slovan dostal do dlžného vzťahu iba s jedným subjektom a nie 60 hráčmi ako v súčasnosti, čo by mu mimoriadne zlepšovalo rokovaciu pozíciu pred konkurzným súdom aj orgánmi SZĽH.)

Mohlo by sa teda zdať, že koniec dobrý, všetko dobré, hokejoví fanúšikovia neprídu o bratislavský klub a po čase si zvyknú aj na opätovné derby s Trenčínom či Košicami. Zabudnúť na všetko, čo tomuto finálnemu kroku oboch Širokých predchádzalo, by však nielenže nebolo rozumné, ale ani by celkom nevysvetlilo situáciu, ktorá je oveľa zložitejšia, ako sa môže zdať po odhodlaní otca a syna splatiť svoje dlhy.

Hokejovú ligu tlačia termíny, a keďže Slovan nesplnil podmienky a nevyrovnal miliónové podlžnosti voči hráčom, ani nepredložil dohody o splátkových kalendároch v stanovenom termíne, t.j. do 1. júla, ProHokej neodporučil Výkonnému výboru SZĽH udeliť klubu licenciu na pôsobenie v extralige. Iste toto je len odporúčanie, VV SZĽH sa môže rozhodnúť inak a zrejme tak aj urobí. Medzitým totiž zväz ustúpil Širokým a predĺžil im termín na dohodu o podlžnostiach do 1. augusta. Bolo to prekvapujúce a zrejme to veľa dobrej krvi v hokejovej obci neurobí. Pravidlá, keď sú si všetci rovní a jeden ešte rovnejší, vedú väčšinou do pekiel. Aj keď objektívne treba uznať, že Slovan v domácej lige bude skôr prínosom ako škodnou.

Aby toho však nebolo málo, na Okresný súd Bratislava I bol 28. júna 2019 podaný návrh na vyhlásenie konkurzu HC Slovan Bratislava – a súd mal o prípadnom začatí konkurzného konania rozhodnúť do 15. júla. Zo smerníc SZĽH však vyplýva, že klubu, ktorý je v konkurznom konaní, nemôže byť udelená licencia. Doteraz však nevieme, ako súd rozhodol – rozhodnutie musí byť ešte zverejnené v obchodnom vestníku a do tejto chvíle sa tak nestalo. Bolo by však zrejme veľkým prekvapením, keby práve sudca Okresného súdu Bratislava I bol jediným, kto dodrží vopred stanovené a férové pravidlá a rozhodne ako jeho antická bohyňa - s mečom v ruke a páskou na očiach.

Mimozemšťan, ktorý by priletel pred hokejový štadión Slovana niekedy v tieto dni a ako prvého by stretol niektorého zo Širokých, by možno aj slzu uronil nad ich interpretáciou tohto smutného príbehu s črtajúcim sa svetielkom v tuneli - veď chcú splatiť dlhy, chcú sa s hráčmi dohodnúť – a vydávajú to za akýsi mimoriadny čin („teraz je situácia iná. Teraz sme si povedali, že to musíme celé vyriešiť“).

Iste, nielen pre stovky živnostníkov, subdodávateľov Váhostavu, môže znieť záväzok Juraja Širokého st. splatiť dlhy ako niečo mimoriadne, aj zo slov syna vyplýva, že spolu s otcom to aj oni sami považujú za niečo výnimočné – veď TERAZ je situácia iná, veď TERAZ si povedali, že to musia celé vyriešiť. Čo ešte chcete, burlaci, povedal by našinec, oligarcha sa sám rozhodol, TERAZ si so synom povedali, že TERAZ zaplatia to, čo sú už mesiace a roky dlžní desiatkam hráčov a ich rodinám.

Keď vyšli najavo informácie, že Široký st. dlhoval stovkám živnostníkov subdodávateľov rádovo vyššie sumy, zrejme ste mali pozornejšie čítať, aby ste vedeli, s kým máte do činenia.

Standing ovation pre otca a syna?

Róbert Kotian
Mohlo by vás zaujímať

ROZHOVOR hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim (úplné znenie)

4.1.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Čo prináša zákon o športe pre športovcov?

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. a zákona č. 335/2017 Z.z. s dôvodovou správou

23.10.2019 | UČPS TÍM

Závery okrúhleho stola k téme odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Ešte raz a inak k problému odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. s dôvodovou správou a so zapracovanou novelou schválenou 29.11.2016

12.4.2020 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA K ZÁKONU O ŠPORTE

Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA K ZÁKONU O ŠPORTE, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Anketa k návrhu zákona o športe splnila svoj účel

23.10.2019 | MGR. PETER DEDÍK, PHD., MGR. TOMÁŠ GRELL, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Žampovo lyžiarske bezcestie

23.10.2019 | MICHAEL VÁLEK

Zásadné pripomienky UčPS uplatnené k návrhu zákona o športe

12.4.2020 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Športovec a jeho energia. Vieme s ňou pracovať?

23.10.2019 | ING. MIROSLAV MACKULÍN, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

JE PROFESIONÁLNY ŠPORTOVEC INÝ ZAMESTNANEC AKO BEŽNÝ ZAMESTNANEC?

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Registračný a prestupový poriadok SFZ - OTÁZKY A ODPOVEDE

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA SFZ, BC. LUKÁŠ PITEK

Pripomienky Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva k novelizácii Zákona o športe

23.10.2019 | DOC. MUDR. BRANISLAV DELEJ, PHD., MPH., VERONIKA VICOVÁ