logologo_small

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

nedeľa, 05.01.2020|Posledná aktualizácia 05.1.2020 12:26
Autor: Martin Čánik, JUDr. Peter Sepeši, Dušan Guľáš, Ivan Husár, Ing. Ján Letko

Zanedlho uplynú 4 roky od účinnosti nového zákona o športe, ktorý mal priniesť reformu do procesov riadenia a správy slovenského športu, transparentnosť do fungovania športových organizácii výmenou za viac štátnych prostriedkov do športu.

Jedným zo základných nástrojov, ktorý mal pozitívne ovplyvniť reformu slovenského športu mali byť štátom financované športové poukazy.

Poďme sa však na expertnej úrovni s tými najpovolanejšími pozrieť na aktuálny stav implementácie účinnej zákonnej úpravy do praxe a najmä na to, čo by bolo treba urobiť na Slovensku inak, aby sme dosiahli cieľ - zabezpečenie dodržiavania zákonov prijatých štátom ministerstvami a inými orgánmi štátu.

Učená právnická spoločnosť zorganizovala dňa 4.3.2019 diskusiu odborníkov pri okrúhlom stolu v Klube pod lampou k téme "Športové poukazy".

Športové poukazy: nádej pre zdravší životný štýl budúcich generácií, alebo len zúfalý pokus?

Zákon o športe z roku 2015 priniesol právnu úpravu príspevku na športové poukazy pre deti od predškolského veku (od 5 rokov) do 14 rokov veku, od čoho sa očakávalo zvýšenie záujmu detí o pohyb a získanie zdravých športových návykov. Uplatnenie športových poukazov malo byť umožnené prostredníctvom informačného systému športu v športových organizáciách (kluboch), školách, školských zariadeniach alebo u iných osôb vtedy, ak za vedenie športovej činnosti zodpovedá tréner aspoň druhého kvalifikačného stupňa. Športové poukazy by roztočili ponuku aktivít športu pre všetky deti, zvýšili by atraktívnosť a kvalitu tejto ponuky, záujem o trénerské povolanie a ich uplatnenie pri príprave a výchove mladých ľudí pre spoločnosť. To celé má však jeden háčik. Zákon o športe upravuje zdroj financovania športových poukazov tak, že závisí „od disponibilného objemu prostriedkov štátneho rozpočtu”. Napriek tomu, že Slovenskej republike sa za posledné roky ekonomicky darí, napriek tomu, že súčasná vláda sa k tomu zaviazala v programovom vyhlásení vlády, napriek prehláseniam a sľubom politikov, do dnešného dňa na športové poukazy zo štátneho rozpočtu nebolo vyčlenené ani euro. Ako teda ďalej so športovými poukazmi?

.klub pod lampou uvádza prvý zo série diskusných večerov, kde budeme hľadať odpovede na otázky k vybranej športovo-spoločenskej téme a zvyšovať úroveň jej poznania, tentokrát na tému „Športové poukazy“.

Diskutujú:

  • Dušan Guláš, športový filantrop, zástupca Klub 500 
  • Ivan Husár, manažér, športový riaditeľ klubu VKP 
  • Ján Letko, IT športový odborník 
  • Peter Sepeši, športové právo

Pozvaní zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenského olympijského a športového výboru pozvanie do odbornej diskusie neprijali.

ZÁZNAM z vecnej diskusie odborníkov pri okrúhlom stolu v Klube pod lampou k téme "Športové poukazy" nájdete na tejto stránke - TU. 

Martin Čánik, JUDr. Peter Sepeši, Dušan Guľáš, Ivan Husár, Ing. Ján Letko
Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka k okrúhlemu stolu - ŠPORTOVÉ POUKAZY

12.1.2020 | UČPS TÍM

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.11.2019 k téme INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU

5.1.2020 | UČPS TÍM, MIROSLAV HAVIAR, MARTIN ČÁNIK, ING. ANDREJ PETROVAJ, ING. JÁN LETKO

SUMARIZÁCIA USTANOVENÍ Zákona o športe z roku 2016 súvisiacich s informačným systémom športu

19.3.2020 | UČPS TÍM

Informačný systém slovenského futbalu by mal inšpirovať ...

11.1.2020 | RÓBERT KOTIAN, ING. JÁN LETKO

Návrh zákona o Fonde na podporu športu

19.10.2019

Vyhodnotenie ankety UčPS k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu

17.4.2020 | UČPS TÍM

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež”

4.5.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: Informačný systém športu

27.12.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

PROGRAM VIII. ročníka konferencie Šport a právo 2019 konanej 3.-4. októbra 2019 v hoteli Aquacity v Poprade

19.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Manuál UNODC k problematike "Good Practices in the Investigation of Match-Fixing"

3.5.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Zásadné pripomienky UčPS uplatnené k návrhu zákona o športe

12.4.2020 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Príspevok uznanému športu - možné riešenie problému pri zlúčení športových odvetví pod jeden národný športový zväz

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2016 - 2020

22.4.2020 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. s dôvodovou správou a so zapracovanou novelou schválenou 29.11.2016

12.4.2020 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

3.5.2020 | UČPS TÍM