logologo_small

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

nedeľa, 05.01.2020|Posledná aktualizácia 5.1.2020 12:26
Autor: Peter Sepeši

Zanedlho uplynú 4 roky od účinnosti nového zákona o športe, ktorý mal priniesť reformu do procesov riadenia a správy slovenského športu, transparentnosť do fungovania športových organizácii výmenou za viac štátnych prostriedkov do športu.

Jedným zo základných nástrojov, ktorý mal pozitívne ovplyvniť reformu slovenského športu mali byť štátom financované športové poukazy.

Poďme sa však na expertnej úrovni s tými najpovolanejšími pozrieť na aktuálny stav implementácie účinnej zákonnej úpravy do praxe a najmä na to, čo by bolo treba urobiť na Slovensku inak, aby sme dosiahli cieľ - zabezpečenie dodržiavania zákonov prijatých štátom ministerstvami a inými orgánmi štátu.

Učená právnická spoločnosť zorganizovala dňa 4.3.2019 diskusiu odborníkov pri okrúhlom stolu v Klube pod lampou k téme "Športové poukazy".

Športové poukazy: nádej pre zdravší životný štýl budúcich generácií, alebo len zúfalý pokus?

Zákon o športe z roku 2015 priniesol právnu úpravu príspevku na športové poukazy pre deti od predškolského veku (od 5 rokov) do 14 rokov veku, od čoho sa očakávalo zvýšenie záujmu detí o pohyb a získanie zdravých športových návykov. Uplatnenie športových poukazov malo byť umožnené prostredníctvom informačného systému športu v športových organizáciách (kluboch), školách, školských zariadeniach alebo u iných osôb vtedy, ak za vedenie športovej činnosti zodpovedá tréner aspoň druhého kvalifikačného stupňa. Športové poukazy by roztočili ponuku aktivít športu pre všetky deti, zvýšili by atraktívnosť a kvalitu tejto ponuky, záujem o trénerské povolanie a ich uplatnenie pri príprave a výchove mladých ľudí pre spoločnosť. To celé má však jeden háčik. Zákon o športe upravuje zdroj financovania športových poukazov tak, že závisí „od disponibilného objemu prostriedkov štátneho rozpočtu”. Napriek tomu, že Slovenskej republike sa za posledné roky ekonomicky darí, napriek tomu, že súčasná vláda sa k tomu zaviazala v programovom vyhlásení vlády, napriek prehláseniam a sľubom politikov, do dnešného dňa na športové poukazy zo štátneho rozpočtu nebolo vyčlenené ani euro. Ako teda ďalej so športovými poukazmi?

.klub pod lampou uvádza prvý zo série diskusných večerov, kde budeme hľadať odpovede na otázky k vybranej športovo-spoločenskej téme a zvyšovať úroveň jej poznania, tentokrát na tému „Športové poukazy“.

Diskutujú:

  • Dušan Guláš, športový filantrop, zástupca Klub 500 
  • Ivan Husár, manažér, športový riaditeľ klubu VKP 
  • Ján Letko, IT športový odborník 
  • Peter Sepeši, športové právo

Pozvaní zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenského olympijského a športového výboru pozvanie do odbornej diskusie neprijali.

ZÁZNAM z vecnej diskusie odborníkov pri okrúhlom stolu v Klube pod lampou k téme "Športové poukazy" nájdete na tejto stránke - TU.