logologo_small

Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

nedeľa, 22.09.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:25
Autor: Peter Kačinec

Dňa 18. septembra 2019 bol schválený zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Link na legislatívny proces - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=1546.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona obsahujúca pozmeňujúce návrhy - https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=470918.

Pozmeňujúci návrh poslancov NR SR - https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=471299.

Link na znenie zákona - https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=471338. 

Schválený zákon bol predložený na podpis prezidentke Slovenskej republiky.

Zákon nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II, čl. III, čl. IV a čl. VI bodov 2 až 14, 19, 21 až 24, 29 a 35, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2020, a čl. V, ktorý nadobudne účinnosť 2. januára 2020.

Dňa 18. septembra 2019 bol schválený zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválený zákon bol predložený na podpis prezidentke Slovenskej republiky.

Zákon nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II, čl. III, čl. IV a čl. VI bodov 2 až 14, 19, 21 až 24, 29 a 35, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2020, a čl. V, ktorý nadobudne účinnosť 2. januára 2020.

Peter Kačinec
Mohlo by vás zaujímať

Návrh zákona o Fonde na podporu športu

19.10.2019

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

19.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA , ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Zásadná pripomienka UčPS k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike

19.10.2019 | UČPS TÍM

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability.

19.10.2019 | UČPS TÍM

Projekt "Séria seminárov 2019"

19.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Okrúhly stôl na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

19.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

23.10.2019 | UČPS TÍM

FAQ - dane, odvody, účtovníctvo

13.6.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Projekt "Séria seminárov 2018" - odborné podklady a materiály k podujatiu a ON-LINE prenos z Trnavy

23.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Pohľad odborníka na tvorbu normatívu pre stredné športové školy

23.10.2019 | JOZEF PŠENKA, JUDR. PETER SEPEŠI

ROZHOVOR hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim (úplné znenie)

4.1.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Príspevok uznanému športu - možné riešenie problému pri zlúčení športových odvetví pod jeden národný športový zväz

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Ešte raz a inak k problému odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Seminár v Bratislave - ON-LINE prenos: Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe

23.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Fond na podporu športu – nový inštitút financovania športu?

23.10.2019 | MGR. PATRIK HRBEK , ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ